Regulátor/kalibrátor PPC4

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Regulátor/kalibrátor PPC4

  Regulátor/kalibrátor PPC4
  Regulátor/kalibrátor tlaku FLUKE Calibration PPC4Regulátor/kalibrátor tlaku FLUKE Calibration PPC4Regulátor/kalibrátor tlaku FLUKE Calibration PPC4Regulátor/kalibrátor tlaku FLUKE Calibration PPC4Regulátor/kalibrátor tlaku FLUKE Calibration PPC4

  Vysoce výkonný regulátor/kalibrátor tlaku se špičkovou přesností díky modulům Q-RPT a funkci AutoRange™

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Fluke Calibration specialista

  Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz
  • ikona parametru rozsahRozsah: do 140 bar
  • ikona parametru ---Nejistota až 0,008% RDG
  • ikona parametru přesnostPřesnost: přesnost regulace 4 ppm do 1 kPa abs.
  • ikona parametru ---Precizní regulace 50:1
  • ikona parametru komunikaceKomunikace: RS-232, USB, IEEE488.2 (volitelně)

  Regulátor/kalibrátor PPC4

  PPC4 je vysoce výkonný regulátor/kalibrátor pro zkoušení pneumatických přístrojů pro měření tlaku, včetně digitálních tlakoměrů, manometrů, snímačů tlaku a převodníků tlaku. PPC4, pátá generace tlakového regulátoru/kalibrátoru firmy DHI, nadále vyniká kombinací prvotřídní výkonností, provozní univerzálností a dlouhodobou spolehlivostí.

  Nejvyšší dosažitelná přesnost regulace tlaku – nejširší použitelný pracovní rozsah

  Uživatelské rozhraní lze vybrat dle použití a rozpočtu. Pro uživatele, kteří budou přístroj ovládat z předního panelu, je určeno nové moderní uživatelské rozhraní „Advanced“ s grafickým barevným displejem a navigací „point-and-click“. Uživatelské rozhraní Advanced lze zobrazit v 11 jazycích, včetně češtiny! Pro systémové aplikace a pokud bude PPC4 řízen většinu času počítačem je určený přední panel se základním uživatelským rozhraním „Basic“. Jak základní verze PPC4, tak i PPC4-ui s uživatelským rozhraním Advanced, jsou vybaveny standardním dálkovým rozhraním a přípojkou USB na předním panelu.

  Moduly rezonančních referenčních tlakových snímačů (Q-RPT)

  Referenční měření tlaku je zajištěno moderní technologií kmitajícího křemenného krystalu. Tyto snímače tlaku mimo jejich unikátních schopností měření tlaku nabízí také výhodu minimálního zahřívacího času, nezávislost na vlastnostech plynu, izolaci měřícího elementu od zkušebního média a minimální citlivost na prostorovou orientaci. Standardně vestavěný barometr umožňuje přepínání mezi režimy měření přetlaku a absolutního tlaku. Snímač Q-RPT jsou k dispozici ve třech třídách přesnosti, od třídy Premium s unikátní vysokou přesností, po ekonomickou třídu Full Scale Standard. Funkce AutoRange™ umožňuje pro konkrétní kalibrovaný rozsah neomezenou volbu rozsahu, rychlou a jednoduchou optimalizaci rychlosti regulace tlaku, nejistoty měření, limitů regulace a limity ochrany proti tlakovému přetížení. S PPC4 nemusíte stanovovat nejistotu. Kalibrátor je schopen v reálném čase počítat a zobrazovat nejistotu měření.

  Velmi vysoká přesnost měření tlaku a patentovaná regulace tlaku

  Přesnost regulace tlaku má při kalibraci v dynamickém (aktivním) režimu regulace přímý vliv na přesnost měření tlaku. Při použití vícerozsahových regulátorů je toto zvláště důležité v&nejnižších rozsazích. Patentovaná regulace tlaku pomocí dvoustavového řízení a rychlého uzavíracího ventilu má zachovánu přesnost regulace v tlakovém rozpětí 50:1 a oproti regulátorům se specifikovanou přesností regulace v procentech z plného rozsahu umožňuje změnu rozsahu bez zhoršení vlivu chyby regulace.

  Rozšíření systému

  Bez ohledu na to, jaké uživatelské rozhraní PPC4 si vyberete, je k dispozici celá řada možností vytvoření automatizovaného kalibračního systému. Do regulátoru PPC4 může být instalován jeden, dva, nebo žádný vnitřní modul Q-RPT. Do systému je možno také snadno integrovat až dva vnější moduly Q-RPT instalované v referenčním tlakoměru DHI RPM4. Vnější přístroj RPM4 je do systému PPC4 sériově připojen pomocí kabelu RS-232. Moduly Q-RPT přístroje RPM4 se stanou součástí systému PPC4 a jsou jím řízeny s jasnou identifikací pro obsluhu. K systému pokrývajícímu celý rozsah měření se zkoušené zařízení připojuje pouze jedinou přípojkou.

  Široký tlakový rozsah

  PPC4 reguluje tlak patentovaným systémem regulace pomocí dvoustavového řízení a rychlého uzavíracího ventilu (positive shut-off). Výhodou této regulace je vysoká spolehlivost, velmi široký dynamický rozsah a minimální spotřeba plynu. Díky použitému způsobu regulace je zabezpečena rychlá a přesná regulace tlaku až do poměru 50:1 s jedním vysokotlakým napájecím zdrojem. PPC4 nabízí přesnost regulace 0,002 % odečtu až do 2 % maximálního tlaku regulátoru. To umožňuje PPC4 pokrytí velmi širokého rozsahu tlaku bez zhoršení nejistoty generovaného tlaku v nižších rozsazích, jako je tomu u jiných regulátorů. Modul regulace tlaku systému PPC4 vděčí za svou spolehlivost elektromagnetickým ventilům se zdvihem menším než 0,5 mm použitým při nízké operační frekvenci. Pátá generace regulace tlaku „positive shut-off“ má zlepšenou přesnost regulace při nízkém absolutním tlaku a možnost vypnutí regulace pro dosažení co nejvyššího vakua při nastavení nuly.

  Uživatelské rozhraní regulátoru/kalibrátoru tlaku FLUKE Calibration PPC4

  Výběr uživatelského rozhraní PC4 – manuální nebo řízené počítačem

  U PPC4 si můžete vybrat uživatelské rozhraní, které vám bude více vyhovovat. Pro ty, kteří chtějí přístroj manuálně ovládat, je určeno plnohodnotné výkonné uživatelské rozhraní Advanced s barevným grafickým displejem a navigací v menu pomocí tlačítka point-and-click. Pro počítačem řízené instalace s příležitostním manuálním ovládáním je určeno levnější základní uživatelské rozhraní Basic.

  PPC4 s rozhraním Basic i Advanced má všechny vlastnosti moderních přístrojů

  • odolná robustní konstrukce umožňující přepravu přístroje bez speciálních obalů
  • uživatelské rozhraní Advanced v 11 jazycích včetně češtiny
  • pokrytí absolutního tlaku a přetlaku v rozsahu od 1 kPa do 14 MPa, včetně velmi malého diferenčního tlaku
  • přesnost regulace do ±4 ppm rozpětí snímače Q-RPT, předdefinovanou hodnotou je ±0,005 % rozsahu upraveného funkcí AutoRange
  • tři různé třídy přesnosti snímačů Q-RPT umožňují splnit různé požadavky na pokrytí rozsahů zkoušených tlakoměrů
  • výpočet a zobrazení nejistoty měření v reálnem čase je zobrazeno na displeji uživatelského rozhraní Advanced a je k dispozici i přes komunikační rozhraní
  • snímače Q-RPT mohou být umístěny v externím přístroji RPM4, takže regulátor PPC4 se nemusí odesílat na kalibraci
  • funkce AutoRange pomocí několika jednoduchých zadání hodnot optimalizuje a nastavuje měřicí, regulační a bezpečnostní funkce pro specifický rozsah aktuálního kalibračního postupu
  • regulace tlaku v dynamickém nebo statickém režimu s předdefinovanými nebo uživatelskými parametry
  • příkazy dálkového ovládání jsou shodné se staršími regulátory tlaku DHI PPC3.
  • přípojka USB na předním panelu
  • různé možnosti připojení k počítači: v ceně je RS232 a USB na předním panelu a volitelně IEEE.488.2 nebo Ethernet a USB na zadním panelu
  • okamžité přepínání mezi absolutním tlakem, přetlakem a kombinovaným režimem přetlak/podtlak
  • okamžité přepínání mezi regulačním a měřicím režimem beze změny hodnoty tlaku
  • automatické nulování při odvzdušnění do atmosféry
  • 16 SI a amerických jednotek tlaku a také uživatelem definovatelné jednotky
  • jednoduchá, objektivní indikace platnosti hodnoty tlaku s možností nastavení kritérií
  • automatická korekce odlehlosti referenčních úrovní podle typu média
  • vestavěné programovatelné kalibrační sekvence s vyhodnocením
  • volitelný doplněk pro řízení ventilů nacházející uplatnění při návrhu systémů
  • volitelný doplněk samočisticího odlučovače kapaliny (SPLT) pro ochranu přístroje před kontaminací kapalinou
  • paměť typu „flash“ pro snadnou aktualizaci vnitřního programového vybavení, které je dostupné zdarma na www.dhinstruments.com

  … a mnohé další.

  Výpočet nejistoty měření v reálnem čase

  Nejistota měřeného a generovaného tlaku se podle složek nejistot upravitelných uživatelem vypočítává nepřetržitě. Plnohodnotné uživatelské rozhraní kalibrátoru PPC4-ui je vybaveno kvalitním velkým barevným grafickým displejem a navigací point-and-click. Ovládání je rychlé a velmi intuitivní. Otevřená architektura a možnost připojení vnějšího referenčního přístroje nabízí všestranné použití a snadnou konfiguraci a re-konfiguraci systému.

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  Displej PPC4

  PPC4 Command Interpreter

  PPC4 Command Interpreter umožňuje přístroji PPC4 přijmout, „přeložit“ a reagovat na speciální dálkové příkazy, včetně příkazů používaných jinými výrobci. Tato funkce se může použít pro emulaci jiných regulátorů tlaku, takže se PPC4 může použít s kalibračními programy napsanými pro přístroje jiných výrobců. Command Interpreter umožňuje implementaci PPC4 do existujícího systému bez potřeby nákladné úpravy původního programu.

  Moduly Q-RPT (quartz reference pressure transducers) pro FLUKE Calibration PPC4

  Modul Q-RPT

  Modul Q-RPT

  Moduly Q-RPT měří tlak na základě měření změny přirozené frekvence kmitání křemenného krystalu, která je způsobena pnutím vyvolaným tlakem. Individuálním vyhodnocováním a charakterizací pomocí nejpřesnějších automatických etalonů tlaku se provádí výběr snímačů tlaku pro Q-RPT moduly. Použity jsou pouze snímače splňující požadovanou úroveň linearity, opakovatelnosti a stability. Speciální způsob kompenzace vychází z více než 20 let zkušeností s tisíci rezonančními snímači tlaku a používá se pro optimalizaci metrologických charakteristik potřebných pro přenosný etalon. Pro optimální splnění výkonnostních a cenových požadavků jsou k dispozici tři třídy modulů Q-RPT – Full Scale Standard (f), Standard (s) a Premium (p). Moduly Q-RPT mají rezonanční snímač zabudovaný do pevné standardizované sestavy, která chrání snímač před nežádoucím namáháním při připojování. Sestava obsahuje také miniaturní ventily, které umožňují provádění automatického nulování, změnu režimu měření a přepínání aktivních modulů.

  Dynamická kompenzace atmosférického tlaku pomocí nezávislého vestavěného barometru umožňuje v kterémkoli okamžiku rychlé přepínání mezi absolutním tlakem a přetlakem bez významného vlivu na nejistotu měření. K této funkci není zapotřebí dodatečné zařízení nebo volitelné příslušenství.

  Tento barometr se používá pouze pro měření malých změn atmosférického tlaku v průběhu měření přetlaku, takže vliv jeho absolutní chyby a driftu na nejistotu měření je zanedbatelný. Pro přepínání mezi absolutním tlakem, přetlakem nebo podtlakem u jednoho snímače Q-RPT není zapotřebí žádných přídavných zařízení nebo speciálních kalibračních operací a nastavení. Neomezená volba rozsahu (Infinite ranging) zajišťuje přístroji PPC4 nebývalou univerzálnost přizpůsobení širokému sortimentu zkoušených přístrojů. Díky snadno použitelné funkci AutoRange postačuje pro optimalizaci všech vlastností regulátoru podle požadovaného rozsahu pouze několik jednoduchých zadání parametrů, nebo jeden dálkový příkaz.

  Výhody modulů Q-RPT

  Mimo vynikající metrologické charakteristiky mají moduly Q-RPT tyto přednosti:

  • Zanedbatelná doba náběhu
  • Nezávislost na druhu plynu
  • Křemenný krystal izolovaný od tlakového média
  • Minimální citlivost na polohu

  Neomezená volba rozsahu (Infinite Ranging) zajišťuje přístroji PPC4 nebývalou univerzálnost

  Neomezená volba rozsahu zajišťuje přístroji PPC4 nebývalou univerzálnost přizpůsobení širokému sortimentu zkoušených přístrojů. Díky snadno použitelné funkci AutoRange postačuje pro optimalizaci všech vlastností regulátoru podle požadovaného rozsahu pouze několik jednoduchých zadání parametrů, nebo jeden dálkový příkaz. Zadává se pouze hodnota maximálního tlaku, režim měření a v případě potřeby specifikace zkoušeného tlakoměru, potom:

  • Je vybrán modul Q-RPT. Je-li v systému PPC4 k dispozici několik modulů Q-RPT, je automaticky označen a vybrán optimální modul pro pokrytí daného rozsahu.
  • Je nastavena jednotka měření.
  • Je aktivován režim měření – absolutní tlak, přetlak nebo kombinovaný přetlak/podtlak.
  • Rozlišení displeje je nastaveno na přiměřenou úroveň.
  • Limity regulace tlaku jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly pracovnímu rozsahu.
  • Pro automatickou ochranu zkoušeného přístroje se podle aktuálního rozsahu nastaví limity ochrany proti tlakovému přetížení.
  • Nejistota měření je snížena úměrně k vybranému rozsahu (platí pouze pro třídu Full Scale Standard a Premium).

  Referenční snímače tlaku (Q-RPT) kalibrátoru PPC4 a jejich rozsahy:

  Označení Q-RPT Verze SI Verze US
  Maximální tlak
  [kPa] abs.
  Maximální tlak
  [kPa] přetlak
  Maximální tlak
  [psi] abs.
  Maximální tlak
  [psi] přetlak
  A14M 1, u 14 000 14 000 2 000 2 000
  A10M 1 10 000 10 000 1 500 1 500
  A7M 1, u 7 000 7 000 1 000 1 000
  A3.5M 1 3 500 3 500 500 500
  A2M 1, u 2 000 2 000 300 300
  A1.4M 1 1 400 1 400 200 200
  A700K 1, u 700 700 100 100
  A350K1 350 250 50 35
  A200K 1, u 200 100 30 15
  A160K 1 160 60 23 8
  A100K 1 110 10 16 1,5
  G200K 2 200 30
  G100K 2 100 15
  G15K 2 15 2,2
  BG15K 3 15 2,2
  BA100K 4 70 až 110 10,2 až 16
  1. Všechny snímače AXXXX měří absolutní tlak, přetlak a přetlak/podtlak.
  2. Všechny snímače GXXXX měří pouze přetlak
  3. BG15K měří přetlak od -15 do +15 kPa (od -2,2 do +2,2 psi).
  4. BA100K měří barometrický tlak.
        Rozsah je k dispozici jako pomocný snímač. A200K má rozsah abs. tlaku do 300 kPa a přetlaku do 200 kPa.

  Pro verze SI jsou jmenovité rozsahy definovány v kPa, což je i základní jednotka přístroje.
  Rozsahy v ostatních jednotkách jsou ekvivalenty rozsahů v kPa.

  U verze US jsou jmenovité rozsahy definovány v psi, což je i základní jednotka přístroje.
  Rozsahy v ostatních jednotkách jsou ekvivalenty rozsahů v psi.

  Snímače Q-RPT se vyrábějí ve třech třídách technických parametrů

  Většina snímačů Q-RPT je k dispozici ve všech třech třídách:

  PPC4-graf nejistoty

  PPC4-graf nejistoty

  Třída Full Scale Standard snímačů Q-RPT

  je určena pro aplikace, kde kalibrované přístroje mají přesnost udávanou v „% z plného rozsahu“ a kde má mít etalon nejistotu ±0,015 % nebo nižší. Jeden snímač Q-RPT třídy Full Scale Standard může pokrýt široký rozsah zkoušených přístrojů, protože má nejistotu ±0,015 % z rozpětí kteréhokoli rozsahu upraveného funkcí AutoRange (rozpětí může být pomocí funkce AutoRange sníženo až na 30 % maximálního rozpětí snímače Q-RPT). Snímače Q-RPT třídy Full Scale Standard jsou nejlevnějšími snímači pro PPC4, ale přesto získáváte všechny vynikající funkce a nepřekonatelnou regulaci tlaku kalibrátoru PPC4. Třída Full Scale Standard se označuje písmenem „f“ za typovým číslem snímače Q-RPT (například A7Mf).

  Třída Standard snímačů Q-RPT

  je určena pro aplikace, kde je výhodnější použít etalon s nejistotou udávanou „z odečtu“ spíše než konstantní hodnotou v daném rozsahu. Nejistota měření ±0,01 % odečtu a přesnost ±0,008 % odečtu umožňuje kalibrovat nebo zkoušet i velmi přesné přístroje. Třída Standard se označuje písmenem „s“ za typovým číslem snímače Q-RPT (například A10Ms).

  Třída Premium snímačů Q-RPT

  definuje PPC4 jako nejmodernější a nejpřesnější digitální referenční tlakoměr určený pro aplikace vyžadující nejvyšší možný výkon. Třída Premium má nejistotu měření pro jeden rok ±0,008 % odečtu a přesnost ±0,005 % odečtu od 30 % do 100 % rozpětí rozsahu AutoRange. Rozpětí může být pomocí funkce AutoRange sníženo až na 30 % maximálního rozpětí snímače Q-RPT. Třída Premium se označuje písmenem „p“ za typovým číslem snímače Q-RPT (například A700Kp).

  Technické parametry regulátoru/kalibrátour tlaku FLUKE Calibration PPC4

  Všeobecné technické údaje

  Požadavky na napájení 100 až 240 V st. 50/60 Hz, spotřeba max. 70 W
  Rozsah normálních pracovních teplot 10 °C až 40 °C
  Rozsah skladovacích teplot -20 °C až 70 °C
  Vibrace Vyhovuje normě MIL-T-28800D
  Hmotnost 16,6 kg
  Rozměry (v x š x h) PPC4: 19 cm x 35 cm x 41 cm
  PPC4-ui: 19 cm x 35 cm x 45 cm
  Rozhraní dálkové komunikace RS232 (COM1, COM2), USB (přední panel)
  Volitelné: IEEE-488.2 nebo Ethernet a USB (na zadním panelu)
  Podporované jazyky
  (uživatelské rozhraní Advanced)
  Angličtina, Čeština, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradiční), Francouzština, Japonština, Italština, Němčina, Portugalština, Ruština a Španělština
  Tlakové rozsahy Od vakua do 14 MPa (140 bar)
  Pracovní médium Čistý, suchý, korozi nezpůsobující plyn
  Napájecí tlak Maximální požadovaný nastavený tlak +70 kPa
  Tlak na přípojce Exhaust (odfuk): Atmosféra nebo vakuum pro přetlak nižší než 35 kPa
  Tlaková připojení TEST (+),TEST (-): 1/8″ NPT vnitřní závit
  Supply (napájení): 1/8″ NPT vnitřní závit
  Exhaust (odfuk): 3/8″ NPT vnitřní závit
  ATM (odvzdušnění): 10-32 UNF
  Limity tlakového přetížení Maximální pracovní tlak: 103 % maxima snímače Hi Q-RPT
  Maximální tlak na přípojce TEST bez poškození: 115 % maxima snímače Hi Q-RPT
  Pomocný snímač (je-li použit) Rozlišení: 0,001 % rozpětí
  Přesnost: 0,1 % rozpětí

  Měření tlaku

  Doba náběhu: Nevyžadována; při studeném startu doporučena stabilizace 30 minut
  Rozlišení: Až 1 ppm, nastavitelné uživatelem
  Vliv zrychlení Maximálně ±0,008 %/g, provoz ve sklonu ±20 ° od vztažné roviny bez významného vlivu
  Předpokládaná roční stabilita: 1 ±0,005 % odečtu (Přetlak nebo absolutní tlak, předpokládá pravidelné použití funkce AutoZero)

  Třídy modulů Q-RPT (viz Moduly Q-RPT)

  Full Scale Standard (f) Standard (s) Premium (p)
  Přesnost 2 ±0,01 % rozpětí upraveného funkcí AutoRange 4 ±0,008 % odečtu 5 ±0,005 % odečtu 7
  Nejistota měření 3 ±0,015 % rozpětí upraveného funkcí AutoRange 4 ±0,01 % odečtu 6 ±0,008 % odečtu 8
  1. Předpokládaná stabilita snímače Q-RPT na 1 rok (k=2) předpokládá pravidelné použití funkce AutoZero. Při měření přetlaku proběhne funkce AutoZero automaticky při každém odvzdušnění. V absolutním režimu měření se provádí funkce AutoZero porovnáním s barometrickou referencí. Předpokládaná roční stabilita měření v absolutním režimu bez použití funkce AutoZero je ±(0,005 % rozpětí snímače Q-RPT + 0,005 % odečtu).
  2. Kombinovaná chyba linearity, hystereze a opakovatelnosti. Použijete-li absolutní snímač Q-RPT (Axxx) pro měření přetlaku, přidejte k nejistotě hodnotu ±1 Pa, aby bylo zohledněno rozlišení a krátkodobá stabilita vestavěného barometru.
  3. Maximální odchylka indikované hodnoty snímače Q-RPT od skutečné hodnoty použitého tlaku, která zahrnuje přesnost, předpokládanou roční stabilitu, vliv teploty a nejistotu kalibrace. Jedná se o rozšířenou (k=2) nejistotu podle doporučení ISO „Guide až the Expression of Uncertainty in Measurement“.
  4. Rozpětí upravené funkcí AutoRange nemůže být menší než 30 % rozpětí snímače Q-RPT (nebo 10 % rozpětí snímačů BG15K a G15K).
  5. Hodnota ±0,008 % odečtu platí od 30 % do 100 % rozpětí snímače Q-RPT. V rozsahu pod 30 % rozpětí je přesnost ±0,0024 % rozpětí snímače Q-RPT.
  6. Hodnota ±0,01 % odečtu platí od 30 % do 100 % rozpětí snímače Q-RPT. V rozsahu pod 30 % rozpětí je nejistota měření ±0,003 % rozpětí snímače Q-RPT.
  7. Hodnota ±0,005 % odečtu platí od 30 do 100 % jakéhokoli rozpětí upraveného funkcí AutoRange, které je větší nebo rovno 30 % rozpětí snímače Q-RPT. V rozsahu pod 30 % rozpětí upraveného funkcí AutoRange je přesnost ±0,0015 % rozpětí upraveného funkcí AutoRange nebo ±0,0005 % rozpětí snímače Q-RPT, platí hodnota, která je větší.
  8. Hodnota ±0,008 % odečtu platí od 30 do 100 % jakéhokoli rozpětí upraveného funkcí AutoRange, které je větší nebo rovno 30 % rozpětí snímače Q-RPT. V rozsahu pod 30 % rozpětí upraveného funkcí AutoRange je nejistota měření ±0,0024 % rozpětí upraveného funkcí AutoRange nebo ±0,0007 % rozpětí snímače Q-RPT, platí hodnota, která je větší. Poznámka: podrobný rozbor nejistot snímačů Q-RPT kalibrátoru PPC4 najdete v dokumentu DHI technical note 8050TN11.

  Regulace tlaku, všechny rozsahy

  Režimy a indikace platné hodnoty tlaku
  Statický režim regulace tlaku Tlak v uzavřeném zkoušeném objemu se nastaví do blízkosti požadované hodnoty v rámci intervalu „hold“ a potom se zastaví regulace tlaku. Hodnota tlaku je platná, když je uvnitř intervalu „hold“ a je splněno kritérium stability.
  Dynamický režim regulace tlaku Tlak se nastaví na požadovanou hodnotu v rámci intervalu „hold“ a je nepřetržitě regulován co nejblíže požadované hodnotě. Hodnota tlaku je platná, když je uvnitř intervalu „hold“.
  Nastavitelné regulační parametry Limit „hold“, kritérium stability (předdefinované hodnoty si může uživatel upravit)
  Technické údaje regulace tlaku
  Přesnost regulace ±4 ppm rozpětí aktivního snímače Q-RPT nebo ±0,4 ppm rozpětí snímače Hi Q-RPT, platí hodnota, která je vyšší.
  Nejnižší regulovatelná hodnota tlaku v dynamickém režimu Přetlak: Nula se nastaví automatickým odvzdušněním. Nejnižší bod nad nebo pod nulou je omezen pouze rozlišením snímače Q-RPT a přesností regulace.
  Absolutní tlak, podtlak: ±0,05 % rozpětí snímače Q-RPT nebo 1 kPa, platí hodnota, která je vyšší
  Nejnižší nastavitelný tlak (absolutní tlak, podtlak) volitelnou výbavou „low ultimate pressure“: typicky 50 Pa (0.5 mbar), v závislosti na zdroji vakua a konfiguraci zkoušeného objemu
  bez volitelné výbavy „low ultimate pressure“: 200 až 700 Pa (2 až 7 mbar) v závislosti na zdroji vakua a konfiguraci zkoušeného objemu
  Typická doba pro nastavení platné hodnoty tlaku (limit „hold“ 0,005 %, zkoušený objem 50 cm3) 15 až 35 s
  Přechod z odvzdušnění na plný rozsah (zkoušený objem 50 cm3) 30 s
  Optimální zkoušený objem 0 až 2 MPa 0 až 1 000 cm3
  3,5 až 14 MPa 0 až 500 cm3

  Objednávání regulátoru/kalibrátoru tlaku FLUKE Calibration PPC4

  Otevřená architektura – příklady možné konfigurace systému PPC4:

  PPC4 - konfigurace

  PPC4 – možná konfigurace

  • PPC4 s jedním nebo dvěma vestavěnými moduly Q-RPT funguje jako samostatný regulátor/kalibrátor v jedné skříňce.
  • PPC4 bez vestavěného modulu Q-RPT a jeden vnější přístroj RPM4 (s jedním nebo dvěma moduly Q-RPT) vytvářejí systém, jehož referenční měření tlaku je mimo regulátor tlaku. Tato konfigurace je vhodná, je-li obava ze vzniku možné tlakové diference mezi regulátorem a místem měření, nebo pokud je pro regulátor výhodné trvalé umístění mimo referenční tlakoměry.
  • PPC4 bez vestavěného modulu Q-RPT (pouze s pomocným snímačem tlaku) funguje jako levný přístroj pro automatické nastavování a regulaci tlaku při různých konfiguracích při kalibraci a zkoušení. Například jako automatický regulátor tlaku pro systém pístového tlakoměru PG7000.

   Konfigurace regulátoru/kalibrátoru PPC4

  1. Stanovte maximální požadovaný regulovaný tlak (až do 14 MPa)
  2. Vyberte snímač Q-RPT nebo pomocný snímač odpovídající vybranému maximálnímu tlaku a zvolte jeho třídu (viz. Snímače Q-RPT):
   • Full Scale Standard Q-RP
   • Standard Q-RPT
   • Premium Q-RPT
   • Pomocný snímač
  3. V případě potřeby vyberte nízkotlaký (Lo) snímač Q-RPT:
   • Full Scale Standard Q-RPT
   • Standard Q-RPT c. Premium Q-RPT
  4. Vyberte provedení uživatelského rozhraní předního panelu:
   • PPC4 pro základní (Basic, 2 x 20 znaků, 10 kláves)
   • PPC4-ui pro plnohodnotné (Advanced, barevný displej, kompletní klávesnice tlačítko point-and-click, volba jazyka)
  5. Sestavte jednotlivé komponenty do typového označení např. PPC4 A7Mp/A700Ks, PPC4-ui A700Kf
  6. Vyberte volitelné vybavení:
   • Jednotky – jmenovité rozsahy v SI nebo US jednotkách
   • Konformita CE
   • Komunikační rozhraní – přidejte IEEE-488.2 nebo Ethernet a zadní USB
   • Snížený nejnižší nastavitelný tlak (Low ultimate pressure option)

  Příklady typů PPC4

  Označení Snímače Q-RPT Uživatelské rozhraní
  Hi Lo
  PPC4-ui A10Mp/A2Mp A10M, třída Premium A2M, třída Premium Advanced (plnohodnotné)
  PPC4-ui A350Ks A350K, třída Standard žádný Advanced
  PPC4 A700Ku/A200Kp žádný (pomocný snímač A700Ku) A200K, třída Premium Basic (základní)
  PPC4 A7Mu žádný (pomocný snímač A7Mu) žádný Basic

  Volitelné vybavení

  Označení Objednací číslo Popis
  PPC4-IEEE 3343306 rozhraní IEEE-488.2 na zadním panelu
  PPC4-TCP/IP & USB 3343314 rozhraní Ethernet a USB na zadním panelu (toto vybavení nelze vybrat současně s IEEE)
  PPC4-LOW-ULT-P 3567260 Low ultimate pressure option, sníží nejnižší nastavitelný tlak (neregulovatelný) na hodnotu zhruba 50 Pa

  Q-RPT

  Duální nebo jednoduché sestavy snímačů Q-RPT. Vynikající technické parametry měření tlaku kalibrátoru PPC4 jsou možné díky jedinečným modulům rezonančních referenčních tlakových snímačům (Q-RPT) firmy Fluke Calibration/DHI.

  Příslušenství

  • Samočisticí odlučovač kapalin SPLT pro přípojkuTest přístroje PPC4
  • Referenční tlakoměr s vnějšími snímači Q-RPT a/nebo pro funkci AutoZ v absolutním režimu. Viz katalog RPM4
  • Přepravní kufr
  • Sada pro montáž do standardních přístrojových skříní 19″ (4U)
  • Jednotka s dvěma objemy PK-PPC-BG-DVU pro použití se snímačem BG15K
  • Vývěva s příslušenstvím pro přípojku EXHAUST (odfuk)
  • Kalibrační program COMPASS for Pressure pro automatizaci průběhu kalibrace, sběr dat a tvorbu kalibračních listů (sem odkaz na náš web se SW Compass)

  Kompletní řada regulátorů/kalibrátorů Fluke Calibration/DHI

  PPC4 pokrývá rozsah až do 14 MPa s tlakovým médiem plyn.

  Další regulátory/kalibrátory Fluke Calibration/DHI rozšiřují rozsah:

  • PPCH-G: až do 100 MPa s tlakovým médiem plyn
  • PPCH: až do 200 MPa (30,000 psi) s tlakovým médiem olej

  Referenční tlakoměr RPM4

  Referenční tlakoměr RPM4
  Kalibrátor Fluke Calibration/DHI RPM4 může pro rozšíření rozsahu systému PPC4 poskytovat jeden nebo dva vnější snímače Q-RPT.

  ilustrační obrázek aplikace Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku v teoreticko-experimentálním procesů změn skupenství

  Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku v teoreticko-experimentálním procesů změn skupenství

  Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku je klíčovým krokem pro zajištění přesnosti měření tlaku v teoreticko-experimentálním procesu změn skupenství. Tlak je fyzikální veličina definována jako síla, která působí na jednotku plochy. Senzory tlaku jsou používány k měření tlaku v širokém spektru aplikací, včetně meteorologie, průmyslu, zdravotnictví a dalších.

  Aplikace související s výrobcem Fluke Calibration

  ilustrační obrázek aplikace Etalony v oblasti tlaku a průtoku využívané státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi

  Etalony v oblasti tlaku a průtoku využívané státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi

  Tlakoměry a průtokoměry jsou základními nástroji pro měření a kalibraci v různých průmyslových odvětvích. Tyto přístroje je však třeba ověřovat, jestli pracují tak, jak by měly a jejich výsledky splňují parametry. K této "kontrolní" činnosti jsou státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi v České republice využívány etalony.


  Novinky