GMP343

GMP343

Sonda pro měření koncentrace CO2 pro náročná měření

Vaisala specialista

Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

Sonda GMP343 pro měření koncentrace oxidu uhličitého je přesný a robustní nástroj pro ekologická měření. Mezi typické aplikace patří měření půdní respirace, monitorování okolního prostředí, sledování emisí CO2, měření v komorách pro růst rostlin a další OEM aplikace.
Sonda GMP343 může poskytovat jednak původní numerické filtrované údaje měření, a také údaje kompenzované podle vnitřní teploty a pro hodnoty relativní vlhkosti, tlaku a kyslíku, nastavené uživatelem.

  • senzor Vaisala CARBOCAP® na principu měření absorpce nedisperzivního infračerveného záření (NDIR)
  • unikátní FBI (Fabry-Perot Interferometr) na bázi polovodičového čipu, ladění elektrickým signálem
  • referenční měření poskytuje vynikající přesnost a dlouhodobou stabilitu (kompenzace účinků stárnutí nebo znečištění senzoru)
  • neobsahuje žádné pohyblivé části
  • volitelný rozsah měření koncentrace CO2 (ppm, %)
  • možnost kompenzace účinků teploty, tlaku, vlhkosti a kyslíku
  • analogové výstupy (proudový, napěťové)
  • digitální výstupy RS-485 nebo RS-232
  • navržen pro venkovní používání
  • doporučený interval kalibrace 1 rok

Dokument

Jazyk

Prospekt „GMP343_CZ.pdf“  CS Flag