Nástěnné převodníky teploty a vlhkosti řady HMW90

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Nástěnné převodníky teploty a vlhkosti řady HMW90

  HMW90
  Nástěnné převodníky pro teplotu a vlhkost VAISALA HMW90- černé a bílé provedeníNástěnné převodníky pro teplotu a vlhkost VAISALA HMW90- posuvný krytKalibrace nástěnného převodníku Vaisala HMW90 pomocí přenosného ručního měřiče HM70Montáž nástěnného převodníku Vaisala HMW90Kalibrace nástěnného převodníku Vaisala HMW90Nástěnný převodník Vaisala HMW90 - verze bez displejeTransparentní kryty - nástěnný převodník Vaisala HMW90Ukázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - tapeta květinyUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - tapeta černáUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - malba modráUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - malba žlutáUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - tapeta šedáUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - tapeta cihlyUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - cedulka
  Ukázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - cedulka

  Nástěnné převodníky vlhkosti a teploty pro HVAC aplikace, kde je vyžadována vysoká přesnost, stabilita a spolehlivý provoz.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Vaisala specialista

  Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

  Nástěnné převodníky řady HMW90 jsou navrženy pro monitorování relativní vlhkosti a teploty ve vnitřních prostorách, kde je požadována vysoká přesnost, stabilita a spolehlivý provoz. Flexibilní řada HMW90 nabízí převodníky mnoho volitelných funkcí a možností. K dispozici jsou převodníky s displejem nebo bez a jsou vybaveny posuvným krytem, buď s otvorem pro displej nebo s plnou přední stranou. Volitelný je analogový nebo digitální výstup, včetně speciálního měřítka a vypočítávaných parametrů.

  Digitální komunikace přináší výhody

  Zavedení digitální komunikace (BACnet / Modbus) přináší mnoho výhod. Například všechny senzory mohou být dostupné centrálně a jejich provoz lze snadno sledovat. Zapojení je jednoduché, pokud je více senzorů nainstalováno na stejné sběrnici. Senzory lze nastavit pomocí standardizovaných nástrojů, systém je možné rychle a pohodlně rozšířit o další senzory. Navíc, parametry ovlivňující měření, jako je například tlak nebo nadmořská výška, lze centrálně nastavit a aktualizovat.

  Široká nabídka možností kalibrace

  Kalibrace a nastavení na místě jsou mimořádně snadné. Posuvné víko zpřístupní kompenzační trimry pro jednobodovou kalibraci bez přerušení měření. Displej ukazuje okamžitý účinek změn, což umožňuje jasné a pohodlné nastavení. Servisní port umožňuje dvoubodovou kalibraci pomocí PC nebo ručního měřiče HM70. Převodníky řady HMW90 používají pro měření vlhkosti a teploty vyměnitelný modul HTM10, který lze objednat jako náhradní díl. Tento modul je dodáván s kalibračním certifikátem. Kalibrace i oprava jsou dostupné také přes servisní centrum ve výrobním závodě Vaisala.

  • nástěnné převodníky pro výkonnou vzduchotechniku
  • jednoduchá instalace, konfigurace a nastavení v provozu
  • senzor Vaisala HUMICAP® s vynikající dlouhodobou stabilitou
  • volitelné vlhkostní parametry: relativní vlhkost, rosný bod a směšovací poměr
  • plný rozsah měření vlhkosti 0 až 100 % RH
  • přesnost do ± 1,7 % relativní vlhkosti (RH)
  • k dispozici výstup ve speciálním rozsahem
  • volitelný displej
  • jedno relé (pouze model HMW93)
  • materiály schválené UL-VO (samo-zhášecí)
  • uživatelsky vyměnitelný modul vlhkosti a teploty
  • návaznost na NIST (certifikát v ceně)
  Model Měřené veličiny Výstup
  TMW92 jen teplota (T) 2 vodiče, proudový výstup
  TMW93 jen teplota (T) 3 vodiče, napěťový výstup
  TMW90 jen teplota (T) konfigurovatelný analogový výstup
  HMW92 vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup
  HMW92D vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup, displej
  HMW93 vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup
  HMW93D vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup, displej
  HMW90 vlhkost a teplota (RH+T) konfigurovatelný analogový/digitální výstup
  HMW95 vlhkost a teplota (RH+T) digitální výstup (BACnet, Modbus)
  HMW95D vlhkost a teplota (RH+T) digitální výstup(BACnet, Modbus), displej
  • Muzea a archivy
  • Výrobní a skladovací zařízení
  • Datová centra
  • Laboratoře
  • Testovací prostředí

  Ukázka dekorativních krytů

  Ukázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - tapeta květinyUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - cedulkaUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - tapeta cihlyUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - tapeta šedáUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - malba modráUkázka dekorativního krytu na převodníku HMW90 - tapeta černá

  Aplikace související s výrobcem Vaisala

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí skleníků

  Monitorování prostředí skleníků

  Skleníky jsou uzavřená prostředí, kde jsou optimalizovány podmínky pro růst rostlin. Optimální řízení vyžaduje informace z vnitřního i venkovního prostředí. Uvnitř skleníků se obvykle měří oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota, venku pak rychlost a směr větru, déšť a sluneční záření.

  ilustrační obrázek aplikace Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Pro zefektivnění zemědělské výroby musí zemědělci zajistit dobré životní podmínky zvířat, vytvořit co nejpříznivější podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny a efektivně využívat přírodní zdroje.Inovativní řešení pro prvovýrobu, jako je vertikální zemědělství nebo technika regenerovaného zemědělství, podněcují zemědělce k využívání více vědecky ověřených technologií. Například pro zajištění stabilních vnitřních a venkovních podmínek pro dobrou úrodu vysoce kvalitních produktů je nutné kontrolovat takové parametry, jako je oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota.

  ilustrační obrázek aplikace Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření kyslíku v rybnících je klíčové, především v nádržích, kde se chovají ryby. Kyslík je nezbytný pro život ryb a jeho nedostatek může způsobit ztrátu produktivity a dokonce úhyn ryb. Vodní ptactvo může hrát klíčovou roli v hladině kyslíku v rybníku. Některé druhy ptáků, jako jsou třeba kachny nebo labutě, mohou způsobit vysoké množství organických látek a odpadů, což může vést ke snížení hladiny kyslíku v rybníku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Dle listiny základních práv a svobod mám mít každý zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Abychom mohli zjistit, zda-li se jedná stále o příznivé životní prostření, je nutno parametry tohoto prostředí nějak kvantifikovat.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba stlačeného vzduchu

  Výroba stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů. Ovlivňuje kvalitu procesu i konečného produktu. A co víc, stlačený vzduch často představuje největší spotřebu elektřiny v provozu. Vzhledem k tomu, že důležitost čistého, suchého stlačeného vzduchu – a náklady s ním spojené – je tak vysoká, stává se jeho pečlivé řízení a monitorování zásadním úkolem každého závodu. Jedním z nejdůležitějších parametrů spojených s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Použitím stabilního měření rosného bodu se můžete vyhnout přesušení procesu a tím šetřit energii a chránit zařízení před korozí.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Monitoring plynů rozpuštěných v oleji je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení jako jsou výkonové transformátory. Základním rozkladovým plynem, který se generuje při poruše v transformátorech je vodík.

  ilustrační obrázek aplikace Snímače pro datová centra

  Snímače pro datová centra

  Většinu ze spotřeby elektrické energie datových center (40 %) tvoří chladicí a klimatizační systémy. Existují různé způsoby, jak snížit provozní náklady. Vedle opatření k maximalizaci účinnosti procesů, závisí efektivní řízení spotřeby energie na dostupnosti přesných, spolehlivých a průběžných monitorovacích údajů.

  ilustrační obrázek aplikace Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Přesnost a opakovatelnost různých chemických reakcí není závislá jen na množství a koncentrací daných látek, ale též i na zajištění optimálních enviromentálních požadavků, které v reaktoru panují.

  ilustrační obrázek aplikace Měření rosného bodu v lakovnách

  Měření rosného bodu v lakovnách

  Pro minimalizaci chyb a kazů se v moderních lakovnách používá regulace teploty a vlhkosti v prostředí lakoven ale i měření rosného bodu v barvě, tak aby rosný bod byl nižší než je teplota zařízení, na kterou se barva nanáší tak, aby nastříkáním barvy na chladný povrch nevznikalo srážení vody a tím místa, které by měly jiné odstíny barvy. firma Vaisala nabízí kromě senzorů teploty a vlhkosti pro regulaci prostředí též i převodníky, kterými je možno regulovat rosný bod barvy tak, aby problémy s kondenzací vody při nanášení barvy nevznikaly.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti palivových článků

  Měření vlhkosti palivových článků

  Palivový článek s polymerní elektrodovou membránou (PEM) je významnou technologií v oblasti vodíkového průmyslu. Palivový článek PEM má nízkou provozní teplotu (<100 °C), což jej činí užitečným v mnoha aplikacích, jako je výroba energie, automobily a veřejná doprava.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Snižte riziko nevyhovujících podmínek a pomozte udržet své farmaceutické a biotechnologické čisté prostory připravené na audit a vyhovující předpisům. Čisté prostory a další kritická prostředí vyžadují vysoce výkonná měření prostředí, aby fungovaly konzistentně a v souladu se specifikacemi. Měření vlhkosti a teploty může být v prostředí čistých prostor obzvláště náročné.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření relativní vlhkosti, absolutní vlhkosti a teploty pro efektivní a bezpečné sušení, zpracování a skladování chemikálií. V chemickém průmyslu je analýza vlhkosti nutná pro zajištění hladkého průběhu sušení, jako je sušení rozprašováním nebo sušení ve vakuu. Přesným měřením relativní vlhkosti (RH), absolutní vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobce chemikálií může být jistý, že nedochází k odchylkám v kvalitě vyráběných práškových chemikálií, že proces sušení je efektivní a využití energie je optimalizováno.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výroby lithiových baterií

  Monitorování výroby lithiových baterií

  Výroba lithium-iontových baterií je náročný proces, který vyžaduje použití specializovaných materiálů a vybavení. Výrobní proces lithium-iontových baterií je mimo jiné citlivý na vlhkost. Toto náročné výrobní prostředí vyžaduje přístroj pro detekci vodní páry se spolehlivým výkonem a silnou odolností vůči vedlejším plynům vznikajích při výrobním procesu, které mohou být přítomny v ovzduší.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba bioplynu/biometanu

  Výroba bioplynu/biometanu

  Biometan dláždí cestu k zelenější budoucnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie si oblíbily velké ekonomiky. Neefektivní výroba však může ekologický podnik postavit na hlavu. Ačkoli část metanu vždy unikne, zařízení MGP262 je vaším jediným nástrojem k minimalizaci nákladného a škodlivého úniku metanu. Zařízení MGP262 vám dává možnost řídit svůj proces a soustředit se na výrobu co nejlepšího biometanu.


  Novinky