Program Additel LogII

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Program Additel LogII

  Additel Logll

  Program pro ukládání dat v reálném čase

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Additel specialista

  Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz

  Sofrware Additel Log II je program pro ukládání a zobrazení dat v reálném čase nebo pro získání dat uložených v přístrojích se schopností záznamu dat. Data jsou získávána kabelem nebo pomocí bezdrátového připojení podle typu přístroje a softwaru..

  Additel Log II je programpro ukládání a zobrazení dat v reálném čase pro digitální tlakoměry série ADT681 a digitální tlakové kalibrátory řady ADT672. Data znamenaná a uložená přístrojem ADT681 ve verzi se záznamem dat lze stáhnout z přístroje. Po uložení výsledků je možné data exportovat do přizpůsobitelné zprávy zobrazující tlak a teplotu okolního prostředí.
  Každý test v reálném čase může být označen jedinečným jménem záznamu.

  Additel LogII Wireless  je program pro ukládání a zobrazení dat v reálném čase pro digitální tlakoměry série ADT680W. Data lze nahrávat v reálném čase nebo je možno data dříve nahraná a uložená přístrojem stáhnout.  Po uložení výsledků je možné data exportovat do přizpůsobitelné zprávy zobrazující tlak a teplotu okolního prostředí.
  Každý test v reálném čase může být označen jedinečným jménem záznamu

  Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit reálná nebo historická data měření v tabulce nebo grafu.

  Dokument

  Jazyk

  Additel LogII Wireless Program Manual EN flag

  Aplikace související s výrobcem Additel

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích je důležité pro zajištění optimálního provozu vodovodní sítě. Tlak vody v potrubí je nutné udržovat na správné úrovni, aby bylo zajištěno adekvátní zásobování vodou pro domácnosti a průmyslové podniky. Pro měření tlaku vody se využívají různé druhy tlakoměrů, které jsou umístěny přímo na potrubí nebo v nádržích. Tlakoměry mohou být digitální nebo analogové, ty však v poslední době spíše odeznívají a nahrazují se digitálními, které mohou měřit tlak vody v různých jednotkách a nabízí další funkce, jako sledování peaku (výkyvu tlaku max/min) nebo záznam hodnot tlaku.

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Měření tlaku v bioreaktoru je důležitým procesem, který umožňuje monitorovat stav kultivace mikroorganismů a zajišťuje optimální podmínky pro růst buněk. Tlak v bioreaktoru se může lišit v závislosti na typu kultivace, objemu a typu bioreaktoru, ale obecně je nutné tlak udržovat na konstantní úrovni, aby byl zajištěn optimální průběh kultivace. Pro měření tlaku v bioreaktoru se používají různé senzory, jako jsou například přesné referenční tlakoměry Additel, nebo Bronkhorst EL-PRESS, který umí tlak i regulovat (otevřít ventil pro snížení tlaku). Tyto senzory jsou umístěny přímo v bioreaktoru a umožňují neustálé monitorování tlaku v reálném čase.

  ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích dřevozpracujícího (či jiného těžkého průmyslu) je nezbytným prvkem pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu. Tlak oleje slouží jako indikátor pro hladinu a proudění mazacího oleje v systému. Pokles tlaku může naznačovat nedostatek mazacího oleje, což může vést k přehřátí a poškození součástí. Na druhé straně, nárůst tlaku může být známkou blokace nebo závady v systému mazání. Proto je důležité měřit tlak oleje pravidelně a při jakékoliv změně okamžitě reagovat.

  ilustrační obrázek aplikace Kalibrace tonometrů

  Kalibrace tonometrů

  Správná funkce tonometrů, tedy přístrojů na měření tlaku krve je důležitá pro stanovení zdravotního stavu pacienta a jeho rizika pro vznik onemocnění srdce a cév. Správně nastavený tonometr je nutný pro přesné měření tlaku krve, což umožňuje lékařům posoudit, zda je pacient vystaven riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění.