Systém pro přípravu par kapaliny v proudu nosného plynu

Odpařovací a míchací systémy – CEM

Systém pro přípravu par kapaliny v proudu nosného plynu

Bronkhorst

CEM je inovativní systém pro přípravu par kapaliny v proudu nosného plynu. Lze jej aplikovat pro atmosférické nebo vakuové procesy. Systém se skládá z regulátoru průtoku plynu, regulátoru pro kapalinu a mixovací jednotky s řízením teploty procesu. Tento systém je vhodný pro průtok nasycených par až do 100 ln/min. Teplotu procesu lze nastavit do 200 °C.

Tento odpařovací systém je alternativou k tzv. bubblerům.

Dokument

Jazyk

Brožura s technickými CEM EN flag
Brožura s technickými VDM EN flag