Kalibrační suché pícky Additel řady 878

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Kalibrační suché pícky Additel řady 878

  Kalibrační pícka Additel 878

  Laboratorní přesnost a průmyslová mobilita pro kalibrace od -40℃ to 700℃

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Additel specialista

  Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz
  • Tři modely od -40 ℃ do 700 ℃
  • Výkon na referenční úrovni v přesnosti, stabilitě a uniformitě
  • Rychlé zahřátí
  • Dvoukanálový odečet RTD a TC, poskytující dokumentaci úkolů
  • Plný HART komunikátor
  • Podpora Wi-Fi a Bluetooth
  • Barevný dotykový displej
  • Quick-Push konektory (PC)
  • Nastavení požadované hodnoty pomocí externí referenční sondy
  • Funkce autokalibrace
  • Volitelná sada TPW pro vestavěnou automatickou rekalibraci (pouze ADT878-160)
  • Integrovaná funkce automatického žíhání (pouze ADT878-700)

  Additel řady 878

  Posouváme teplotní kalibraci na další úroveň pomocí referenčních suchých kalibrátorů Additel 878. Pokud hledáte nejlepší suchou studnu na trhu, pak už nehledejte! Závazek společnosti Additel k neustálému zlepšování, kvalitě a funkcím šetřícím čas je u řady ADT878 plně zobrazen. Se třemi modely, z nichž si můžete vybrat, v rozmezí od -40 do 700 °C, najdete perfektní řešení pro vaše potřeby kalibrace. Možnost Process Calibrator přidává externí referenční vstup, dvoukanálový odečet pro UUT a celou řadu funkcí, které vám pomohou se vším od měření teplotních čidel, kalibrace termočlánků, samokalibrace referenční jamky a konfigurace vysílačů HART. Každá jednotka je standardně vybavena velkým dotykovým displejem, dvouzónovým ovládáním a závazkem společnosti Additel k nejlepším zákaznickým službám v oboru. Jsme si jisti, že vás ohromí vynikající výkon těchto referenčních Well Wells měnících hru!

  Modely

  Additel 878-160: rozsah -40°C až 160°C

  Additel 878-425: rozsah 33°C až 425°C

  Additel 878-700: rozsah 33°C až 700°C

  Modely Additel ADT875 a ADT878 s rozsahem od 100°C do 1.210°C najdete ZDE.

  Možnost kalibrátoru procesu

  Každý model lze zakoupit vybavený Process Calibrator (PC). Tato možnost kombinuje mnoho funkcí v procesním kalibrátoru HART s  referenční externí sondou. Tato možnost zahrnuje schopnost měřit referenční PRT s prakticky jakýmkoli typem připojení a to dvě zařízení současně v testovacích kanálech, která mohou měřit mA, napětí, spínače, RTD nebo termočlánek. Kromě těchto měřících funkcí má kalibrátor plnou dokumentační schopnost vytvářet úkoly, ukládat je podle nálezu včetně naměřených výsledků a také komunikovat s převodníky HARTsmart. Volba procesního kalibrátoru zahrnuje také plný HART komunikátor, který umožňuje uživatelům číst, konfigurovat a kalibrovat převodníky HART. Funkce Snap Shot umožňuje zachytit všechny informace zobrazené na obrazovce pouhým stisknutím tlačítka. Tento volitelný doplněk umožňuje záznam dat všech kanálů pomocí funkce automatického kroku. Použitím referenčního PRT můžete zvolit řízení na nastavenou hodnotu suché studny pomocí interního senzoru nebo externího referenčního PRT.

  Vlastní kalibrace

  Věříme, že použití externí referenční sondy jako standardu je nejlepší způsob, jak provést kalibraci teploty. Uvědomujeme si však také, že tato metoda není vždy nutná nebo pohodlná a v závislosti na aplikaci by bylo upřednostňováno použití snímače vnitřní kontroly. Čidlo vnitřní kontroly má tradičně širokou přesnost, kterou lze do značné míry přispět k jeho dlouhodobému posunu. Zabudovali jsme funkci autokalibrace, která vám umožní spustit automatickou kalibraci senzoru interní kontroly pomocí vaší externí reference. S doslova několika výběry se kalibrace spustí automaticky, čímž získáte novou, vysledovatelnou kalibraci řídicího senzoru, která zlepší jeho přesnost, protože nebudete muset počítat s jeho dlouhodobým posunem, pokud se použije jako reference.

  Funkce automatizace

  Suché studny byly tradičně jednoduše stabilním zdrojem tepla. Abychom zvýšili použitelnost našich referenčních suchých studní, přidali jsme automatizační funkce, které vám umožní využívat tato úžasná zařízení jako vysoce stabilní zdroj tepla, trojitý bod zařízení pro údržbu vody a žíhací pec. V kombinaci s ADT878-TPW-KIT lze referenční suchou studnu ADT878-160 použít k automatické realizaci a udržování trojitého bodu vodního článku. Tradiční metody vyžadují čas a cvičení, aby si uvědomily trojný bod vody. Additel nyní zjednodušil tento proces funkcí automatické realizace TPW. Jednoduše vložte buňku a PRT do referenční suché jamky a spusťte postup. Automatizace ve firmwaru upozorní, když je buňka super chlazena. Odstraňte buňku a protřepejte ji a nyní můžete udržovat trojitý bod v referenční jamce. To je velmi užitečné pro kontrolu driftu vašeho PRT. Další informace najdete v datovém listu ADT878-TPW-KIT. Když si koupíte naši 700 ° C referenční suchou studnu, najdete naši funkci automatického žíhání používanou k žíhání PRT. Předkonfigurovali jsme žíhací postupy, které nastavují dobu žíhání teploty a rychlost ochlazování. Tato funkce vám také umožňuje vytvářet vlastní postupy žíhání.

  Podrobné technické informace najdete v datasheetu.

  Aplikace související s výrobcem Additel

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích je důležité pro zajištění optimálního provozu vodovodní sítě. Tlak vody v potrubí je nutné udržovat na správné úrovni, aby bylo zajištěno adekvátní zásobování vodou pro domácnosti a průmyslové podniky. Pro měření tlaku vody se využívají různé druhy tlakoměrů, které jsou umístěny přímo na potrubí nebo v nádržích. Tlakoměry mohou být digitální nebo analogové, ty však v poslední době spíše odeznívají a nahrazují se digitálními, které mohou měřit tlak vody v různých jednotkách a nabízí další funkce, jako sledování peaku (výkyvu tlaku max/min) nebo záznam hodnot tlaku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Měření tlaku v bioreaktoru je důležitým procesem, který umožňuje monitorovat stav kultivace mikroorganismů a zajišťuje optimální podmínky pro růst buněk. Tlak v bioreaktoru se může lišit v závislosti na typu kultivace, objemu a typu bioreaktoru, ale obecně je nutné tlak udržovat na konstantní úrovni, aby byl zajištěn optimální průběh kultivace. Pro měření tlaku v bioreaktoru se používají různé senzory, jako jsou například přesné referenční tlakoměry Additel, nebo Bronkhorst EL-PRESS, který umí tlak i regulovat (otevřít ventil pro snížení tlaku). Tyto senzory jsou umístěny přímo v bioreaktoru a umožňují neustálé monitorování tlaku v reálném čase.

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích dřevozpracujícího (či jiného těžkého průmyslu) je nezbytným prvkem pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu. Tlak oleje slouží jako indikátor pro hladinu a proudění mazacího oleje v systému. Pokles tlaku může naznačovat nedostatek mazacího oleje, což může vést k přehřátí a poškození součástí. Na druhé straně, nárůst tlaku může být známkou blokace nebo závady v systému mazání. Proto je důležité měřit tlak oleje pravidelně a při jakékoliv změně okamžitě reagovat.

  ilustrační obrázek aplikace Kalibrace tonometrů

  Kalibrace tonometrů

  Správná funkce tonometrů, tedy přístrojů na měření tlaku krve je důležitá pro stanovení zdravotního stavu pacienta a jeho rizika pro vznik onemocnění srdce a cév. Správně nastavený tonometr je nutný pro přesné měření tlaku krve, což umožňuje lékařům posoudit, zda je pacient vystaven riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění.


  Relevantní článek z blogu

  • Suchá teplotní pícka vs. kalibrační lázeň – jak zvolit správnou variantu

   V oboru teploty jsou pro kalibraci měřidel typicky používány suché teplotní pícky a kalibrační lázně, tedy přístroje, které jsou zdrojem stabilní teploty a lze do nich umístit senzor teploty. Jeho výstupní signál je pak porovnán s výstupem kalibrované reference. Jaké jsou mezi píckou a lázní rozdíly a co zejména je potřeba vzít v úvahu při výběru…


  Novinky