Optoelektronický hladinový spínač OLS

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Optoelektronický hladinový spínač OLS Optoelectronic level switch for the process industry

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Exprodloužená záruka 24 mesíců Optoelektronický hladinový spínač OLS-2A a OLS-2AI (Ex)
  Optoelektronický hladinový spínač OLS-S a OLS-H (standardní a vysokotlaký)Optoelektronický hladinový spínač OLS-C20 (kompaktní)Spínací zesilovač signálu OSASpínací zesilovač signálu OSA-SC s funkcí Bluetooth
  Spínací zesilovač signálu OSA-SC s funkcí Bluetooth

  Průmyslový optoelektronický limitní spínač pro monitorování výšky hladiny kapalin.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  KSR Kuebler specialista

  • ikona parametru hustotaHustota: neomezeno
  • ikona parametru teplotaTeplota: -296 °C až +400 °C
  • ikona parametru tlakTlak: 0 až 500 bar
  • ikona parametru výstupVýstup: elektrický binární
  • ikona parametru ---Kontakt: 1× SPDT
  • ikona parametru ---Bluetooth® ver. 5.0 (BLE)
  • ikona parametru krytíKrytí: IP65

  Modely spínačů

  OLS-S (standardní)
  OLS-H (vysokotlaké)
  OLS-2A, OLS-2AI (průmyslové, jiskrově bezpečné)
  OLS-C20 (kompaktní)
  OSA-S (spínací zesilovač signálu pro modely OLS-S a OLS-H)
  OSA-SC, OSA-SCI (spínací zesilovač signálu s funkcí Bluetooth® pro modely OLS-2A a OLS-2AI)

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Optický hladinový spínač model OLS od výrobce KSR Kuebler/WIKA je limitní hladinoměr, který je umístěn z boku nebo shora do nádoby přímo v prostoru měření. Měření hladiny optickými hladinoměry je nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapalin (hustota, dielektrická konstanta, vodivost, barva a index lomu). Spínače se skládají z infračervené LED diody a fototranzistoru. Světlo z LED diody je nasměrováno do skleněného hrotu. Pokud není hrot ponořen, vysílaný paprsek je odrážen jeho vnitřními stěnami a poskytuje tak plnou zpětnou vazbu fototranzistoru. Pokud se hrot ponoří, světlo při odrazech z části uniká do jiného optického prostředí. Zeslabení zpětného odrazu je zachyceno fototranzistorem a vyhodnoceno jako změna stavu. Využívá se tedy rozdílných indexů lomu kapalin a plynů (všechny plyny mají index lomu < 1,05 a kapaliny vždy > 1,25). Pro měření jedné hladiny se používá senzor s kuželovým hrotem, pro mezihladinu senzor se zaoblenou špičkou.


  Vlastnosti

  • kompaktní konstrukce, žádné pohyblivé součásti
  • přístroj je umístěn přímo v prostoru měření
  • montážní poloha podle potřeby
  • použití pro teploty -269 °C až +400 °C, provozní tlak vakuum až 50 MPa
  • materiál těla spínače nerez, hrot z tvrzeného křemenného nebo safírového skla
  • procesní připojení přírubou nebo šroubením
  • schválení: WHG 19, DGRL, SIL1
  • krytí IP65

  Použití

  • měření hladiny téměř všech kapalin
  • řízení a monitorování různých úrovní hladin (např. pro čerpání)
  • chemický a petrochemický průmysl
  • zařízení pro výrobu energie, elektrárny
  • zpracování pitné a odpadové vody

  Logo Ex
  Spínače OLS-S bylo možné dodat v jiskrově bezpečném provedení (Ex) do 06.07.2021, od 2Q/2024 bude možné objednat nové spínače OLS-2AI se schválením (Ex).

   

  Optoelektrický hladinový spínač OLS-C20 (kompaktní)

  Model OLS-C20

  Optoelektronický hladinový spínač

  Kompaktní verze

  katalogový list


  Kompaktní verze optoelektronického spínače s tranzistorovým PNP výstupem. Procesní připojení závitem M16, G 1/2″ nebo NPT 1/2″. Pro teploty média -30 … +135 °C a tlaky až 50 bar. Elektrické připojení 4-pinovým M12 konektorem, nebo kabelem, krytí IP65-66.


  Optoelektronický hladinový spínač OLS-S a OLS-H (standardní a vysokotlaký)

  Model OLS-S a OLS-H

  Optoelektronický hladinový spínač

  Standardní a vysokotlaká verze

  katalogový list


  Standardní a vysokotlaká verze optoelektronického spínače. Použití v kombinaci se spínacím zesilovačem OSA-S, který převádí signál spínače na releový výstup s možností funkce přepínacího kontaktu. Procesní připojení závitem G 1/2″ nebo NPT 1/2″. Pro teploty média až -269 … +400 °C a tlaky až 500 bar. Elektrické připojení kabelovou vývodkou M20x1,5 mm, krytí IP66.


  Optoelektronický hladinový spínač OLS-2A a OLS-2AI (Ex)


  Model OLS-2A a OLS-2AI

  Optoelektronický hladinový spínač

  Průmyslová a jiskrově bezpečná verze

  katalogový list

  Dostupné od 2Q/2024


  Průmyslová a jiskrově bezpečná verze optoelektronického spínače. Použití v kombinaci se spínacím zesilovačem OSA-SC, který převádí signál spínače na releový výstup s možností funkce přepínacího kontaktu, informace o stavu je přenášena i přes rozhraní Bluetooth®. Procesní připojení závitem G 1/2″ nebo NPT 1/2″. Pro teploty média až -269 … +400 °C a tlaky až 500 bar. Elektrické připojení kabelovou vývodkou M20x1,5 mm, krytí IP66-68.

  Spínací zesilovač signálu OSA-S

  Model OSA-S

  Spínací zesilovač signálu

  Pro optoelektronický hladinový spínač OLS-S a OLS-H

  katalogový list


  Spínací zesilovač převádí vstupní signál optoelektronického snímače na výstupní releový signál s možností funkce přepínacího kontaktu. U verze s průhledným plastovým krytem lze sledovat stav přepnutí.


  Spínací zesilovač signálu OSA-SC s funkcí Bluetooth

  Model OSA-SC

  Spínací zesilovač signálu s funkcí Bluetooth®

  Pro optoelektronický hladinový spínač OLS-2A a OLS-2AI

  katalogový list


  Spínací zesilovač převádí vstupní signál optoelektronického snímače na výstupní binární signál s možností funkce přepínacího kontaktu. Přes rozhraní Bluetooth® lze spínač pomocí aplikace v chytrém telefonu a/nebo tabletu konfigurovat, nastavovat funkci kontaktu, citlivost spínaní nebo hysterezi s časovou prodlevou až 8 sekund. Kromě toho lze přes aplikaci snadno editovat popis přístroje a TAG spínače. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačními systémy iOS a ANDROID.

  Aplikace související s výrobcem KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.

  ilustrační obrázek aplikace Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.

  ilustrační obrázek aplikace Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.