Přepěťové ochrany ZoneMaster PRO

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Přepěťové ochrany ZoneMaster PRO

  Redundantní přepěťové ochrany s teplotní a zkratovou ochranou

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Eaton-MTL specialista

  Josef Kocmánek | +420 775 757 223 | jkocmanek@dex.cz

  ZoneMaster PRO kombinuje všechny výhody ochran All-Mode s takovými vlastnostmi a možnostmi, aby splňovaly ty nejkomplexnější požadavky na ochranu. ZoneMaster PRO má svodové proudy 340kA a 400kA a s přizpůsobením se všem mezinárodním napěťovým soustavám je Zone Master PRO nejuniverzálnější přepěťová ochrana na trhu.

  ZoneMaster PRO má modulární konstrukci, jednotlivé moduly jsou přišroubovány k robustní desce pro minimalizaci svodového odporu. Tyto barevně kódované vyměnitelné moduly v plastovém krytu se dodávají nainstalované v robustní kovové skříňce. ZoneMaster PRO se jednoduše montuje na stěnu nebo jej lze zabudovat.

  Celá řada ZoneMaster PRO používá velké bloky Metal Oxidových Varistorů (MOV). Každý blok MOV má samostatnou teplotní a zkratovou ochranu. Touto redundancí se dosáhne toho, že zařízení nezůstane nikdy bez ochrany.

  Stav je indikován na čelním displeji, zvukovou signalizací a kontaktem pro dálkovou kontrolu. Stav jednotlivých modulů je indikován LED diodami na každém modulu. Jako doplněk se nabízí monitorovací jednotka, signalizující opticky i zvukově stav ochrany a další doplňky, jako například testovací tlačítko nebo tlačítko potvrzení alarmu.

  • Vylepšená zabudovaná redundance
  • Jištění teplotní a zkratové
  • Čítač zásahů s hlídáním poruchy a zvukovým alarmem
  • Nízká propustnost silných impulsů
  • Výměnné moduly
  • 15 let záruka

  Aplikace související s výrobcem Eaton-MTL

  ilustrační obrázek aplikace Oddělení jiskrově bezpečných obvodů pomocí galvanických oddělovačů

  Oddělení jiskrově bezpečných obvodů pomocí galvanických oddělovačů

  Jedním ze způsobu oddělení jiskrově bezpečných obvodů od navazujících elektrických zařízení je použití galvanických oddělovačů.. Jiskrově bezpečné oddělovače  zajišťují nejenom ochranu proti výbuchu, ale také umožňují převod nebo rozdělení signálu. Zamezují také zkreslení nebo rušení signálů v obvodu.  Předností u tohoto jiskrově bezpečného rozhraní je, že na rozdíl od Zenerových bariér nevyžadují zemnění  a že vstup, výstup a pomocné napájení je vzájemně galvanicky oddělené.