Optimus™ DGA monitor olejových transformátorů OPT100

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Optimus™ DGA monitor olejových transformátorů OPT100

  Měření transformátorových olejů DGA VAISALA OPT100
  Měření transformátorových olejů DGA VAISALA OPT100 - otevřená skříňInstalace měření transformátorových olejů DGA VAISALA OPT100Instalované měření transformátorových olejů DGA u transformátoruMěření transformátorových olejů DGA u transformátoruInstalované měření transformátorových olejů DGA VAISALA OPT100Vnitřní zapojení měření transformátorových olejů DGA
  Vnitřní zapojení měření transformátorových olejů DGAVnitřní zapojení měření transformátorových olejů DGAVnitřní zapojení měření transformátorových olejů DGAVnitřní zapojení měření transformátorových olejů DGA

  Bezúdržbový online monitoring výkonových olejových transformátorů (teplota, vlhkost, tlak, plyny) s pokročilou detekcí úniků okolního vzduchu do transformátoru.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Vaisala specialista

  Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

  Vaisala OPT100  je první bezúdržbový monitor DGA pro více plynů. Tento moderní přístroj ideální pro zvýšení bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorů pomocí nepřetržité analýzy plynů rozpuštěných v transformátorovém oleji (DGA – Dissolved Gas Analysis). OPT100 je vybaven přesnou a spolehlivou metodou pro detekci úniků okolního vzduchu do vašeho výkonového transformátoru

  Vakuová extrakce plynů zajišťuje měření nezávislé na typu, teplotě a tlaku oleje. Dobře chráněný a extrémně stabilní infračervený senzor zajišťuje dlouhodobě přesné měření. Tato unikátní konstrukce přístroje OPT100 zajišťuje nepřetržitý, bezúdržbový provoz bez falešných alarmů.

  100% bezúdržbový

  • žádný nosný nebo kalibrační plyny, který by bylo nutné monitorovat nebo měnit
  • bez vnitřních měřicích komponent k výměně.
  • žádné pevné filtry / filtrační kola, membrány nebo kapiláry k opravě nebo výměně.

  VAISALA webináře:

  Pro shlédnutí webinářů je nutné vyplnit registraci na webu www.vaisala.com.

  Patentované. Důvěryhodné. Spolehlivé.

  Zajistěte, aby váš napájecí transformátor zůstal v provozu déle. OPT100 přináší nepřekonatelnou dlouhodobou stabilitu, spolehlivost a výkon měření. Je důvěryhodný pro svou patentovanou nedisperzní infračervenou technologii (NDIR – non-dispersive infrared), patentovanou technologii vakuové extrakce plynu a nové revoluční měření celkového tlaku plynu pro detekci vnikání vzduchu.

  Funguje kdekoli

  Špičkový výkon a odolnost. Vedení z nerezové oceli, krytí IP66, temperované pouzdro, magnetické čerpadlo a ventily. Optimus™ OPT100, který není třeba opravovat ani vyměňovat, jednoduše funguje – od Arktidy po tropy.

  Žádné falešné poplachy

  IR senzor v OPT100 je založen na naší klíčových měřicí technologii a všechny kritické senzory jsou vyráběny v našich čistých prostorách. Vakuová extrakce plynů přináší stabilní hodnoty bez kolísání dat v důsledku teploty, tlaku nebo typu oleje. Hermeticky uzavřená a chráněná optika zabraňuje kontaminaci senzoru.

  Chytré a bezproblémové

  Není třeba žádný další software. Propracovaný design Optimus™ OPT100 umožňuje rychlou instalaci – stačí připojit olej, energii a data a jste připraveni na provoz. Autodiagnostika umožňuje automatické nastavení monitoru i po výpadku napájení.

  Unikátní způsob detekce úniků vzduchu

  Tento systém Vám pomůže maximalizovat provozní životnost vašeho transformátoru. Inovativní metoda detekce úniků okolního vzduchu do vašeho transformátoru pomocí měření celkového tlaku plynu (TGP).

  Základní vlastnosti

  • Optické IR snímače navrženy i vyrobeny v čistých prostorách VAISALA
  • Spektrální skenování zajišťuje selektivní měření jednotlivých plynů
  • Vakuová plynová extrakce nezávislá na teplotě a tlaku oleje
  • Unikátní auto-kalibrace eliminuje dlouhodobý drift, odpadá nutnost rekalibrace
  • Hermeticky uzavřená struktura odolná vůči změnám vakua a tlaku
  • Vedení a komponenty v kontaktu s olejem jsou buď z nerezu nebo hliníku
  • Bezúdržbový provoz, žádné náhradní díly
  • Magnetické olejové čerpadlo a vysoce kvalitní ventily garantují dlouhou životnost

  Měřené plyny:

  • vodík H2
  • ethan C2H6
  • oxid uhelnatý CO
  • ethylen C2H4
  • oxid uhličitý CO2
  • acetylen C2H2
  • metan CH4

  Další měřené veličiny :

  • vlhkost oleje H2O
  • teplota
  ilustrační obrázek aplikace Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Monitoring plynů rozpuštěných v oleji je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení jako jsou výkonové transformátory. Základním rozkladovým plynem, který se generuje při poruše v transformátorech je vodík.

  Aplikace související s výrobcem Vaisala

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí skleníků

  Monitorování prostředí skleníků

  Skleníky jsou uzavřená prostředí, kde jsou optimalizovány podmínky pro růst rostlin. Optimální řízení vyžaduje informace z vnitřního i venkovního prostředí. Uvnitř skleníků se obvykle měří oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota, venku pak rychlost a směr větru, déšť a sluneční záření.

  ilustrační obrázek aplikace Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Pro zefektivnění zemědělské výroby musí zemědělci zajistit dobré životní podmínky zvířat, vytvořit co nejpříznivější podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny a efektivně využívat přírodní zdroje.Inovativní řešení pro prvovýrobu, jako je vertikální zemědělství nebo technika regenerovaného zemědělství, podněcují zemědělce k využívání více vědecky ověřených technologií. Například pro zajištění stabilních vnitřních a venkovních podmínek pro dobrou úrodu vysoce kvalitních produktů je nutné kontrolovat takové parametry, jako je oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota.

  ilustrační obrázek aplikace Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Měření kyslíku v rybnících je klíčové, především v nádržích, kde se chovají ryby. Kyslík je nezbytný pro život ryb a jeho nedostatek může způsobit ztrátu produktivity a dokonce úhyn ryb. Vodní ptactvo může hrát klíčovou roli v hladině kyslíku v rybníku. Některé druhy ptáků, jako jsou třeba kachny nebo labutě, mohou způsobit vysoké množství organických látek a odpadů, což může vést ke snížení hladiny kyslíku v rybníku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Dle listiny základních práv a svobod mám mít každý zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Abychom mohli zjistit, zda-li se jedná stále o příznivé životní prostření, je nutno parametry tohoto prostředí nějak kvantifikovat.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba stlačeného vzduchu

  Výroba stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů. Ovlivňuje kvalitu procesu i konečného produktu. A co víc, stlačený vzduch často představuje největší spotřebu elektřiny v provozu. Vzhledem k tomu, že důležitost čistého, suchého stlačeného vzduchu – a náklady s ním spojené – je tak vysoká, stává se jeho pečlivé řízení a monitorování zásadním úkolem každého závodu. Jedním z nejdůležitějších parametrů spojených s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Použitím stabilního měření rosného bodu se můžete vyhnout přesušení procesu a tím šetřit energii a chránit zařízení před korozí.

  ilustrační obrázek aplikace Snímače pro datová centra

  Snímače pro datová centra

  Většinu ze spotřeby elektrické energie datových center (40 %) tvoří chladicí a klimatizační systémy. Existují různé způsoby, jak snížit provozní náklady. Vedle opatření k maximalizaci účinnosti procesů, závisí efektivní řízení spotřeby energie na dostupnosti přesných, spolehlivých a průběžných monitorovacích údajů.

  ilustrační obrázek aplikace Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  Přesnost a opakovatelnost různých chemických reakcí není závislá jen na množství a koncentrací daných látek, ale též i na zajištění optimálních enviromentálních požadavků, které v reaktoru panují.

  ilustrační obrázek aplikace Měření rosného bodu v lakovnách

  Měření rosného bodu v lakovnách

  Pro minimalizaci chyb a kazů se v moderních lakovnách používá regulace teploty a vlhkosti v prostředí lakoven ale i měření rosného bodu v barvě, tak aby rosný bod byl nižší než je teplota zařízení, na kterou se barva nanáší tak, aby nastříkáním barvy na chladný povrch nevznikalo srážení vody a tím místa, které by měly jiné odstíny barvy. firma Vaisala nabízí kromě senzorů teploty a vlhkosti pro regulaci prostředí též i převodníky, kterými je možno regulovat rosný bod barvy tak, aby problémy s kondenzací vody při nanášení barvy nevznikaly.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti palivových článků

  Měření vlhkosti palivových článků

  Palivový článek s polymerní elektrodovou membránou (PEM) je významnou technologií v oblasti vodíkového průmyslu. Palivový článek PEM má nízkou provozní teplotu (<100 °C), což jej činí užitečným v mnoha aplikacích, jako je výroba energie, automobily a veřejná doprava.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Monitorování prostředí v čistých prostorech

  Snižte riziko nevyhovujících podmínek a pomozte udržet své farmaceutické a biotechnologické čisté prostory připravené na audit a vyhovující předpisům. Čisté prostory a další kritická prostředí vyžadují vysoce výkonná měření prostředí, aby fungovaly konzistentně a v souladu se specifikacemi. Měření vlhkosti a teploty může být v prostředí čistých prostor obzvláště náročné.

  ilustrační obrázek aplikace Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření relativní vlhkosti, absolutní vlhkosti a teploty pro efektivní a bezpečné sušení, zpracování a skladování chemikálií. V chemickém průmyslu je analýza vlhkosti nutná pro zajištění hladkého průběhu sušení, jako je sušení rozprašováním nebo sušení ve vakuu. Přesným měřením relativní vlhkosti (RH), absolutní vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobce chemikálií může být jistý, že nedochází k odchylkám v kvalitě vyráběných práškových chemikálií, že proces sušení je efektivní a využití energie je optimalizováno.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výroby lithiových baterií

  Monitorování výroby lithiových baterií

  Výroba lithium-iontových baterií je náročný proces, který vyžaduje použití specializovaných materiálů a vybavení. Výrobní proces lithium-iontových baterií je mimo jiné citlivý na vlhkost. Toto náročné výrobní prostředí vyžaduje přístroj pro detekci vodní páry se spolehlivým výkonem a silnou odolností vůči vedlejším plynům vznikajích při výrobním procesu, které mohou být přítomny v ovzduší.

  ilustrační obrázek aplikace Výroba bioplynu/biometanu

  Výroba bioplynu/biometanu

  Biometan dláždí cestu k zelenější budoucnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie si oblíbily velké ekonomiky. Neefektivní výroba však může ekologický podnik postavit na hlavu. Ačkoli část metanu vždy unikne, zařízení MGP262 je vaším jediným nástrojem k minimalizaci nákladného a škodlivého úniku metanu. Zařízení MGP262 vám dává možnost řídit svůj proces a soustředit se na výrobu co nejlepšího biometanu.


  Novinky