Kombinovaný převodník tlaku, teploty a vlhkosti PTU300

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Kombinovaný převodník tlaku, teploty a vlhkosti PTU300

  kombinovaný převodník PTU300

  Kombinovaný převodník Vaisala PTU300 k měření barometrického tlaku, relativní vlhkosti a teploty pro náročné aplikace nejen v průmyslu.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Vaisala specialista

  Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

  PTU300 je kombinovaný jedinečný přístroj, který měří tři parametry současně: barometrický tlak ve dvou třídách přesnosti, relativní vlhkost a teplotu. Podle potřeby je možné zvolit model s vhodnou sondou: PTU301 pro laboratoře, PTU303 pro venkovní použití, vyhřívaný PTU307 pro náročné podmínky a meteorologii nebo PTU30T pro měření pouze tlaku a teploty.

  Spolehlivé technologie senzorů HUMICAP® a BAROCAP® jsou známé svou vysokou přesností a vynikající dlouhodobou stabilitou a jsou vhodné pro mnoho aplikací. Například jako jsou testovací kabiny motorů, kalibrační laboratoře a monitorování přívodu vzduchu do lodních motorů a náročné meteorologické aplikace. Teplotní senzor je velmi kvalitní platinový RTD senzor.

  Komunikační protokoly

  Převodník PTU300 je dodáván se standardním sériovým rozhraním RS-232. Výstupní formát je kompatibilní s hlavními přijímači GPS a zprávami s komunikačním protokolem NMEA. Na přání je k dispozici izolované rozhraní RS-485. PTU300 je také schopen komunikovat prostřednictvím protokolu Modbus a spolu s příslušnou možností připojení poskytuje komunikaci buď přes Modbus RTU (RS-485), nebo Modbus TCP/IP (Ethernet).

  Zobrazení a záznam dat

  PTU300 je vybaven velkým numerickým a grafickým displejem s vícejazyčným menu a klávesnicí. Umožňuje uživatelům snadno sledovat provozní data, trendy měření a přístup k historii měření za posledních 12 měsíců.

  Volitelný záznamník dat s hodinami reálného času umožňuje zaznamenat více než čtyři roky historie měření a přiblížit libovolný požadovaný čas. Alarm umožňuje sledování libovolného měřeného parametru s konfigurovatelnými nízkými a vysokými limity.
  Datalogger zaznamenává data, která lze zobrazit na displeji zařízení nebo přenést do počítače pomocí softwaru. Vysílač lze také připojit k síti pomocí volitelného rozhraní LAN. Servisní kabel USB usnadňuje připojení PTU300 k počítači přes servisní port.

  Snadná kalibrace a instalace

  Rychlá, jednobodová kalibrace vlhkosti je snadná díky přenosnému ručnímu vlhkoměru Vaisala HM70. Se zařízením Vaisala Barometric Pressure Transfer Standard PTB330TS, včetně volitelné sondy vlhkosti a teploty, lze provést kontrolu v terénu a kalibraci pro všechny tři parametry (barometrický tlak, teplotu a relativní vlhkost).

  Zařízení je přizpůsobeno pro každého zákazníka na míru a je dodáváno předkonfigurované a připravené k instalaci. Uživatel může také snadno změnit nastavení v terénu.

  Venkovní instalace je možná pomocí volitelné instalační sady HMT330MIK pro meteorologické aplikace vyžadující spolehlivé měření.

  Vlastnosti

  • přesné měření barometrického tlaku, relativní vlhkosti a teploty jedním přístrojem
  • tlakový rozsah 500 – 1 100 hPa nebo 50 – 1 100 hPa
  • dvě třídy přesnosti měřeného tlaku, celková přesnost ± 0,15 hPa u vyšší třídy (dva senzory, princip redundance)
  • rozsah měření teploty od -40 do +60 °C, přesnost ± 0,2 °C při 20 °C
  • rozsah měření relativní vlhkosti 0 až 100% RH, přesnost až ±1% RH
  • volitelný grafický displej a klávesnice pro pohodlné ovládání
  • vynikající dlouhodobá stabilita
  • digitální výstupy RS232, RS485 (volitelný)
  • volitelné připojení do počítačové sítě LAN nebo bezdrátové WLAN
  • analogové výstupy 0/4 … 20 mA, 0 … 1/5/10 V
  • krytí IP65
  • volitelný dataloger – možnost záznamu až tří veličin, doba záznamu až 4 roky a 5 měsíců
  • volitelný ochranný kryt proti slunečnímu záření a srážkám DTR500
  • volitelný katalytický filtr pro měření vlhkosti v prostředí par peroxidu vodíku (VHP)
  • kalibrační certifikát
  • volitelný univerzální napájecí modul
  • PTU301 pro zkušební a kalibrační laboratoře
  • PTU303 pro venkovní měření
  • PTU307 pro meteorologická měření (vyhřívaná sonda)
  • PTU30T pro měření pouze tlaku a teploty

  Dokument

  Jazyk

  Prospekt „PTU300_CZ.pdf“  CS Flag
  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výroby lithiových baterií

  Monitorování výroby lithiových baterií

  Výroba lithium-iontových baterií je náročný proces, který vyžaduje použití specializovaných materiálů a vybavení. Výrobní proces lithium-iontových baterií je mimo jiné citlivý na vlhkost. Toto náročné výrobní prostředí vyžaduje přístroj pro detekci vodní páry se spolehlivým výkonem a silnou odolností vůči vedlejším plynům vznikajích při výrobním procesu, které mohou být přítomny v ovzduší.

  Aplikace související s výrobcem Vaisala

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí skleníků

  Monitorování prostředí skleníků

  Skleníky jsou uzavřená prostředí, kde jsou optimalizovány podmínky pro růst rostlin. Optimální řízení vyžaduje informace z vnitřního i venkovního prostředí. Uvnitř skleníků se obvykle měří oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota, venku pak rychlost a směr větru, déšť a sluneční záření.

  ilustrační obrázek aplikace Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Pro zefektivnění zemědělské výroby musí zemědělci zajistit dobré životní podmínky zvířat, vytvořit co nejpříznivější podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny a efektivně využívat přírodní zdroje.Inovativní řešení pro prvovýrobu, jako je vertikální zemědělství nebo technika regenerovaného zemědělství, podněcují zemědělce k využívání více vědecky ověřených technologií. Například pro zajištění stabilních vnitřních a venkovních podmínek pro dobrou úrodu vysoce kvalitních produktů je nutné kontrolovat takové parametry, jako je oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota.

  ilustrační obrázek aplikace Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření kyslíku v rybnících je klíčové, především v nádržích, kde se chovají ryby. Kyslík je nezbytný pro život ryb a jeho nedostatek může způsobit ztrátu produktivity a dokonce úhyn ryb. Vodní ptactvo může hrát klíčovou roli v hladině kyslíku v rybníku. Některé druhy ptáků, jako jsou třeba kachny nebo labutě, mohou způsobit vysoké množství organických látek a odpadů, což může vést ke snížení hladiny kyslíku v rybníku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Dle listiny základních práv a svobod mám mít každý zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Abychom mohli zjistit, zda-li se jedná stále o příznivé životní prostření, je nutno parametry tohoto prostředí nějak kvantifikovat.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba stlačeného vzduchu

  Výroba stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů. Ovlivňuje kvalitu procesu i konečného produktu. A co víc, stlačený vzduch často představuje největší spotřebu elektřiny v provozu. Vzhledem k tomu, že důležitost čistého, suchého stlačeného vzduchu – a náklady s ním spojené – je tak vysoká, stává se jeho pečlivé řízení a monitorování zásadním úkolem každého závodu. Jedním z nejdůležitějších parametrů spojených s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Použitím stabilního měření rosného bodu se můžete vyhnout přesušení procesu a tím šetřit energii a chránit zařízení před korozí.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Monitoring plynů rozpuštěných v oleji je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení jako jsou výkonové transformátory. Základním rozkladovým plynem, který se generuje při poruše v transformátorech je vodík.

  ilustrační obrázek aplikace Snímače pro datová centra

  Snímače pro datová centra

  Většinu ze spotřeby elektrické energie datových center (40 %) tvoří chladicí a klimatizační systémy. Existují různé způsoby, jak snížit provozní náklady. Vedle opatření k maximalizaci účinnosti procesů, závisí efektivní řízení spotřeby energie na dostupnosti přesných, spolehlivých a průběžných monitorovacích údajů.

  ilustrační obrázek aplikace Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Přesnost a opakovatelnost různých chemických reakcí není závislá jen na množství a koncentrací daných látek, ale též i na zajištění optimálních enviromentálních požadavků, které v reaktoru panují.

  ilustrační obrázek aplikace Měření rosného bodu v lakovnách

  Měření rosného bodu v lakovnách

  Pro minimalizaci chyb a kazů se v moderních lakovnách používá regulace teploty a vlhkosti v prostředí lakoven ale i měření rosného bodu v barvě, tak aby rosný bod byl nižší než je teplota zařízení, na kterou se barva nanáší tak, aby nastříkáním barvy na chladný povrch nevznikalo srážení vody a tím místa, které by měly jiné odstíny barvy. firma Vaisala nabízí kromě senzorů teploty a vlhkosti pro regulaci prostředí též i převodníky, kterými je možno regulovat rosný bod barvy tak, aby problémy s kondenzací vody při nanášení barvy nevznikaly.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti palivových článků

  Měření vlhkosti palivových článků

  Palivový článek s polymerní elektrodovou membránou (PEM) je významnou technologií v oblasti vodíkového průmyslu. Palivový článek PEM má nízkou provozní teplotu (<100 °C), což jej činí užitečným v mnoha aplikacích, jako je výroba energie, automobily a veřejná doprava.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Snižte riziko nevyhovujících podmínek a pomozte udržet své farmaceutické a biotechnologické čisté prostory připravené na audit a vyhovující předpisům. Čisté prostory a další kritická prostředí vyžadují vysoce výkonná měření prostředí, aby fungovaly konzistentně a v souladu se specifikacemi. Měření vlhkosti a teploty může být v prostředí čistých prostor obzvláště náročné.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření relativní vlhkosti, absolutní vlhkosti a teploty pro efektivní a bezpečné sušení, zpracování a skladování chemikálií. V chemickém průmyslu je analýza vlhkosti nutná pro zajištění hladkého průběhu sušení, jako je sušení rozprašováním nebo sušení ve vakuu. Přesným měřením relativní vlhkosti (RH), absolutní vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobce chemikálií může být jistý, že nedochází k odchylkám v kvalitě vyráběných práškových chemikálií, že proces sušení je efektivní a využití energie je optimalizováno.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba bioplynu/biometanu

  Výroba bioplynu/biometanu

  Biometan dláždí cestu k zelenější budoucnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie si oblíbily velké ekonomiky. Neefektivní výroba však může ekologický podnik postavit na hlavu. Ačkoli část metanu vždy unikne, zařízení MGP262 je vaším jediným nástrojem k minimalizaci nákladného a škodlivého úniku metanu. Zařízení MGP262 vám dává možnost řídit svůj proces a soustředit se na výrobu co nejlepšího biometanu.