Vysokorychlostní pneumatický regulátor tlaku Additel 783

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Vysokorychlostní pneumatický regulátor tlaku Additel 783 Rychlý pneumatický regulátor tlaku Additel 783

  Pneumatický regulátor tlaku, který je díky své rychlosti vhodný do výroby a pro velké množství testovaných senzorů.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Additel specialista

  Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz
  • ikona parametru tlakTlak: Rychlá regulace tlaku do 250 bar
  • ikona parametru přesnostPřesnost: 0.02 % FS, 0.01 % FS nebo 0.01 % RD
  • ikona parametru stabilitaStabilita: < 0.003 % FS, typicky 0.001 % FS
  • ikona parametru komunikaceKomunikace: LAN, USB, RS232
  • ikona parametru ---Dvou rozsahová kalibrace
  • ikona parametru ---Použití externích modulů pro zvýšení přesnosti
  • ikona parametru ---Volitelný systém prevence znečištění (CPS)
  • ikona parametru ---20 % za 10 sekund

  Tyto modulární regulátory tlaku kombinují špičkovou technologii řízení/měření, modulární konstrukci a uživatelsky přívětivé funkce. Řada regulátorů Additel 783 je optimalizována pro vysokou rychlost měření tlaku bez snížení přesnosti a stability. Pro uživatele, kteří vyžadují automatizovanou výrobu, testování a kalibraci, má společnost Additel s těmito regulátory tlaku pokrytý celý pracovní rozsah. Model ADT783 lze rychle vybavit dvěma řídicími moduly a jedním referenčním barometrickým modulem pro pokrytí širokého rozsahu absolutního tlaku i přetlaku. Řada Additel 783 nabízí na výběr tři základní jednotky, které se pohybují od 3500 psi (250 bar) až po nízkou tlakovou diferenci.

  ADT783-D

  ADT783-D je určen ke kalibraci diferenčního tlaku a přetlaku s přesností ±2 inH2O (±5 mbar) až do 36 psi (2,5 bar). Vyberte si mezi jedním nebo dvěma moduly pro kontrolu tlaku. Každý modul je dodáván s dvojrozsahovou kalibrací, což rozšiřuje přesnost měření v rámci každého modulu. Tato jednotka má stabilitu regulace 0,003 %FS. Kromě dvou regulačních modulů lze přidat i volitelný barometrický modul, který umožňuje relativní a absolutní měření tlaku.

  ADT783-1K a ADT783-3.5K

  ADT783-1K je určen pro kalibraci tlaku od -0,99 bar do 70 bar, ADT783-3.5K je určen pro kalibraci tlaku od -0,99 bar do 250 bar. Vyberte si mezi jedním nebo dvěma moduly pro kontrolu tlaku. Každý modul je dodáván s dvojrozsahovou kalibrací, což rozšiřuje přesnost měření v rámci každého modulu. Tato jednotka má stabilitu regulace 0,003 %FS. Kromě dvou regulačních modulů lze přidat i volitelný barometrický modul, který umožňuje relativní a absolutní měření tlaku.

  Rychlá výměna tlakových modulů (30 sekund)

  Vestavěné moduly pro regulaci tlaku Additel lze nainstalovat nebo vyměnit během méně než 30 sekund. Pro výměnu modulu stačí otevřít přední kryt přístroje. Jakmile se kryt otevře, řídicí jednotka automaticky uvolní tlak, což zajistí bezpečné vyjmutí a instalaci modulů ADT151. Společnost Additel nabízí mnoho různých tlakových rozsahů a přesností pro řídicí jednotku ADT733. Vice informací najdete v datasheetu.

  Jedinečná konstrukce tlakového modulu se širokou škálou schopností

  Tlakové moduly Additel 151 byly navrženy s ohledem na flexibilitu a efektivitu a lze je snadno vyměňovat podle potřeby, aby vyhovovaly měnícím se potřebám a pracovnímu zatížení. Moduly ADT151 s vyšším tlakem pokrývají dva samostatné tlakové rozsahy a dodávají se s individuálními kalibracemi pro každý rozsah. To umožňuje, aby každý modul přesně pokryl široký rozsah. Každý modul ADT151 je také k dispozici ve 3 různých úrovních přesnosti 0,02 % FS, 0,01 % FS a 0,01 % odečtu, aby vyhověl náročným potřebám našich zákazníků. Modulární konfigurace poskytuje uživatelům největší flexibilitu.

  20% zvýšení tlaku během 10 sekund

  V procesu efektivního a rychlého testování, ověřování a kalibrace mají uživatelé a především výrobní závody, přísné požadavky na rychlost regulátorů tlaku. ADT783 využívá profesionální technologii řízení, která účinně zlepšuje rychlost a stabilitu regulace: doba odezvy regulace (typicky) ≤10 sekund, stabilita regulace (typicky) ≤±(0.001~0.003)%FS, další podrobnosti viz specifikace.

  Systém prevence kontaminace (CPS) prodlužuje údržbu řídicí jednotky

  Kalibrace DUT (testovaných zařízení) často přináší do kalibračního systému kontaminanty. Kontaminanty mohou způsobit omezení ve ventilech, vedeních a filtrech. Společnost Additel zahrnula do modelu ADT783 řešení na klíč, které pomáhá omezit tyto obavy a zlepšit životnost a spolehlivost při kalibraci zařízení zákazníků. Použití systému automatického odsávání kapaliny a integračního firmwaru umožňujícího proplachování mezi tlakovými cykly dále snižuje možnost vnášení kontaminantů do systému.

  Beznapěťové kontakty (VFC)

  Beznapěťové kontakty umožňují ovládání periferních zařízení, jako jsou vývěvy, trouby atd. Každá možnost VFC má tři nezávislé kontakty beznapěťového relé NO/NC. V přístroji Additel lze nastavit řadu podmínek, které spustí přepínání kontaktů relé, dle Vašich potřeb.

  Aplikace související s výrobcem Additel

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích je důležité pro zajištění optimálního provozu vodovodní sítě. Tlak vody v potrubí je nutné udržovat na správné úrovni, aby bylo zajištěno adekvátní zásobování vodou pro domácnosti a průmyslové podniky. Pro měření tlaku vody se využívají různé druhy tlakoměrů, které jsou umístěny přímo na potrubí nebo v nádržích. Tlakoměry mohou být digitální nebo analogové, ty však v poslední době spíše odeznívají a nahrazují se digitálními, které mohou měřit tlak vody v různých jednotkách a nabízí další funkce, jako sledování peaku (výkyvu tlaku max/min) nebo záznam hodnot tlaku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Měření tlaku v bioreaktoru je důležitým procesem, který umožňuje monitorovat stav kultivace mikroorganismů a zajišťuje optimální podmínky pro růst buněk. Tlak v bioreaktoru se může lišit v závislosti na typu kultivace, objemu a typu bioreaktoru, ale obecně je nutné tlak udržovat na konstantní úrovni, aby byl zajištěn optimální průběh kultivace. Pro měření tlaku v bioreaktoru se používají různé senzory, jako jsou například přesné referenční tlakoměry Additel, nebo Bronkhorst EL-PRESS, který umí tlak i regulovat (otevřít ventil pro snížení tlaku). Tyto senzory jsou umístěny přímo v bioreaktoru a umožňují neustálé monitorování tlaku v reálném čase.

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích dřevozpracujícího (či jiného těžkého průmyslu) je nezbytným prvkem pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu. Tlak oleje slouží jako indikátor pro hladinu a proudění mazacího oleje v systému. Pokles tlaku může naznačovat nedostatek mazacího oleje, což může vést k přehřátí a poškození součástí. Na druhé straně, nárůst tlaku může být známkou blokace nebo závady v systému mazání. Proto je důležité měřit tlak oleje pravidelně a při jakékoliv změně okamžitě reagovat.

  ilustrační obrázek aplikace Kalibrace tonometrů

  Kalibrace tonometrů

  Správná funkce tonometrů, tedy přístrojů na měření tlaku krve je důležitá pro stanovení zdravotního stavu pacienta a jeho rizika pro vznik onemocnění srdce a cév. Správně nastavený tonometr je nutný pro přesné měření tlaku krve, což umožňuje lékařům posoudit, zda je pacient vystaven riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění.