HMT140

HMT140
HMT140_Použití

Bezdrátový převodník pro měření vlhkosti a teploty

Vaisala specialista

Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

Bezdrátový převodník HMT140 je určen pro monitorování vlhkosti, teploty a dalších analogových signálů ve skladech, mrazírnách a kryogenních komorách, laboratořích, krevních bankách a v mnoha dalších biologických aplikacích.

 • Wi-Fi připojení k průběžného monitorovacího systému Vaisala
 • připojení prostřednictvím stávajících přístupových bodů Wi-Fi
 • výměnná teplotní a vlhkostní sonda (jednoduché kalibrace v provozu)
 • měření relativní vlhkosti v plném rozsahu 0 … 100 %RH, přesnost až +/- 1,7 %RH • rozsah měření teploty: -40 … +80 °C, přesnost až +/- 0,2 °C
 • senzor Vaisala HUMICAP®180R zajišťuje vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu
 • nástěnné provedení nebo se sondou na kabelu (3 m, 5 m nebo 10 m)
 • volitelný displej
 • k dispopzici dva vstupy: napěťové, proudové, kontaktní, pro teplotní senzory RTD nebo teplota/relativní vlhkost (nebo jejich kombinace)
 • provoz na baterie po dobu 18-ti měsíců
 • kalibrace sondy pomocí kalibrátoru HMK15
 • sklady, mrazírny, kryogenní komory, krevní banky
 • další biologické aplikace

Dokument

Jazyk

Prospekt „HMT140_CZ.pdf“  CS Flag