Program Additel LogII

Additel Logll

Program pro ukládání dat v reálném čase

Additel specialista

Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz

Sofrware Additel Log II je program pro ukládání a zobrazení dat v reálném čase nebo pro získání dat uložených v přístrojích se schopností záznamu dat. Data jsou získávána kabelem nebo pomocí bezdrátového připojení podle typu přístroje a softwaru..

Additel Log II je programpro ukládání a zobrazení dat v reálném čase pro digitální tlakoměry série ADT681 a digitální tlakové kalibrátory řady ADT672. Data znamenaná a uložená přístrojem ADT681 ve verzi se záznamem dat lze stáhnout z přístroje. Po uložení výsledků je možné data exportovat do přizpůsobitelné zprávy zobrazující tlak a teplotu okolního prostředí.
Každý test v reálném čase může být označen jedinečným jménem záznamu.

Additel LogII Wireless  je program pro ukládání a zobrazení dat v reálném čase pro digitální tlakoměry série ADT680W. Data lze nahrávat v reálném čase nebo je možno data dříve nahraná a uložená přístrojem stáhnout.  Po uložení výsledků je možné data exportovat do přizpůsobitelné zprávy zobrazující tlak a teplotu okolního prostředí.
Každý test v reálném čase může být označen jedinečným jménem záznamu

Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit reálná nebo historická data měření v tabulce nebo grafu.

Dokument

Jazyk

Additel LogII Wireless Program Manual EN flag