HMT120/130

HMT120_130

Převodníky na měření vlhkosti a teploty

Vaisala specialista

Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

Převodníky HMT120 a HMT130 jsou navrženy pro monitorování vlhkosti a teploty v čistých komorách a jsou vhodné také pro náročné aplikace HVAC.

 • měření relativní vlhkosti v plném rozsahu 0 … 100% RH, přesnost až +/- 1,7% RH
 • rozsah měření teploty: -40 … +80 °C, přesnost až +/- 0,2 °C
 • senzor Vaisala HUMICAP®180R zajišťuje vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu
 • nástěnné provedení nebo se sondou na kabelu (3délka kabelu m, 5 m, 10 m nebo 10+10 m)
 • volitelný displej
 • k dispozici je venkovní kryt pro ochranu sondy před srážkami a zářením (DTR502B)
 • analogové výstupy (proudový – model HMT120, napěťový – HMT130)
 • jeden reléový výstup
 • možnost servisu výměnným způsobem sondy HMP110R
 • doporučený interval kalibrace 1 rok
 • možnost kalibrace pomocí kalibrátoru HMK15 nebo ručních přístrojů HM70 a HMI41
 • volitelný ochranný kryt proti slunečnímu záření a srážkám DTR500
 • volitelný katalitický filtr pro měření vlhkosti v prostředí par peroxidu vodíku (VHP)

Dokument

Jazyk

Prospekt „HMT120/130_CZ.pdf“  CS Flag