MASS-VIEW, hmotnostní průtokoměr s displejem

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • MASS-VIEW, hmotnostní průtokoměr s displejem

  hmotnostní průtokoměr s vestavěným displejem
  hmotnostní průtokoměr s displejemMass-View hmotnostní průtokoměr s displejemMASS-VIEW s baterií
  MASS-VIEW s bateriíMASS-VIEW s baterií

  Elektronický hmotnostní průtokoměr s vestavěným displejem nebo regulátor hmotnostního průtoku plynu s manuálním regulačním ventilem

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Bronkhorst specialisté

  Anton Piják | +420 775 757 216 | apijak@dex.cz
  • ikona parametru rozsahRozsah: 200 mln/min až 500 ln/min
  • ikona parametru přesnostPřesnost: ±1% RD + 0.5% FS -> Pro průtoky vyšší jak 50% kapacity ± 2% RD
  • ikona parametru opakovatelnostOpakovatelnost: < 0.2% FS
  • ikona parametru tlakTlak: 0 … 10 bar(g) / 0 … 150 psi(g)
  • ikona parametru materiálMateriál: Hliník, ventil Fluorisint
  • ikona parametru displejDisplej: Vestavěný OLED displej

  Hmotnostní průtokoměr s vestavěným displejem MASS-VIEW měří na teplotním principu přímou metodou (bez bypassu). Největší výhodou těchto průtokoměrů jsou menší nároky na čistotu plynu a vstavěný displej přímo v těle přstroje.

  Pro manuální nastavení průtoku lze průtokoměr pořídit s vestavěným redulačním ventilem.

  Přesnost: ±2 % z odečtu pro průtok > 50 % plného rozsahu, ±1 % z odečtu plus ±0,5 % z plného rozsahu při nižších průtocích.

  Možnost měření v různých rozsazích od 10 mln/min do 500 ln/min ekv. vzduchu.

  Maximální provozní tlak 10 bar (g).

  Inovativní série hmotnostních průtokoměrů s vestavěným displejem MASS-VIEW je digitální alternativou tradičních rotametrů. Zobrazují aktuální průtok plynu přímo na digitálním sloupcovém ukazateli, který je díky OLED (Organic Light Emitting Diode) technologii jasně viditelný ze všech úhlů. Přístroj má možnost volitelného nastavení jednotek, typu plynu a souhrnných údajů. Kromě toho může být také vybaven vestavěným jehlovým ventilem pro manuální regulaci proudění plynu nebo tlakovou kompresní membránou, která eliminuje tlakové výkyvy.
  Série MASS-VIEW je navržena podobně jako rotametry s přímočarým odečtem ve vertikální poloze a pracuje na principu přímého termického měření hmotnostního průtoku plynu (bez bypassu).

  MASS-VIEW obsahuje nejnovější OLED technologii, která poskytuje zřetelnější odečet displeje než LCD technologie, je čitelný ze všech úhlů a má rychlou odezvu. Nastavení alarmu a výběr přednastavených plynů nebo rozsahů je přístupné v menu, které má velice přátelské prostředí a je ovládáno pomocí čtyřsměrného ovládacího tlačítka umístěného z přední strany průtokoměru.

  • zdánlivá nezávislost na teplotě a tlaku
  • možnost nastavitení:
   – různých rozsahů měření
   – různých jednotek, měření nebo regulace různých plynů (vzduch, Ar, N2, O2, CO2, CH4, C3H8, N2O, CO a C4H10, speciální řady pro H2 and He)
  • pro univerzálnější použití lze použít EL-FLOW Prestige, který lze přenastavit až na 100 plynů, které má uloženy v paměti přístroje
  • hmotnostní průtokoměr s vestavěným displejem OLED s širokým úhlem odečítání
  • bez chyby paralaxy (chyby z odečtu)
  • nízká tlaková ztráta
  • rychlá odezva
  • vysoká přesnost měření
  • funkce alarmu a counteru
  • analogová (0…5 Vdc) a digitální komunikace (Modbus-RTU/ASCII, RS-232)
  • možnost ochrany konfigurace heslem
  • bezpečná konstrukce díky absenci křehkých skleněných částí

  adaptár


  Síťový adaptér PiPS

   

  stručný manuál

  MASS-VIEW s baterií


  Přenosný battery pack

  Baterie Li-ion

  Kapacita 6900 mAh

  Aplikace související s výrobcem Bronkhorst

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Oxid uhličitý (CO2) na sebe v posledních letech poutá mnoho pozornosti hlavně díky své vzrůstající koncentraci v atmosféře. Mnoho nových firem se nyní snaží vyvíjet metody záchytu, zpracování a použití CO2 tak, aby tento plyn fungoval jako udržitelný zdroj. Jednou z těchto metod je pěstování řas jako obnovitelné biomasy.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace plynu ve sklářství

  Regulace plynu ve sklářství

  Regulace průtoku plynu v hořácích patří mezi důležité aspekty výroby skla v sklářském průmyslu. Hořáky se používají při tepelném zpracování skla, například při tavbě surovin nebo při ohýbání skla do požadovaných tvarů. Regulace průtoku plynu v hořácích ovlivňuje teplotu a intenzitu plamene, což má vliv na velý proces tepelného zpracování skla.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  MOCVD (Metalorganic Chemical Vapor Deposition, tedy depozice kovových organických plynů) je technologie, která se používá k výrobě polovodičových vrstev, jako jsou například LED diodové světla, solární články nebo elektronické součástky. MOCVD reaktory jsou zařízení, která slouží k tvorbě těchto vrstev pomocí chemické reakce plynů při vysokých teplotách.

  ilustrační obrázek aplikace Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Palivové články jsou zařízení, která využívají chemickou reakci k výrobě elektřiny a tepla, fungují na principu nepřímé reakce vodíku s kyslíkem. Jádrem palivového článku je membrána, na které dochází díky mísení plynného vodíku a kyslíku k produkci elektrické energie. Jde o velmi atraktivní způsob produkce elektřiny, protože jediný odpadní produkt je voda.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece je stěžejní pro řízení průběhu hutního procesu a dosažení jeho nejvyšší efektivity a zabránění zbytečné spotřebě plynu. Pro hutnictví je důležitým faktorem výhřevnost plamene, tu velmi ovlivňuje složení plynu, který spalujeme, současně jde také o co nejvyšší eliminaci produkce emisí a škodlivin.

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Ať už používáte bioreaktor k čemukoli od výroby inzulinu, přes bio-ethanol a další biopaliva, léčiva, komplexní organické molekuly, vitamíny, vakcíny, po barviva je třeba do něj přivádět, případně dávkovat kapalné i plynné složky. Přesnost a opakovatelnost tohoto dávkování je stěžejní, protože nesprávné poměry složek mohou mít velký vliv účinnost procesu. Pro správný chod bioprocesu je třeba do kultivačního média přivádět sterilní směs plynů, tedy bioreaktor plynovat. A't už potřebujete dávkovat sterilní vzduch, kyslík, dusík a oxid uhličitý, nebo jiný plyn.


  Relevantní článek z blogu


  Novinky