Vysokorychlostní hydraulický regulátor tlaku Additel 793

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Vysokorychlostní hydraulický regulátor tlaku Additel 793 Rychlý hydraulický regulátor tlaku Additel 793

  Hydraulický regulátor tlaku, který je díky své rychlosti vhodný do výroby a pro velké množství testovaných senzorů.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Additel specialista

  Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz
  • ikona parametru tlakTlak: Rychlá regulace tlaku do 1000 bar
  • ikona parametru přesnostPřesnost: 0.02 % FS, 0.01 % FS nebo 0.01 % RD
  • ikona parametru stabilitaStabilita: < 0.005 % FS, typicky 0.003 % FS
  • ikona parametru komunikaceKomunikace: LAN, USB, RS232
  • ikona parametru ---Dvou rozsahová kalibrace
  • ikona parametru ---Použití externích modulů pro zvýšení přesnosti
  • ikona parametru ---Volitelný systém prevence znečištění (CPS)
  • ikona parametru ---20 % za 30 sekund

  Regulátor tlaku Additel 793 kombinuje nejnovější technologii regulace/měření, modulární konstrukci a snadnou obsluhu/údržbu v jediném uživatelsky přívětivém zařízení. Regulátor Additel 793 umožňuje regulaci tlaku až do 1 000 barů. Pro uživatele, kteří vyžadují rychlou automatizovanou výrobu, testování a kalibraci. ADT793 disponuje uživatelsky výměnnými tlakovými moduly s dvojitou kalibrací poskytující vyšší přesnost a také volitelným barometrem.

  Rychlá výměna tlakových modulů (30 sekund)

  Vestavěné moduly pro regulaci tlaku Additel lze nainstalovat nebo vyměnit během méně než 30 sekund. Pro výměnu modulu stačí otevřít přední kryt přístroje. Jakmile se kryt otevře, řídicí jednotka automaticky uvolní tlak, což zajistí bezpečné vyjmutí a instalaci modulů ADT151. Společnost Additel nabízí pět různých tlakových rozsahů pro řídicí jednotku ADT793. Vyberte si mezi 1000 bary (15000 psi), 700 bary (10000 psi), 400 bary (6000 psi), 350 bary (5000 psi) nebo 200 bary (3000 psi) s různými přesnostmi, abyste vyhověli požadavkům aplikace.

  Jedinečná konstrukce tlakového modulu se širokou škálou schopností

  Tlakové moduly Additel 151 byly navrženy s ohledem na flexibilitu a efektivitu a lze je snadno vyměňovat podle potřeby, aby vyhovovaly měnícím se potřebám a pracovnímu zatížení. Moduly ADT151 s vyšším tlakem pokrývají dva samostatné tlakové rozsahy a dodávají se s individuálními kalibracemi pro každý rozsah. To umožňuje, aby každý modul přesně pokryl široký rozsah. Každý modul ADT151 je také k dispozici ve (3) různých úrovních přesnosti (0,02 % FS, 0,01 % FS a 0,01 % odečtu, aby vyhověl náročným potřebám našich zákazníků. Modulární konfigurace poskytuje uživatelům největší flexibilitu.

  20% zvýšení tlaku během 30 sekund

  V procesu efektivního a rychlého testování, ověřování a kalibrace mají uživatelé a především výrobní závody, přísné požadavky na rychlost regulátorů tlaku. ADT793 využívá profesionální technologii řízení, která účinně zlepšuje rychlost a stabilitu regulace: doba odezvy regulace (typicky) ≤30 sekund, stabilita regulace (typicky) ≤±(0,003~0,005)%FS, další podrobnosti viz specifikace.

  Podpora externích nádrží

  ADT793 byl navržen tak, aby podporoval metodu prevence kontaminace, při níž regulátor během každého tlakového cyklu nasává pouze čistou kapalinu a během každého cyklu externě proplachuje potenciálně znečištěnou kapalinu, aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi regulátorem a testovanými jednotkami (UUT).

  Systém prevence kontaminace (CPS) prodlužuje údržbu řídicí jednotky

  Kalibrace DUT (testovaných zařízení) často přináší do kalibračního systému kontaminanty. Kontaminanty mohou způsobit omezení ve ventilech, vedeních a filtrech. Společnost Additel zahrnula do modelu ADT793 řešení na klíč, které pomáhá omezit tyto obavy a zlepšit životnost a spolehlivost při kalibraci zařízení zákazníků. Použití systému automatického odsávání kapaliny a integračního firmwaru umožňujícího proplachování mezi tlakovými cykly dále snižuje možnost vnášení kontaminantů do systému.

  Aplikace související s výrobcem Additel

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích je důležité pro zajištění optimálního provozu vodovodní sítě. Tlak vody v potrubí je nutné udržovat na správné úrovni, aby bylo zajištěno adekvátní zásobování vodou pro domácnosti a průmyslové podniky. Pro měření tlaku vody se využívají různé druhy tlakoměrů, které jsou umístěny přímo na potrubí nebo v nádržích. Tlakoměry mohou být digitální nebo analogové, ty však v poslední době spíše odeznívají a nahrazují se digitálními, které mohou měřit tlak vody v různých jednotkách a nabízí další funkce, jako sledování peaku (výkyvu tlaku max/min) nebo záznam hodnot tlaku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Měření tlaku v bioreaktoru je důležitým procesem, který umožňuje monitorovat stav kultivace mikroorganismů a zajišťuje optimální podmínky pro růst buněk. Tlak v bioreaktoru se může lišit v závislosti na typu kultivace, objemu a typu bioreaktoru, ale obecně je nutné tlak udržovat na konstantní úrovni, aby byl zajištěn optimální průběh kultivace. Pro měření tlaku v bioreaktoru se používají různé senzory, jako jsou například přesné referenční tlakoměry Additel, nebo Bronkhorst EL-PRESS, který umí tlak i regulovat (otevřít ventil pro snížení tlaku). Tyto senzory jsou umístěny přímo v bioreaktoru a umožňují neustálé monitorování tlaku v reálném čase.

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích dřevozpracujícího (či jiného těžkého průmyslu) je nezbytným prvkem pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu. Tlak oleje slouží jako indikátor pro hladinu a proudění mazacího oleje v systému. Pokles tlaku může naznačovat nedostatek mazacího oleje, což může vést k přehřátí a poškození součástí. Na druhé straně, nárůst tlaku může být známkou blokace nebo závady v systému mazání. Proto je důležité měřit tlak oleje pravidelně a při jakékoliv změně okamžitě reagovat.

  ilustrační obrázek aplikace Kalibrace tonometrů

  Kalibrace tonometrů

  Správná funkce tonometrů, tedy přístrojů na měření tlaku krve je důležitá pro stanovení zdravotního stavu pacienta a jeho rizika pro vznik onemocnění srdce a cév. Správně nastavený tonometr je nutný pro přesné měření tlaku krve, což umožňuje lékařům posoudit, zda je pacient vystaven riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění.