Systém PG9000

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Systém PG9000

  Automatický pístový tlakoměr PG9000
  Automatický pístový tlakoměr PG9000Automatický pístový tlakoměr PG9000Automatický pístový tlakoměr PG9000Automatický pístový tlakoměr PG9000Automatický pístový tlakoměr PG9000Automatický pístový tlakoměr PG9000

  Automatický pístový tlakoměr

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Fluke Calibration specialista

  Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz

  Pístové tlakoměry PG9000 podporují automatické otáčení pístu a válce. Všechny elektronické součásti, které podporují snímače a řízení otáček byly přemístěny do elektronického modulu. Tato architektura podporuje nejlepší možnou teplotní stabilitu základny, a to i při dlouhodobém podtlakovém provozu, neboť všechny významné zdroje tepla jsou umístěny mimo tito základnu.

  Systém je tvořen terminálem PG, základnou s měřicím pístem a novým odděleným modulem elektroniky. Terminál tvoří uživatelské rozhraní. Uchovává údaje o metrologických datech, monitoruje provozní stav, stav okolního prostředí a vypočítává tlak.

  Pístový tlakoměr PG9602 pro plynná média

  Pístový tlakoměr PG9607 pro plynná média

  Plně automatický primární etalon tlaku pro absolutní tlak a přetlak do 10 MPa

  • Rozsahy od 10 kPa do 10 MPa
  • Pokrytí širokého rozsahu tlaků a překrytí rozsahů tlakových měrek pomocí sady závaží 100 kg umístěné pod zvonem, který umožňuje měření absolutního tlaku

  Pístový tlakoměr PG9607 pro plynná média

  Pístový tlakoměr PG9000

  Plně automatický primární etalon tlaku pro absolutní tlak a přetlak do 500 kPa

  • Rozsahy od 11 kPa do 500 kPa s jednou tlakovou měrkou
  • Velký průměr tlakové měrky (50 mm) s geometrií přizpůsobenou pro přímé geometrické vyhodnocení efektivní plochy
  • Velmi malá nejistota měření

  Dokument

  Jazyk

  Prospekt „PISTON GAUGES PG9000.pdf“  EN flag
  Přehledový prospekt „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag