Referenční tlakoměr RPM4

Referenční tlakoměr RPM4
Referenční tlakoměr RPM4

RPM4 je mnohem více než obvyklý tlakoměr

Fluke Calibration specialista

Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz
 • výborné technické parametry od velmi nízkého tlaku až do 280 MPa…
 • pokročilé vestavěné funkce…
 • kompaktní a robustní…
 • kompletní místní a dálková komunikace…
 • RPM4 je optimálním řešením širokého rozsahu měření při špičkové kalibraci tlaku

Referenční tlakoměr RPOM4 – vlastnosti:

RPM4 má všechny vlastnosti, které se očekávají od moderních přístrojů a navíc:

 • indikaci platnosti hodnoty tlaku na základě stability
 • automatickou korekci odlehlosti referenčních úrovní
 • uživatelem definovatelné jednotky
 • inteligentní funkci AutoZero
 • dálkový spínač (ENTER)
 • velké znaky, snadno čitelný displej
 • napájení 12 V ss a volitelná sada baterií
 • volitelný doplněk pro řízení ventilů
 • komunikace RS232 a IEEE-488
 • paměť typu „FLASH“ pro snadnou aktualizaci vnitřního programového vybavení, které je dostupné zdarma na http://eu.flukecal.com
 • rekalibrační software v dodávce
 • volné LabVIEW drivery

Neomezená volba rozsahu (INFINITE RANGING™) a funkce AUTORANGE™

Neomezená volba rozsahu (Infinite ranging) zajišťuje RPM4 nebývalou univerzálnost přizpůsobení širokému sortimentu zkoušených přístrojů. Díky snadno použitelné funkci AutoRange postačuje pro optimalizaci všech vlastností tlakoměru podle požadovaného rozsahu pouze několik jednoduchých stisknutí kláves, nebo jeden dálkový příkaz. Zadává se pouze hodnota maximálního tlaku a režim měření, potom:

 • Je vybrán a aktivován optimální modul Q-RPT pro pokrytí daného rozsahu a režimu měření.
 • Je nastavena jednotka měření.
 • Je aktivován režim měření – absolutní tlak, přetlak nebo kombinovaný přetlak/podtlak.
 • Rozlišení displeje je nastaveno na přiměřenou úroveň.
 • Limity alarmu proti tlakovému přetížení se nastaví podle aktuálního rozsahu.
 • Nejistota měření je snížena úměrně k vybranému rozsahu (platí pouze pro třídu premium modulů Q-RPT).

Poznámka:

Použití neomezené volby rozsahu a funkce AutoRange přístroje RPM4 je doporučeno pro optimální pokrytí různých rozsahů zkoušených přístrojů, ale není potřebné pro dosažení technických parametrů měření v „% odečtu“.

SDS™ – systém ochrany modulu Q-RPT

Všechny moduly Q-RPT s rozsahem do 7 MPa jsou vybaveny unikátním ochranným systémem SDS (Self Defense SystemTM) firmy Fluke Calibration. Ventily systému SDS automaticky oddělí a odvzdušní modul Q-RPT v případě, že není použit pro měření, nebo pokud by mohlo nastat tlakové přetížení modulu. Při použití funkce SDS je možno ponechat ke kterémukoli modulu Q-RPT připojený tlak o velikosti až 10 MPa bez potřeby oddělení nebo odpojení.

Moderní vestavěné funkce

RPM4 nabízí různé moderní vestavěné funkce zpracování dat měření tlaku:

 • Speciální údaje jako například zobrazení průměrné hodnoty tlaku za daný časový úsek, rychlost změny hodnoty tlaku, záznam Min/Max hodnot, „podržení“ měřené hodnoty tlaku, odchylka od zadané hodnoty tlaku.
 • Diferenční režim přímo měří rozdíl mezi dvěma moduly Q-RPT včetně tárování při určitém statickém tlaku.
 • Paralelní měření využívá dva moduly Q-RPT redundantně jako jeden.
 • Kontrola těsnosti měří průměrnou hodnotu rychlosti změny tlaku v uživatelem zadaném časovém úseku.
 • Funkce AutoTest automatizuje kalibrační postupy s vyhodnocením chyby zkoušeného přístroje včetně záznamu naměřených hodnot.

Kompatibilita s automatickým regulátorem tlaku PPC4

RPM4 může být použit jako externí referenční tlakoměr pro plně automatický regulátor/kalibrátor tlaku PPC4 firmy Fluke Calibration. Jeden nebo dva přístroje RPM4 mohou být sériově připojeny k PPC4 pomocí kabelu RS232. Moduly Q-RPT přístroje RPM4 se stanou součástí systému PPC4 a jsou řízeny prostřednictvím PPC4, o čemž je obsluha přehledně informována. K systému pokrývajícímu celý rozsah měření se zkoušené zařízení připojuje pouze jedinou přípojkou.

Více informací o možnostech systému naleznete v prospektu PPC4.

Technické parametry referenčního tlakoměru RPM4

Všeobecné technické údaje

Požadavky na napájení: 85 až 264 V st., 50 až 60 Hz, max. spotřeba 25 VA a 12 V ss @ 9 Ah
Nabíječka baterií: 100 až 240 V st., 50 až 60 Hz
Rozsah teplot použití: 15 až 35°C
Vibrace: přístroj vyhovuje normě MIL-T-28800D
Hmotnost: 5 kg
Rozměry: 10 cm (v) x 22,7 cm (š) x 24 cm (h)
Bateria/nabíječka: 8 cm (v) x 22,5 cm (š) x 20 cm (h)
Komunikační rozhraní: RS-232 (COM 1, COM2), IEEE 488.2
Provozní režimy: absolutní tlak, přetlak, kombinovaný přetlak/podtlak, diferenční tlak
Tlakové rozsahy: od vakua až do 280 MPa
Pracovní medium:
moduly Q-RPT s rozsahem do A7M: Čistý, suchý, korozi nezpůsobující plyn
všechny ostatní: Plyn nebo olej
Tlaková připojení:
TEST (+), Odvzdušnění (-): Až do A70M

Nad A70M

1/8″ NPT F

DH500 (ekvivalent AE250C)

ATM 10-32 UNF
Konektor pro externí elektrické ventily: (8) 12 V, max. celkový výstup 1 A
Provedení CE: zaručena

Měřený a generovaý tlak (Q-PRT)

Doba náběhu: Při studeném startu doporučena stabilizace 30 minut
Rozlišení: Až 1 ppm (0,0001 %), nastavitelné uživatelem
Vliv zrychlení: maximálně ±0,008 %/g

provoz ve sklonu ±20° od vztažné roviny bez významného vlivu

Předpokládaná stabilita: 1 1 rok
Kalibrace: kalibrační list vydaný akreditovanou (A2LA) kalibrační laboratoří jako standard
Třídy snímačů Q-RPT:
STANDARD: nejistota v % odečtu, 30 až 100 % rozpětí snímače Q-RPT
PREMIUM: snížená nejistota v % odečtu a snížení rozsahu funkcí AutoRange až v poměru 3:1
STANDARD: PREMIUM:
Mmoduly Q-PRT až do A10M
Přesnost: 2 ±0,008 % odečtu 4 ±0,005 % odečtu *
Nejistota měření: 3 0,010 % odečtu 4 0,008 % odečtu **
Mmoduly Q-PRT A14M až A140M
Přesnost: 2 ±0,012 % odečtu 4
Nejistota měření: 3 0,013 % odečtu 4
Mmoduly Q-PRT až do A10M
Přesnost: 2 4
Nejistota měření: 3 0,018 % odečtu 4
 1. Předpokládaná stabilita na 1 rok (k=2) předpokládá pravidelné použití funkce AutoZero. Předpokládaná roční stabilita měření v absolutním režimu bez použití funkce AutoZero je±(0,005 % rozpětí snímače Q-RPT + 0,005 % odečtu).
 2. Kombinovaná chyba linearity, hystereze a opakovatelnosti. Použijete-li absolutní snímač Q-RPT pro měření přetlaku, přidejte k nejistotě hodnotu + / – 1 Pa, aby bylo zohledněno rozlišení a krátkodobá stabilita vestavěného barometru.
 3. Maximální odchylka indikované hodnoty snímače Q-RPT od skutečné hodnoty měřeného tlaku, která zahrnuje přesnost, předpokládanou roční stabilitu, vliv teploty a nejistotu kalibrace. Jedná se o rozšířenou (k=2) nejistotu podle doporučení ISO „Guide až the Expression of Uncertainty in Measurement“.
 4. Hodnota v % odečtu platí od 30 do 100 % rozpětí snímače Q-RPT. V rozsahu pod 30 % rozpětí snímače Q-RPT je hodnota konstantní a její velikost se získá vynásobením hodnoty v % odečtu hodnotou tlaku v 30 % rozpětí snímače Q-RPT.
 5. Hodnota v % odečtu platí od 30 do 100 % jakéhokoli AutoRanged rozpětí, které je větší nebo rovno 30 % rozpětí snímače Q-RPT. V rozsahu pod 30 % AutoRanged rozpětí je hodnota konstantní a její velikost se získá vynásobením hodnoty v % odečtu hodnotou tlaku v 30 % AutoRanged rozpětí. Je-li AutoRanged rozpětí menší než 30 % rozpětí snímače Q-RPT, je hodnota uvedena v % odečtu nebo v % odečtu v 9 % rozpětí snímače QRPT, platí hodnota, která je větší.

Moduly rezonančních referenčních snímačů tlaku (Q-RPT)

Vynikající technické parametry RPM4 jsou dosaženy díky jedinečným modulům rezonančních referenčních snímačů tlaku (Q-RPT) firmy DHI. Moduly Q-RPT měří tlak na základě měření změny vlastní frekvence kmitání křemenného krystalu, která je způsobena pnutím vyvolaným tlakem. Individuálním vyhodnocováním a charakterizací pomocí nejpřesnějších etalonů tlaku se provádí výběr snímačů tlaku pro Q-RPT moduly. Použity jsou pouze snímače splňující požadovanou úroveň linearity, opakovatelnosti a stability. Speciální způsob kompenzace vychází z více než 15 let zkušeností s tisíci rezonančními snímači tlaku a používá se pro optimalizaci metrologických charakteristik potřebných pro přenosný etalon. Pro optimální splnění výkonnostních a cenových požadavků jsou k dispozici dvě třídy modulů Q-RPT – standard a premium. Dynamická kompenzace atmosférického tlaku pomocí nezávislého vestavěného barometru umožňuje v kterémkoli okamžiku rychlé přepínání mezi absolutním tlakem a přetlakem bez významného vlivu na nejistotu měření. K této funkci není zapotřebí dodatečné zařízení nebo volitelné příslušenství. Tento barometr se používá pouze pro měření malých změn atmosférického tlaku v průběhu měření přetlaku, takže vliv jeho absolutní chyby a driftu na nejistotu měření je zanedbatelný.

Mimo vynikající metrologické charakteristiky mají moduly Q-RPT tyto přednosti:

 • Nejistota měření v % odečtu s možností rozšíření rozsahu pomocí funkce AutoRange
 • Zanedbatelná doba náběhu
 • Nezávislost na druhu plynu
 • Křemenný krystal izolovaný od tlakového média
 • Minimální citlivost na polohu

REFERENČNÍ SNÍMAČE TLAKU (Q-RPT)

OZNAČENÍ RPT MAXIMÁLNÍ TLAK MAXIMÁLNÍ TLAK Podporované

režimy měření

Provozní

médium

Ochranný

systém SDS

VERZE SI VERZE US
Absolutní

[kPa]

Přetlak

[kPa]

Absolutní

[psi]

Přetlak

[psi]

A280M-L 280 000 280 000 40 000 40 000 Absolutní přetlak

a přetlak/ podllak

Olej jako standard

Plyn na vyžádání

Není k dispozici
A200M-L 200 000 200 000 30 000 30 000
A140M-L 140 000 140 000 20 000 20 000
A100M-L 100 000 100 000 15 000 15 000
A70M 70 000 70 000 10 000 10 000 Plyn jako standard

Olej na  vyžádání

A40M 40 000 40 000 6 000 6 000
A20M 20 000 20 000 3 000 3 000
A14M 14 000 14 000 2 000 2 000
A10M 10 000 10 000 1 500 1 500
A7M 7 000 7 000 1 000 1 000 K dispozici
A3.5M 3 500 3 500 500 500 Pouze plyn
A2M 2 000 2 000 300 300
A1.4M 1 400 1 400 200 200
A700K 700 700 100 100
A350K 350 250 50 35
A200K 200 100 30 15
A160K 160 60 23 8
A100K 110 10 16 1,5
BA100K 1 110 16
G200K 200 30
Přetlak
G100K 100 15
G15K 15 2,2
BG15K 2 15 2,2 Podtlak/ přetlak

1. BA100K je barometr jehož rozsah začíná na 70 kPa (10 psi)

2. BG15K měří podtlak / přetlak v rozsahu -15 až +15 kPa (-2,2 až 2,2 psi)

Objednávání referenčního tlakoměru RPM4

Modely referenčních tlakoměrů, označení a popis

OZNAČENÍ POPIS
RPM4 mhhhac/mlllac Referenční tlakoměr

kde:

mhhhac značí typ snímače Q-RPT pro vyšší rozsah (Hi).

c značí třídu snímače (s pro standard, p pro premium).

mlllac značí typ snímače Q-RPT pro nižší rozsah (Lo) a jeho třídu.

Ponechejte volné, pokud není snímač Lo Q-RPT použit.

Typ snímače si vyberte z tabulky Referenční snímače tlaku (Q-RPT)-záložka „Moduly Q-RPT“

RPM4 04 -1 verze s jednotkami US
RPM4 04 -2 verze s jednotkami SI
RPM4 06 Speciální kalibrace
RPM4 07 Speciální provozní médium pro Hi Q-RPT(upřesněte)
RPM4 08 Speciální provozní médium pro Lo Q-RPT (upřesněte)

Doplňky a příslušenství, označení a popis

OZNAČENÍ OBJ. Č. POPIS
Drivers Connector 401382 Konektor pro externí elektrické ventily
Sada baterií 401904 Baterie 12 V ss s nabíječkou
Rack Mount Kit 401929 Sada pro montáž do standardních přístrojových skříní 19″
Pedálový spínač 401886 Dálkový spínač (ENTER)
MPC1-1000 401067 Ruční regulátor tlaku do 7 MPa, médium plyn
MPC1-3000 401210 Ruční regulátor tlaku do 20 MPa, médium plyn
MPC1-D-1000 401646 Ruční regulátor tlaku pro diferenční tlak při statickém tlaku do 7 MPa, médium plyn
MPC1-D-3000 401647 Ruční regulátor tlaku pro diferenční tlak při statickém tlaku do 20 MPa, médium plyn
GPC1-16000 401800 Ruční regulátor tlaku do 110 MPa, médium plyn
OPG1-30000 401497 Ruční generátor/regulátor tlaku do 200 MPa, médium olej
PPC4 Automatický regulátor tlaku – viz katalog PPC4
VA-PPC/MPC-REF, 220V 401160 Vývěva s příslušenstvím pro připojení k MPC1
PK-7000-PPC/MPC 400985 Sada propojek pro RPM4 a MPC1 včetně rychlospojky pro zkoušený přístroj

Dokument

Jazyk

Prospekt „RPM4.pdf“  EN flag
Přehledový prospekt „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag