Galvanické oddělovače MTL4600

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

Eaton-MTL specialista

Josef Kocmánek | +420 775 757 223 | jkocmanek@dex.cz

Galvanické oddělovače MTL4600 nabízí vysokou úroveň oddělení signálu pro ty instalace, kde je potřeba zamezit společnému propojení obvodů mezi sebou. Tyto oddělovače vycházejí z řady MTL4500.

Oddělení signálů poskytuje vynikající ochranu proti přepětí, poruchám se společnou příčinou a šumu. Snižují také riziko zemního spojení mezi různými částmi technologie, které by mohlo způsobovat za určitých podmínek závažné chyby nebo poruchy.

Oddělovače MTL4600 jsou plně kompatibilní se základními deskami pro oddělovače MTL4500. Způsob zapojení a instalace umožňuje uživatelům přistupovat k navrhování jiskrově bezpečných a běžných obvodů jednotným způsobem

  • rychlá montáž a demontáž
  • vysoká hustota osazení
  • jedno- a vícekanálové moduly
  • třístranné galvanické oddělení s nízkou spotřebou
  • stejné základní desky jako pro MTL4500

 

 Katalog MTL4600  EN flag
Návod k instalaci MTL4500, 4600 EN flag
EU Prohlášení o shodě EN flag