Odpařovací a míchací systém – CEM

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Odpařovací a míchací systém – CEM

  Odpařovací a míchací systém Bronkhorst CEM
  Kompaktní provedení odpařovacího a míchacího systému VDMOdpařovací a míchací systémOdpařovací a míchací systém pro větší průtoky
  Odpařovací a míchací systém pro větší průtokyOdpařovací a míchací systém pro větší průtoky

  Odpařovací a míchací systém CEM slouží pro přípravu par kapaliny v proudu nosného plynu - řízené odpařování.
  Je alternativou k tradičním bubblerům.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Bronkhorst specialisté

  Anton Piják | +420 775 757 216 | apijak@dex.cz

  Odpařovací a míchací systém CEM je systém pro přípravu par kapaliny v proudu nosného plynu – řízené odpařování. Lze jej aplikovat pro atmosférické nebo vakuové procesy. Systém se skládá z regulátoru průtoku plynu, regulátoru pro kapalinu a mixovací jednotky s řízením teploty procesu. Tento systém je vhodný pro průtok nasycených par až do 100 ln/min. Teplotu procesu lze regulovat do 200 °C, čímž lze nastavit potřebnou vlhkost a stabilní průtok páry.

  Velkou výhodou CEM je, že systém je uzavřený, může pracovat samostatně a lze jej jednoduše nastavit přes displeje řídící jednotky nabo PC.

  Kompaktní variantou, kde jsou všechny komponenty integrovány do jednoho přístroje je provedení VDM (Vapour Delivery Module).

  Tento odpařovací systém je alternativou k tzv. bubblerům. Tradiční bubblerové systémy často nejsou schopny manipulovat s dostatečným množstvím kapaliny (ať už je příliš velké nebo malé), s nízkým tlakem par nebo naráží na jiné technologické překážky. Kromě toho nemohou okamžitě poskytovat páru ze směsi kapalin s různými tlaky par. Tyto problémy jsou překonány uzavřeným systémem CEM, ktarým lze nastavit stabilní průtok páry i při ztížených podmínkách.

  Tato technologie odpařování od holandského výrobce Bronkhorst je rychlá, přesná, vysoce opakovatelná a efektivní.

  CEM pro řízené odpařování se používá zejména v těchto aplikacích:

  • Chemické párové depozice – např. vytvrzování, potahování tenkým filmem nebo planárování
  • Zkoušení nebo kalibrace analyzátorů s referenčními koncentracemi plynných par
  • Účinky toxických plynů na ochranný oděv
  • Analyzátory s referenčními koncentracemi vodní páry
  • Zvlhčování paliv
  • Anestetika
  • Sorpční experimenty nebo procesy ve farmaceutických a potravinářských aplikacích

  Z konkrétních aplikací jsou v anglickém jazyce popsány následující: