Převodníky vlhkosti a teploty řady HMDW110

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Převodníky vlhkosti a teploty řady HMDW110

  Převodníky teploty a relativní vlhkosti pro HVAC aplikace VAISALA HMDW110
  převodník sonda relativní vlhkosti teploty HMW110 112Převodník relativní vlhkosti teploty HMD110 a HMD112 pro montáž na potrubí.Venkovní převodník relativní vlhkosti a teploty HMS110 a HMS112 s radiačním krytem.

  Převdoníky z řady HMDW110 pro měření teploty a relativní vlhkosti v náročných HVAC aplikacích. Přesnost ±2 % relativní vlhkosti, krytí IP65, provozní teplota od −40 až do +60 °C.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Vaisala specialista

  Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

  Převodníky vlhkosti a teploty Vaisala HUMICAP® řady HMDW110 je vhodný pro měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, entalpie a teploty vlhkého teploměru v náročných HVAC (Heating, Ventilating, Air-Conditioning – topeni, větráni a klimatizace) aplikacích. Tato řada zahrnuje převodníky určené pro montáž na potrubí, nástěnné s certifikací IP65 i venkovní převodníky s integrovanými radiačním štítem. Cenově výhodné převodníky řady HMDW110 jsou vybaveny spolehlivými senzory HUMICAP® 180R, které vynikají dlouhodobou stabilitou snímače, díky čemuž minimalizuje nároky na údržbu po celou dobu životnosti. Jako výstupní parametry jsou k dispozici i přepočty na nejoblíbenější parametry: teplota rosného bodu, teplota mokrého teploměru a entalpie.

  Všechny převodníky řady HMDW110 se dodávají s kalibračním certifikátem.

  Převodníky HMD110 a HMW110 lze objednat s katalytickým snímačem HUMICAP® 180V. Katalytický senzor zlepšuje stabilitu zejména v prostředích sterilizovaných peroxidem vodíku (H2O2), kde se očekává opakovaná kondenzace. Převodníky lze instalovat na obtížně dostupná místa.

  Bezkonkurenční měření venkovní vlhkosti

  Integrovaný radiační štít umožňuje bezkonkurenční výkon měření. Snižuje dopad slunečního svitu na měření teploty a vlhkosti a zajišťuje přesnost měření ve venkovních podmínkách.

  Vhodný pro monitorování čistých prostor

  Převodník HMD110 lze objednat také s katalytickým snímačem HUMICAP® HUMICAP® 180V.

  On-site kalibrace

  Kalibraci lze provádět pomocí ručního měřiče Vaisala HM70 nebo připojením k počítači.

  • snadná instalace
  • spolehlivý provoz
  • minimální požadavky na údržbu
  • připojitelné k digitálnímu displeji RDP100
  • výstup 2 x 4 / 20  mA nebo Modbus RTU
  • montáž na stěnu, do potrubí nebo s radiačním krytem
  • stupeň krytí IP65
  • včetně kalibračního certifikátu
  • volitelný katalytický senzor vlhkosti pro použití v aplikacích s peroxidem vodíku
  • 24V vstupní napětí

  Montáž na stěnu

  převodník sonda relativní vlhkosti teploty HMW110 a HMW112

  • HMW110 – konfigurovatelný
  • HMW112

  Montáž na potrubí

  • HMD110 – konfigurovatelný
  • HMD112

  Venkovní montáž – radiační štít

  • HMS110 – konfigurovatelný
  • HMS112

  ilustrační obrázek aplikace Snímače pro datová centra

  Snímače pro datová centra

  Většinu ze spotřeby elektrické energie datových center (40 %) tvoří chladicí a klimatizační systémy. Existují různé způsoby, jak snížit provozní náklady. Vedle opatření k maximalizaci účinnosti procesů, závisí efektivní řízení spotřeby energie na dostupnosti přesných, spolehlivých a průběžných monitorovacích údajů.

  Aplikace související s výrobcem Vaisala

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí skleníků

  Monitorování prostředí skleníků

  Skleníky jsou uzavřená prostředí, kde jsou optimalizovány podmínky pro růst rostlin. Optimální řízení vyžaduje informace z vnitřního i venkovního prostředí. Uvnitř skleníků se obvykle měří oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota, venku pak rychlost a směr větru, déšť a sluneční záření.

  ilustrační obrázek aplikace Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Pro zefektivnění zemědělské výroby musí zemědělci zajistit dobré životní podmínky zvířat, vytvořit co nejpříznivější podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny a efektivně využívat přírodní zdroje.Inovativní řešení pro prvovýrobu, jako je vertikální zemědělství nebo technika regenerovaného zemědělství, podněcují zemědělce k využívání více vědecky ověřených technologií. Například pro zajištění stabilních vnitřních a venkovních podmínek pro dobrou úrodu vysoce kvalitních produktů je nutné kontrolovat takové parametry, jako je oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota.

  ilustrační obrázek aplikace Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření kyslíku v rybnících je klíčové, především v nádržích, kde se chovají ryby. Kyslík je nezbytný pro život ryb a jeho nedostatek může způsobit ztrátu produktivity a dokonce úhyn ryb. Vodní ptactvo může hrát klíčovou roli v hladině kyslíku v rybníku. Některé druhy ptáků, jako jsou třeba kachny nebo labutě, mohou způsobit vysoké množství organických látek a odpadů, což může vést ke snížení hladiny kyslíku v rybníku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Dle listiny základních práv a svobod mám mít každý zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Abychom mohli zjistit, zda-li se jedná stále o příznivé životní prostření, je nutno parametry tohoto prostředí nějak kvantifikovat.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba stlačeného vzduchu

  Výroba stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů. Ovlivňuje kvalitu procesu i konečného produktu. A co víc, stlačený vzduch často představuje největší spotřebu elektřiny v provozu. Vzhledem k tomu, že důležitost čistého, suchého stlačeného vzduchu – a náklady s ním spojené – je tak vysoká, stává se jeho pečlivé řízení a monitorování zásadním úkolem každého závodu. Jedním z nejdůležitějších parametrů spojených s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Použitím stabilního měření rosného bodu se můžete vyhnout přesušení procesu a tím šetřit energii a chránit zařízení před korozí.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Monitoring plynů rozpuštěných v oleji je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení jako jsou výkonové transformátory. Základním rozkladovým plynem, který se generuje při poruše v transformátorech je vodík.

  ilustrační obrázek aplikace Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Přesnost a opakovatelnost různých chemických reakcí není závislá jen na množství a koncentrací daných látek, ale též i na zajištění optimálních enviromentálních požadavků, které v reaktoru panují.

  ilustrační obrázek aplikace Měření rosného bodu v lakovnách

  Měření rosného bodu v lakovnách

  Pro minimalizaci chyb a kazů se v moderních lakovnách používá regulace teploty a vlhkosti v prostředí lakoven ale i měření rosného bodu v barvě, tak aby rosný bod byl nižší než je teplota zařízení, na kterou se barva nanáší tak, aby nastříkáním barvy na chladný povrch nevznikalo srážení vody a tím místa, které by měly jiné odstíny barvy. firma Vaisala nabízí kromě senzorů teploty a vlhkosti pro regulaci prostředí též i převodníky, kterými je možno regulovat rosný bod barvy tak, aby problémy s kondenzací vody při nanášení barvy nevznikaly.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti palivových článků

  Měření vlhkosti palivových článků

  Palivový článek s polymerní elektrodovou membránou (PEM) je významnou technologií v oblasti vodíkového průmyslu. Palivový článek PEM má nízkou provozní teplotu (<100 °C), což jej činí užitečným v mnoha aplikacích, jako je výroba energie, automobily a veřejná doprava.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Snižte riziko nevyhovujících podmínek a pomozte udržet své farmaceutické a biotechnologické čisté prostory připravené na audit a vyhovující předpisům. Čisté prostory a další kritická prostředí vyžadují vysoce výkonná měření prostředí, aby fungovaly konzistentně a v souladu se specifikacemi. Měření vlhkosti a teploty může být v prostředí čistých prostor obzvláště náročné.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření relativní vlhkosti, absolutní vlhkosti a teploty pro efektivní a bezpečné sušení, zpracování a skladování chemikálií. V chemickém průmyslu je analýza vlhkosti nutná pro zajištění hladkého průběhu sušení, jako je sušení rozprašováním nebo sušení ve vakuu. Přesným měřením relativní vlhkosti (RH), absolutní vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobce chemikálií může být jistý, že nedochází k odchylkám v kvalitě vyráběných práškových chemikálií, že proces sušení je efektivní a využití energie je optimalizováno.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výroby lithiových baterií

  Monitorování výroby lithiových baterií

  Výroba lithium-iontových baterií je náročný proces, který vyžaduje použití specializovaných materiálů a vybavení. Výrobní proces lithium-iontových baterií je mimo jiné citlivý na vlhkost. Toto náročné výrobní prostředí vyžaduje přístroj pro detekci vodní páry se spolehlivým výkonem a silnou odolností vůči vedlejším plynům vznikajích při výrobním procesu, které mohou být přítomny v ovzduší.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba bioplynu/biometanu

  Výroba bioplynu/biometanu

  Biometan dláždí cestu k zelenější budoucnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie si oblíbily velké ekonomiky. Neefektivní výroba však může ekologický podnik postavit na hlavu. Ačkoli část metanu vždy unikne, zařízení MGP262 je vaším jediným nástrojem k minimalizaci nákladného a škodlivého úniku metanu. Zařízení MGP262 vám dává možnost řídit svůj proces a soustředit se na výrobu co nejlepšího biometanu.