Kapacitní tyčové elektrody

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Kapacitní tyčové elektrody Electrode Relay / Water Detector Relay / Rod and Floor Electrodes

  Tyčové elektrody pro limitní spínání hladiny
  Tyčové elektrody pro limitní spínání hladinyTyčová kapacitní elektrodaTyčová kapacitní elektrodaTyčové elektrody pro limitní spínání hladiny

  Průmyslový limitní hladinoměr pro monitorování výšky hladiny elektricky vodivých kapalin.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  KSR Kuebler specialista

  • ikona parametru hustotaHustota: neomezeno (elektricky vodivé kapaliny)
  • ikona parametru teplotaTeplota: -25 °C až +200 °C
  • ikona parametru tlakTlak: atm. až 6 bar
  • ikona parametru výstupVýstup: relé výstup
  • ikona parametru ---Kontakt: 1× SPDT
  • ikona parametru krytíKrytí: IP65 až 67

  Modely elektrod

  HV
  ERK/ERV
  ARK/ARV
  APRPP

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Zařízení se skládá z měřicích elektrod a vyhodnocovacího elektrodového relé. Při kontaktu elektrody s měřeným médiem se na ní indukuje malý střídavý proud, který je vyhodocen elektrodovým relé.

  Relé je napěťově a teplotně stabilizováno, což zaručuje přesně definované chování spínače a umožňuje výstup měření jako MIN-MAX. Relé mají nastavitelnou citlivost odezvy, protože se vodivost může v závisloti na měřené kapalině lišit.

  Prostřednictvím reléových výstupů lze přepínat signály spínače na jiné vyhodnocovací obvody nebo přístroje. Použitím vícenásobných elektrod lze sledovat i více hladin najednou.


  Vlastnosti

  • absence pohyblivých částic
  • kompaktní provedení
  • volitelná citlivost
  • vhodné pro rozdílné teploty a tlaky
  • tělo z nerezové oceli, hasteloye, titanu, poteflonované nebo s vrstvou E-CTFE
  • provedení s přestavitelnou výškou
  • vícenásobné elektrody

  Použití

  • vodohospodářství
  • chemický průmysl (detekce zásad a kyselin)
  • potravinářství (detekce ovocných šťáv, piva, mléka, atd.)
  • strojírenství
  • energetika

  Spínací zesilovač signálu KF..-ER-1.6

  Model ER

  Spínací zesilovač signálu

  Pro tyčová relé KSR

  katalogový list


  Spínací zesilovač převádí vstupní signál tyčových elektrod na výstupní binární signál přepínacího kontaktu, slouží tak pro jednoduchou akci spínače nebo pro ovládání úrovně min-max.

  Aplikace související s výrobcem KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.

  ilustrační obrázek aplikace Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.

  ilustrační obrázek aplikace Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.