Systém PG7000

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Systém PG7000

  Kalibrační systém - pístový tlakoměr PG7000
  Kalibrační systém - pístový tlakoměr PG7102Kalibrační systém - atomatický nakladač PG7601-AMHKalibrační systém - pístový tlakoměr PG7302Kalibrační systém - automatický nakladač PG7601-AMHKalibrační systém - pístový tlakoměr PG7202

  Jednotná řada pístových tlakoměrů

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Fluke Calibration specialista

  Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz

  Funkce založená na základním fyzikálním principu a výborná dlouhodobá stabilita činí pístový tlakoměr nepostradatelným nástrojem ve vysoce přesné metrologii tlaku. Se zvyšujícími se požadavky na přesnost, kvalitu a možnost automatizace se musí pístové tlakoměry nadále vyvíjet, aby mohly pokračovat ve své nezbytné roli v systému měření. Pístové tlakoměry řady PG7000 jsou od sedmdesátých let minulého století prvními skutečně novými špičkovými pístovými tlakoměry uvedenými na trh, které reagují na tento požadavek.

  Kalibrační systém PG7000 – základní vlastnosti:

  • Ovládání pomocí terminálu s displejem a klávesnicí.
  • Měření a zobrazení okolních podmínek (tlak, teplota, vlhkost) a samotného přístroje (teplota tlakové měrky, poloha pístu, rychlost poklesu pístu, rychlost otáčení pístu, rychlost poklesu rychlosti otáčení pístu) v reálném čase.
  • Provádění přepočtu hmotnost/tlak a tlak/hmotnost včetně všech korekcí v reálném čase.
  • Korekce odlehlosti pro plyn a kapalinu. Nastavitelné rozlišení ukládání závaží (0,1 kg až 0,01 g).
  • Zvukové upozornění na pohyb pístu.
  • Komunikace a automatický odečet s kteréhokoli barometru vybaveného RS232.

  Vzduchový kalibrátor PG7102

  Pístový tlakoměr PG7102

  Pístový tlakoměr PG7102 je doporučen pro pokrytí měření přetlaku a absolutního tlaku vyššího než je atmosférický tlak s tlakovým médiem plyn. Režim měření absolutního tlaku je podporován pomocí automatického měření a připočtení atmosférického tlaku pomocí vestavěného barometru nebo jakýmkoli externím barometrem s komunikací RS232. Přístroj PG7102 nepokrývá rozsah absolutního tlaku nižšího než je atmosférický tlak.

  Vlastnosti:

  • Rozsah měření přetlaku od 10 kPa do 11 MPa.
  • Rozsah měření absolutní tlaku od 110 kPa do 11 MPa.
  • Volitelný rozsah měření diferenčního tlaku od 0 do 11 MPa (při statickém tlaku od 20 kPa do 11 MPa) (odkaz na TN0080TN03 v CZ).
  • Tlakové médium plyn

  Základní části:

  • Základna PG7102 (roztáčení pístu pomocí motoru je volitelným vybavením)
  • Moduly tlakových měrek – (10 kPa/kg, 50 kPa/kg, 200 kPa/kg)
  • Sada závaží – (35 kg, 40 kg, 45 kg, 55 kg)
  • Zařízení pro generování/regulaci tlaku
   • MPC1-1000 – Manuální regulátor tlaku s rozsahem až do 7 MPa
   • MPC1-3000 – Manuální regulátor tlaku s rozsahem až do 20 MPa
   • PPC4-1000 – Automatický regulátor tlaku s rozsahem až do 7 MPa
  • Sada propojek
  • Referenční tlakoměr RPM4-A0015
  • Komunikuje přímo s přístrojem PG7302 a umožňuje přesnější odečet hodnoty atmosférického tlaku než vestavěný barometr. Doporučeno pro použití v režimu „měření absolutního tlaku připočtením hodnoty atmosférického tlaku“
  • Compass for Pressure: program pro PC, který komunikuje s PG7000, podporuje záznam odečtů ze zkoušených přístrojů, řídí průběh postupu měření, zajišťuje sběr dat, archivuje výsledky kalibrací a generuje kalibrační listy a zároveň oproti standardnímu displeji kalibrátoru umožňuje snazší kontrolu a ovládání průběhu kalibrace

  Pístový tlakoměr PG7202

  Pístový tlakoměr PG7202

  Pístový tlakoměr PG7202 je doporučen pro pokrytí měření přetlaku a absolutního tlaku vyššího než je atmosférický tlak s tlakovým médiem plyn. Režim měření absolutního tlaku je podporován pomocí automatického měření a připočtení atmosférického tlaku pomocí vestavěného barometru nebo jakýmkoli externím barometrem s komunikací RS232. Přístroj PG7202 nepokrývá rozsah absolutního tlaku nižšího než je atmosférický tlak. Volitelná možnost použití pro kalibraci kyslíkových tlakoměrů (s volitelnou olejovou náplní Krytox).

  Vlastnosti:

  • Rozsah měření přetlaku od 100 kPa do 110 MP
  • Rozsah měření absolutního tlaku od 200 kPa do 110 MPa
  • Volitelný rozsah měření diferenčního tlaku
  • Tlakové médium plyn (tlaková měrka mazána olejem)

  Základní části:

  • Základna PG7202 (roztáčení pístu pomocí motoru je volitelným vybavením)
  • Moduly tlakových měrek – (100 kPa/kg, 200 kPa/kg, 500 kPa/kg, 1 MPa/kg, 2 MPa/kg)
  • Sada závaží – (35 kg, 40 kg, 45 kg, 55 kg, 80 kg, 100 kg)
  • Zařízení pro generování/regulaci tlaku
  • MPC1-3000 – Manuální regulátor tlaku s rozsahem až do 20 MPa
  • GPC1-16000 – Generátor / regulátor tlaku s rozsahem až do 110 MPa
  • Sada propojek
  • Referenční tlakoměr RPM4-A0015
  • Komunikuje přímo s přístrojem PG7302 a umožňuje přesnější odečet hodnoty atmosférického tlaku než vestavěný barometr. Doporučeno pro použití v režimu „měření
  • absolutního tlaku připočtením hodnoty atmosférického tlaku“
  • Compass for Pressure: program pro PC, který komunikuje s PG7000, podporuje záznam odečtů ze zkoušených přístrojů, řídí průběh postupu měření, zajišťuje sběr dat, archivuje výsledky kalibrací a generuje kalibrační listy a zároveň oproti standardnímu displeji kalibrátoru umožňuje snazší kontrolu a ovládání průběhu kalibrace

  Olejový kalibrátor PG7302

  Pístový tlakoměr PG7302

  Tento přístroj umožňuje kalibraci olejových tlakoměrů v přetlakovém a absolutním režimu.

  Absolutní režim je umožněn vestavěným barometrem nebo externím barometrem, připojeným přes rozhraní RS232.

  Vlastnosti:

  • Rozsah měření přetlaku od 100kPa do 500 MPa.
  • Rozsah měření absolutního tlaku od 200kPa do 500 MPa.

  Základní části:

  • Základna PG7302 (roztáčení pístu pomocí motoru je volitelným vybavením).
  • Moduly tlakových měrek – (100 kPa/kg, 200 kPa/kg, 500 kPa/kg, 1 MPa/kg, 2 MPa/kg, 5 MPa/kg).
  • Sada závaží – (35 kg, 40 kg, 45 kg, 55 kg, 80 kg, 100 kg).
  • Zařízení pro generování/regulaci tlaku:
   • OPG1-30000 – Generátor/regulátor tlaku s rozsahem až do 200 MPa.
   • Intezifikátor 5:1 – rozšiřuje rozsah OPG1 až do 500 MPa.
  • Referenční tlakoměr RPM4-A0015.
  • Komunikuje přímo s přístrojem PG7302 a umožňuje přesnější odečet hodnoty atmosférického tlaku než vestavěný barometr. Doporučeno pro použití v režimu „měření absolutního tlaku připočtením hodnoty atmosférického tlaku“.
  • Compass for Pressure: program pro PC, který komunikuje s PG7000, podporuje záznam odečtů ze zkoušených přístrojů, řídí průběh postupu měření, zajišťuje sběr dat, archivuje výsledky kalibrací a generuje kalibrační listy a zároveň oproti standardnímu displeji kalibrátoru umožňuje snazší kontrolu a ovládání průběhu kalibrace.

  Vzduchový kalibrátor PG7601

  Pístový tlakoměr PG7302

  Pístový tlakoměr PG7601 je doporučen pro pokrytí měření přetlaku a absolutního tlaku nižšího a v blízkosti atmosférického tlaku s tlakovým médiem plyn. Referenčním tlakem pístového tlakoměru PG7601 může být vakuum vytvořené pod skleněným zvonem, který překrývá naložená závaží. Režim měření absolutního tlaku je také podporován pomocí automatického měření a připočtení atmosférického tlaku pomocí vestavěného barometru nebo jakýmkoli externím barometrem s komunikací RS232.

  Vlastnosti:

  • Rozsah měření přetlaku od 5 kPa do 7 MPa.
  • Rozsah měření absolutního tlaku od 5 kPa do 7 MPa.
  • Rozsah měření diferenčního tlaku od –90 kPa do 350 kPa (při statickém tlaku od 15 kPa do 200 kPa abs.).
  • Tlakové médium plyn (s referenčním vakuem pro měření absolutního tlaku).

  Základní části:

  • Základna PG7601.
  • Moduly tlakových měrek – (10 kPa/kg, 50 kPa/kg, 200 kPa/kg)
  • Sada závaží – (35 kg)
  • Zařízení pro generování/regulaci tlaku
   • MPC1-1000 – Manuální regulátor tlaku s rozsahem až do 7 MPa
   • PPC4-1000 – Automatický regulátor tlaku s rozsahem až do 7 MPa
  • Sada propojek
  • Vývěva s příslušenstvím pro vytvoření referenčního vakua pod zvonem
  • Vývěva s příslušenstvím pro vytvoření kalibrovaného tlaku nižšího než je atmosférický tlak
  • Referenční tlakoměr RPM4-A0015
  • Komunikuje přímo s přístrojem PG7302 a umožňuje přesnější odečet hodnoty atmosférického tlaku než vestavěný barometr. Doporučeno pro použití v režimu „měření absolutního tlaku připočtením hodnoty atmosférického tlaku“.
  • Compass for Pressure: program pro PC, který komunikuje s PG7000, podporuje záznam odečtů ze zkoušených přístrojů, řídí průběh postupu měření, zajišťuje sběr dat, archivuje výsledky kalibrací a generuje kalibrační listy a zároveň oproti standardnímu displeji kalibrátoru umožňuje snazší kontrolu a ovládání průběhu kalibrace.

  Pístové tlakoměry řady PG7000™ s automatickými nakladači závaží AMH™

  Automatický nakladač PG7601-AMH

  Plná automatizace kalibrace a sběru dat s maximální možnou přesností měření

  Nejmodernější pístové tlakoměry řady PG7000™ byly vylepšeny pomocí technologie automatického nakládání závaží AMH™. Manuální manipulace se závažím způsobující únavu obsluhy, chyby měření a opotřebení závaží může být u nejpřesnějších pístových tlakoměrů za přiměřené náklady eliminována v kompletním tlakovém rozsahu a ve velikosti umožňující instalaci na běžný laboratorní stůl.

  Systém AMH lze doobjednat pro stávající základny nebo dodat pro nové instalace

  Pro kompletní pokrytí pístových tlakoměrů PG7000 s tlakovým médiem plyn i olej, včetně režimu měření absolutního tlaku s referenčním vakuem, jsou k dispozici dva typy nakladačů. Díky jedinečné architektuře systému PG7000 lze úroveň automatizace podle požadavku aplikace nakonfigurovat pomocí standardních komponent, od pouhé automatizace nakládání závaží až po kompletní automatizaci. Jednotnost systému PG7000 ve všech případech zaručuje jednoduchý, integrovaný systém s jedním rozhraním pro ruční nebo dálkové ovládání.

  Vlastnosti:

  • Typ AMH-38 se sadou závaží 38 kg použitý s pístovými tlakoměry PG7601 nebo PG7607 při definici absolutního tlaku s referenčním vakuem umožňuje značnou úsporu času, protože není potřeba v každém bodě přerušovat vakuum.
  • Typ AMH-100 se sadou závaží až 100 kg použitý s pístovými tlakoměry PG7102, PG7202, PG7302 nebo PG7307 umožňuje automatizovat nakládání závaží v rozsahu až do 110 MPa s tlakovým médiem plyn a až do 500 MPa s tlakovým médiem olej.
  • Rozlišení automatického nakládání závaží je až 100 g s možností manuálního ukládání závaží s rozlišením 10 mg.
  • Modulární konstrukce umožňuje použití se stávajícími manuálně ovládanými systémy PG7000.
  • Jednoduché sejmutí nakladače AMH a závaží umožňuje snadnou výměnu nebo čištění tlakové měrky.
  • Konstruován a testován pro mnohaleté spolehlivé a bezúdržbové použití.
  • Plná automatizace programem COMPASS® for Pressure, nebo s uživatelem vyvinutým systémem, využívajícím kompletní intuitivní struktury příkazů dálkového ovládání.

  Dokument

  Jazyk

  Prospekt „PISTON GAUGES PG7000.pdf“  EN flag
  Přehledový prospekt „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag
  ilustrační obrázek aplikace Etalony v oblasti tlaku a průtoku využívané státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi

  Etalony v oblasti tlaku a průtoku využívané státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi

  Tlakoměry a průtokoměry jsou základními nástroji pro měření a kalibraci v různých průmyslových odvětvích. Tyto přístroje je však třeba ověřovat, jestli pracují tak, jak by měly a jejich výsledky splňují parametry. K této "kontrolní" činnosti jsou státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi v České republice využívány etalony.

  ilustrační obrázek aplikace Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku v teoreticko-experimentálním procesů změn skupenství

  Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku v teoreticko-experimentálním procesů změn skupenství

  Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku je klíčovým krokem pro zajištění přesnosti měření tlaku v teoreticko-experimentálním procesu změn skupenství. Tlak je fyzikální veličina definována jako síla, která působí na jednotku plochy. Senzory tlaku jsou používány k měření tlaku v širokém spektru aplikací, včetně meteorologie, průmyslu, zdravotnictví a dalších.


  Novinky