OPT100

OPT100

OPT100 - monitorování výkonových transformátorů

Vaisala OPT100 je moderní přístroj pro zvýšení bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorů pomocí nepřetržité analýzy plynů rozpuštěných v transformátorovém oleji (DGA – Dissolved Gas Analysis).

Vakuová extrakce plynů zajišťuje měření nezávislé na typu, teplotě a tlaku oleje. Dobře chráněný a extrémně stabilní infračervený senzor zajišťuje dlouhodobě přesné měření. Tato unikátní konstrukce přístroje OPT100 zajišťuje nepřetržitý, bezúdržbový provoz bez falešných alarmů.

Měřené plyny:

  • vodík H2
  • ethan C2H6
  • oxid uhelnatý CO
  • ethylen C2H4
  • oxid uhličitý CO2
  • acetylen C2H2
  • metan CH4

Další měřené veličiny :

  • vlhkost oleje H2O
  • teplota

   Technické              parametry              OPT100_EN