Tribotechnika

Časopis Tribotechnika

Dvouměsíčník Tribotechnika je odborné periodikum zaměřené na tribologii t. j. koexistenci dvou dotýkajících se těles při jejich vzájemném kluzném nebo valivém pohybu.

Předmětem zájmu tribotechniky jsou tři základní tribologické veličiny:

  • tření
  • opotřebení
  • mazání
Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článek Prístroje VAISALA na meranie vlhkosti v oleji Vaisala 2013/3