Převodníky teploty a vlhkosti řady HMDW80

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Převodníky teploty a vlhkosti řady HMDW80

  Převodníky teploty a vlhkosti VAISALA pro HVAC aplikace řady HMDW80
  TMW_HMW82_83_Převodníky relativní vlhkosti a teploty pro upevnění na stěnuHMW88_89_Převodníky relativní vlhkosti a teploty do vlhkého prostředíHMW88_89_Převodníky relativní vlhkosti a teploty do vlhkého prostředí s displejemTMD_HMD_82_83_Převodníky relativní vlhkosti a teploty pro potrubíHMD82_83_Převodníky relativní vlhkosti a teploty pro potrubí s displejemHMS82_83_Převodníky relativní vlhkosti a teploty pro venkovní použití
  HMS82_83_Převodníky relativní vlhkosti a teploty pro venkovní použitíHMS82_83_Převodníky relativní vlhkosti a teploty pro venkovní použití

  Řada převodníků relativní vlhkosti a teploty pro HVAC aplikace.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Vaisala specialista

  Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

  Převodníky řady HMDW80 se senzorem INTERCAP® jsou určeny pro měření relativní vlhkosti a teploty v různých aplikacích automatizace budov (HVAC aplikace). Převodníky kombinují snadnou instalaci a spolehlivý provoz s nízkými požadavky na údržbu. Univerzální řada HMDW80 zahrnuje převodníky pro montáž na stěnu, do potrubí a převodníky pro vlhké prostředí s krytím IP65. K dispozici jsou také převodníky pro měření pouze teploty a převodníky s volitelným displejem. K dispozici jsou i vypočtené vlhkostní hodnoty (teploty rosného bodu, teploty mokrého teploměru a entalpie).

  Snadná instalace

  Převodníky HMDW80 jsou optimalizovány pro snadnou montáž. Neobsahují žádné volné díly, šrouby jsou ponechány v uzavřeném prostoru, všechny konektory jsou zřetelně označeny a jsou snadno dosažitelné. Převodníky určené do potrubí lze instalovat do různých velikostí potrubí a převodníky pro montáž na stěnu lze instalovat bez nutnosti vrtání otvorů do krytu.

  Spolehlivý provoz

  Převodníky řady HMD80 vyžadují minimální údržbu díky vynikající stabilitě senzorů a vysoké kvalitě použitých materiálů. Pokud je to nutné, senzor INTERCAP® lze snadno vyměnit v provozu s minimálním prostojem.

  • cenově výhodné a spolehlivé řešení pro vytápění a ventilaci
  • rozsah měření relativní vlhkost (RH): 0 – 100 % a teplota (T): –5  až +55 °C
  • přesnost až vlhkost +/- 3% RH  a  teplota +/- 0.2°C
  • vyměnitelný senzor Vaisala INTERCAP® je před-kalibrovaný při výrobě
  • spojení vynikající stability s jednoduchou instalací a spolehlivým provozem
  • snadná výměna senzoru
  • vhodné pro rozvodné krabice EU/US/JPN
  • použité materiály schválené v UL-VO
  • Typická místa instalace zahrnují ventilační kanály, stěny a venkovní umístění
  Model Typ Výstup Speciální funkce Krytí
  TMW82 Montáž na stěnu, teplota (T) 2 vodiče, proudový výstup IP30
  HMW82 Montáž na stěnu, vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup IP30
  HMW82P100 Montáž na stěnu, vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup Dodatečný snímač Pt100 IP30
  HMW83 Montáž na stěnu, vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup IP30
  TMW88 Montáž na stěnu, teplota (T) 2 vodiče, proudový výstup IP65
  HMW88 Montáž na stěnu, vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup vypočítané parametry * IP65
  HMW88D Montáž na stěnu, vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup displej, vypočítané parametry * IP65
  HMW89 Montáž na stěnu, vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup vypočítané parametry * IP65
  HMW89D Montáž na stěnu, vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup displej, vypočítané parametry * IP65
  TMD82 Montáž do potrubí, teplota (T) 2 vodiče, proudový výstup IP65
  HMD82 Montáž do potrubí, vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup vypočítané parametry * IP65
  HMD82D Montáž do potrubí, vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup displej, vypočítané parametry * IP65
  HMD83 Montáž do potrubí, vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup vypočítané parametry * IP65
  HMD83D Montáž do potrubí, vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup displej, vypočítané parametry * IP65
  HMS82 venkovní montáž, vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup radiační štít, vypočítané parametry * IP65
  HMS82C venkovní montáž, vlhkost a teplota (RH+T) 2 vodiče, proudový výstup HMS82 se závitem NPT ½” * IP65
  HMS83 venkovní montáž, vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup radiační štít, vypočítané parametry * IP65
  HMS83C venkovní montáž, vlhkost a teplota (RH+T) 3 vodiče, napěťový výstup HMS83 se závitem NPT ½” * IP65
  TMS82 venkovní montáž, teplota (T) 2 vodiče, proudový výstup radiační štít IP65

  * Výstupní parametry pro vlhkost: relativní vlhkost, teplota rosného bodu, teplota vlhkého teploměru a entalpie

  Aplikace související s výrobcem Vaisala

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí skleníků

  Monitorování prostředí skleníků

  Skleníky jsou uzavřená prostředí, kde jsou optimalizovány podmínky pro růst rostlin. Optimální řízení vyžaduje informace z vnitřního i venkovního prostředí. Uvnitř skleníků se obvykle měří oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota, venku pak rychlost a směr větru, déšť a sluneční záření.

  ilustrační obrázek aplikace Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Pro zefektivnění zemědělské výroby musí zemědělci zajistit dobré životní podmínky zvířat, vytvořit co nejpříznivější podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny a efektivně využívat přírodní zdroje.Inovativní řešení pro prvovýrobu, jako je vertikální zemědělství nebo technika regenerovaného zemědělství, podněcují zemědělce k využívání více vědecky ověřených technologií. Například pro zajištění stabilních vnitřních a venkovních podmínek pro dobrou úrodu vysoce kvalitních produktů je nutné kontrolovat takové parametry, jako je oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota.

  ilustrační obrázek aplikace Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření kyslíku v rybnících je klíčové, především v nádržích, kde se chovají ryby. Kyslík je nezbytný pro život ryb a jeho nedostatek může způsobit ztrátu produktivity a dokonce úhyn ryb. Vodní ptactvo může hrát klíčovou roli v hladině kyslíku v rybníku. Některé druhy ptáků, jako jsou třeba kachny nebo labutě, mohou způsobit vysoké množství organických látek a odpadů, což může vést ke snížení hladiny kyslíku v rybníku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Dle listiny základních práv a svobod mám mít každý zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Abychom mohli zjistit, zda-li se jedná stále o příznivé životní prostření, je nutno parametry tohoto prostředí nějak kvantifikovat.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba stlačeného vzduchu

  Výroba stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů. Ovlivňuje kvalitu procesu i konečného produktu. A co víc, stlačený vzduch často představuje největší spotřebu elektřiny v provozu. Vzhledem k tomu, že důležitost čistého, suchého stlačeného vzduchu – a náklady s ním spojené – je tak vysoká, stává se jeho pečlivé řízení a monitorování zásadním úkolem každého závodu. Jedním z nejdůležitějších parametrů spojených s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Použitím stabilního měření rosného bodu se můžete vyhnout přesušení procesu a tím šetřit energii a chránit zařízení před korozí.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Monitoring plynů rozpuštěných v oleji je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení jako jsou výkonové transformátory. Základním rozkladovým plynem, který se generuje při poruše v transformátorech je vodík.

  ilustrační obrázek aplikace Snímače pro datová centra

  Snímače pro datová centra

  Většinu ze spotřeby elektrické energie datových center (40 %) tvoří chladicí a klimatizační systémy. Existují různé způsoby, jak snížit provozní náklady. Vedle opatření k maximalizaci účinnosti procesů, závisí efektivní řízení spotřeby energie na dostupnosti přesných, spolehlivých a průběžných monitorovacích údajů.

  ilustrační obrázek aplikace Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Přesnost a opakovatelnost různých chemických reakcí není závislá jen na množství a koncentrací daných látek, ale též i na zajištění optimálních enviromentálních požadavků, které v reaktoru panují.

  ilustrační obrázek aplikace Měření rosného bodu v lakovnách

  Měření rosného bodu v lakovnách

  Pro minimalizaci chyb a kazů se v moderních lakovnách používá regulace teploty a vlhkosti v prostředí lakoven ale i měření rosného bodu v barvě, tak aby rosný bod byl nižší než je teplota zařízení, na kterou se barva nanáší tak, aby nastříkáním barvy na chladný povrch nevznikalo srážení vody a tím místa, které by měly jiné odstíny barvy. firma Vaisala nabízí kromě senzorů teploty a vlhkosti pro regulaci prostředí též i převodníky, kterými je možno regulovat rosný bod barvy tak, aby problémy s kondenzací vody při nanášení barvy nevznikaly.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti palivových článků

  Měření vlhkosti palivových článků

  Palivový článek s polymerní elektrodovou membránou (PEM) je významnou technologií v oblasti vodíkového průmyslu. Palivový článek PEM má nízkou provozní teplotu (<100 °C), což jej činí užitečným v mnoha aplikacích, jako je výroba energie, automobily a veřejná doprava.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Snižte riziko nevyhovujících podmínek a pomozte udržet své farmaceutické a biotechnologické čisté prostory připravené na audit a vyhovující předpisům. Čisté prostory a další kritická prostředí vyžadují vysoce výkonná měření prostředí, aby fungovaly konzistentně a v souladu se specifikacemi. Měření vlhkosti a teploty může být v prostředí čistých prostor obzvláště náročné.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření relativní vlhkosti, absolutní vlhkosti a teploty pro efektivní a bezpečné sušení, zpracování a skladování chemikálií. V chemickém průmyslu je analýza vlhkosti nutná pro zajištění hladkého průběhu sušení, jako je sušení rozprašováním nebo sušení ve vakuu. Přesným měřením relativní vlhkosti (RH), absolutní vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobce chemikálií může být jistý, že nedochází k odchylkám v kvalitě vyráběných práškových chemikálií, že proces sušení je efektivní a využití energie je optimalizováno.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výroby lithiových baterií

  Monitorování výroby lithiových baterií

  Výroba lithium-iontových baterií je náročný proces, který vyžaduje použití specializovaných materiálů a vybavení. Výrobní proces lithium-iontových baterií je mimo jiné citlivý na vlhkost. Toto náročné výrobní prostředí vyžaduje přístroj pro detekci vodní páry se spolehlivým výkonem a silnou odolností vůči vedlejším plynům vznikajích při výrobním procesu, které mohou být přítomny v ovzduší.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba bioplynu/biometanu

  Výroba bioplynu/biometanu

  Biometan dláždí cestu k zelenější budoucnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie si oblíbily velké ekonomiky. Neefektivní výroba však může ekologický podnik postavit na hlavu. Ačkoli část metanu vždy unikne, zařízení MGP262 je vaším jediným nástrojem k minimalizaci nákladného a škodlivého úniku metanu. Zařízení MGP262 vám dává možnost řídit svůj proces a soustředit se na výrobu co nejlepšího biometanu.