Jiskrově bezpečný převodník vlhkosti a teploty HMT370EX

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Jiskrově bezpečný převodník vlhkosti a teploty HMT370EX

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Převodníky VAISALA HMT370EX a HMP371 pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
  Jiskrově bezpečný převodník HMT370EXJiskrově bezpečný převodník HMT370EX - verze bez displejeVypnutý display - převodník HMT360EXPřevodník VAISALA HMT370EX na zdiVnitřní připojení převodníku HMT370EXPřevodník VAISALA HMP371 - pohled zespoduSonda HMP371 k převodníku VAISALA HMP371Převodník HMT370EX bez displeje se sondamisondy k převodníku VAISALA HMP371Sonda na kabelu k převodníku VAISALA HMP371Sonda k převodníku VAISALA HMP371Nastavení převodníku HMT370EX

  Jiskrově bezpečné převodníky řady HMT370EX pro měření vlhkosti a teploty s certifikáty ATEX a IECEx až do zóny 0, 20.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Vaisala specialista

  Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

  Jiskrově bezpečný převodník HMT370EX je ideálním řešením pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu do zóny 0 a 20. Kromě měření relativní vlhkosti a teploty nabízí převodník i další parametry vlhkosti: teplotu rosného bodu, teplotu vlhkého teploměru, absolutní vlhkost, směsný poměr, koncentraci vody, hmotnostní podíl vody, tlak vodní páry a entalpie. K dispozici jsou speciální modely pro měření vlhkosti v oleji a leteckém palivu.

  Typické aplikace zahrnují nádrže na skladování paliva, výrobu chemikálií, léčiv a potravin, lakovací kabiny, výroba bioplynu a jakýkoli jiný průmysl nebo proces, v prostředí s nebezpečím výbuchu včetně zón 0 a 20.

  Převodníky řady HMT370EX mají certifikaci pro jiskrovou bezpečnost IECEx a ATEX. Na schválení FM a CSA ještě čeka.

  Tato nová generace převodníků HMT370EX je nástupcem předchozí generaci HMT360, který byl po mnoho let oblíbeným a spolehlivým převodníkem do prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Jiskrově bezpečný převodník

  Celý převodník HMT370EX lze instalovat přímo do výbušných prostředí. Odolává nepřetržitému vystavení potenciálně výbušnému prostředí, které obsahuje hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Provoz v kterémkoli z těchto prostředí nevyžaduje žádnou další ochranu!

  Odnímatelné sondy

  Sondy lze snadno vyměnit a vyjmout pro kalibraci mimo nebezpečnou oblast, aniž by bylo nutné demontovat celý převodník. Připojení nových sond vyžaduje minimální rekonfiguraci, protože z vysílače lze nastavení snadno obnovit.

  Snadná konfigurace

  Konfiguraci výstupu, kalibraci a nastavení měření lze provádět přímo na displeji převodníku. Pokud model není vybaven displejem, nebo je to pro obsluhu pohodlnější, je možné převodník připojit k softwaru Vaisala Insight PC a nakonfigurovat převodník a sondu jak společně tak samostatně.

  Klíčové vlastnosti převodníku

  • nástupce úspěšných IS převodníků typu HMT360
  • měření relativní vlhkosti v plném rozsahu 0 až 100 % RH, přesnost až ± 0,8 % RH
  • teplotní rozsahy od -70 do +180 °C (podle typu sondy)
  • tlaková odolnost až do 100 bar
  • vysoce přesný a dlouhodobě stabilní senzor Vaisala HUMICAP® s malou
   hysterezí
  • různé mechanické provedení sond pro různé instalační podmínky
  • možnost výstupu vypočítaných veličin (Td a, Tw, x)
  • vynikající chemická odolnost
  • snímač se dokáže zotavit i po saturaci zkondenzovanou vodou
  • jiskrově bezpečné provedení (kategorie 1G, Zóna 0 a 1D, Zóna 20 – s krytem)
  • přehledný grafický displej, podpora PC softwaru INSIGHT
  • snadno vyměnitelné sondy
  • odnímatelný modul pro sondy
  • grafický LCD displej a model bez displeje
  • kalibrační certifikát

  HMP371 – pro montáž na stěnu
  HMP373 – malé rozměry, do stísněných prostorů
  HMT374 – pro procesy s vysokým tlakem
  HMP375 – pro aplikace s vysokou teplotou
  HMP377 – pro procesy s vysokou vlhkostí
  HMP378 – do tlakových rozvodů, montáž přes kulový ventil

  HMP378F – měření vlhkosti v oleji
  HMP378H – měření vlhkosti v palivu JET A-1 (letecký petrolej)

  Varianty sond pro převodník HMP370EX

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti palivových článků

  Měření vlhkosti palivových článků

  Palivový článek s polymerní elektrodovou membránou (PEM) je významnou technologií v oblasti vodíkového průmyslu. Palivový článek PEM má nízkou provozní teplotu (<100 °C), což jej činí užitečným v mnoha aplikacích, jako je výroba energie, automobily a veřejná doprava.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření relativní vlhkosti, absolutní vlhkosti a teploty pro efektivní a bezpečné sušení, zpracování a skladování chemikálií. V chemickém průmyslu je analýza vlhkosti nutná pro zajištění hladkého průběhu sušení, jako je sušení rozprašováním nebo sušení ve vakuu. Přesným měřením relativní vlhkosti (RH), absolutní vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobce chemikálií může být jistý, že nedochází k odchylkám v kvalitě vyráběných práškových chemikálií, že proces sušení je efektivní a využití energie je optimalizováno.

  Aplikace související s výrobcem Vaisala

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí skleníků

  Monitorování prostředí skleníků

  Skleníky jsou uzavřená prostředí, kde jsou optimalizovány podmínky pro růst rostlin. Optimální řízení vyžaduje informace z vnitřního i venkovního prostředí. Uvnitř skleníků se obvykle měří oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota, venku pak rychlost a směr větru, déšť a sluneční záření.

  ilustrační obrázek aplikace Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Pro zefektivnění zemědělské výroby musí zemědělci zajistit dobré životní podmínky zvířat, vytvořit co nejpříznivější podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny a efektivně využívat přírodní zdroje.Inovativní řešení pro prvovýrobu, jako je vertikální zemědělství nebo technika regenerovaného zemědělství, podněcují zemědělce k využívání více vědecky ověřených technologií. Například pro zajištění stabilních vnitřních a venkovních podmínek pro dobrou úrodu vysoce kvalitních produktů je nutné kontrolovat takové parametry, jako je oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota.

  ilustrační obrázek aplikace Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření kyslíku v rybnících je klíčové, především v nádržích, kde se chovají ryby. Kyslík je nezbytný pro život ryb a jeho nedostatek může způsobit ztrátu produktivity a dokonce úhyn ryb. Vodní ptactvo může hrát klíčovou roli v hladině kyslíku v rybníku. Některé druhy ptáků, jako jsou třeba kachny nebo labutě, mohou způsobit vysoké množství organických látek a odpadů, což může vést ke snížení hladiny kyslíku v rybníku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Dle listiny základních práv a svobod mám mít každý zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Abychom mohli zjistit, zda-li se jedná stále o příznivé životní prostření, je nutno parametry tohoto prostředí nějak kvantifikovat.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba stlačeného vzduchu

  Výroba stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů. Ovlivňuje kvalitu procesu i konečného produktu. A co víc, stlačený vzduch často představuje největší spotřebu elektřiny v provozu. Vzhledem k tomu, že důležitost čistého, suchého stlačeného vzduchu – a náklady s ním spojené – je tak vysoká, stává se jeho pečlivé řízení a monitorování zásadním úkolem každého závodu. Jedním z nejdůležitějších parametrů spojených s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Použitím stabilního měření rosného bodu se můžete vyhnout přesušení procesu a tím šetřit energii a chránit zařízení před korozí.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Monitoring plynů rozpuštěných v oleji je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení jako jsou výkonové transformátory. Základním rozkladovým plynem, který se generuje při poruše v transformátorech je vodík.

  ilustrační obrázek aplikace Snímače pro datová centra

  Snímače pro datová centra

  Většinu ze spotřeby elektrické energie datových center (40 %) tvoří chladicí a klimatizační systémy. Existují různé způsoby, jak snížit provozní náklady. Vedle opatření k maximalizaci účinnosti procesů, závisí efektivní řízení spotřeby energie na dostupnosti přesných, spolehlivých a průběžných monitorovacích údajů.

  ilustrační obrázek aplikace Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Přesnost a opakovatelnost různých chemických reakcí není závislá jen na množství a koncentrací daných látek, ale též i na zajištění optimálních enviromentálních požadavků, které v reaktoru panují.

  ilustrační obrázek aplikace Měření rosného bodu v lakovnách

  Měření rosného bodu v lakovnách

  Pro minimalizaci chyb a kazů se v moderních lakovnách používá regulace teploty a vlhkosti v prostředí lakoven ale i měření rosného bodu v barvě, tak aby rosný bod byl nižší než je teplota zařízení, na kterou se barva nanáší tak, aby nastříkáním barvy na chladný povrch nevznikalo srážení vody a tím místa, které by měly jiné odstíny barvy. firma Vaisala nabízí kromě senzorů teploty a vlhkosti pro regulaci prostředí též i převodníky, kterými je možno regulovat rosný bod barvy tak, aby problémy s kondenzací vody při nanášení barvy nevznikaly.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Snižte riziko nevyhovujících podmínek a pomozte udržet své farmaceutické a biotechnologické čisté prostory připravené na audit a vyhovující předpisům. Čisté prostory a další kritická prostředí vyžadují vysoce výkonná měření prostředí, aby fungovaly konzistentně a v souladu se specifikacemi. Měření vlhkosti a teploty může být v prostředí čistých prostor obzvláště náročné.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výroby lithiových baterií

  Monitorování výroby lithiových baterií

  Výroba lithium-iontových baterií je náročný proces, který vyžaduje použití specializovaných materiálů a vybavení. Výrobní proces lithium-iontových baterií je mimo jiné citlivý na vlhkost. Toto náročné výrobní prostředí vyžaduje přístroj pro detekci vodní páry se spolehlivým výkonem a silnou odolností vůči vedlejším plynům vznikajích při výrobním procesu, které mohou být přítomny v ovzduší.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba bioplynu/biometanu

  Výroba bioplynu/biometanu

  Biometan dláždí cestu k zelenější budoucnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie si oblíbily velké ekonomiky. Neefektivní výroba však může ekologický podnik postavit na hlavu. Ačkoli část metanu vždy unikne, zařízení MGP262 je vaším jediným nástrojem k minimalizaci nákladného a škodlivého úniku metanu. Zařízení MGP262 vám dává možnost řídit svůj proces a soustředit se na výrobu co nejlepšího biometanu.

  Podobné produkty


  Novinky