Multiplexer MTL830

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Multiplexer MTL830

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Nová generace multiplexerů řady MTL830C
  Nová generace multiplexerů řady MTL830C

  Multiplexery řady MTL830 s výstupem MODBUS odstraňují nutnost oddělení každé přístrojové smyčky.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Eaton-MTL specialista

  Josef Kocmánek | +420 775 757 223 | jkocmanek@dex.cz

  Informace o stavu senzorů v prostředí s nebezpečím výbuchu se přenášejí sběrnicí do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Tímto způsobem se dá ušetřit až 50 % nákladů na kabeláž.

  •  Úspora nákladů na kabeláž v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Zkrácení času na instalaci, úspora prostoru a hmotnosti
  • Okamžitá detekce vzniklých problémů
  • Detekce poruchy senzoru a možnost „fail-safe“ reakce
  • Výstup do řídicího systému po sériové komunikaci
  • Úspora analogových vstupních karet řídicího systému

  Nová generace multiplexerů řady MTL830C je určena pro měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 0. Nové konstrukční provedení zjednodušuje instalaci a údržbu a splňuje evropské nařízení RoHS. Díky multiplexeru MTL830 nemusíte oddělovat každý teploměr samostatným oddělovačem. Signály ze skupiny teplotních snímačů jsou vedeny jedním párem kroucené dvoulinky do bezpečného prostředí. Dosáhne se tím až 50% úspory nákladů na instalaci. Další úsporou je zmenšení počtu teplotních vstupů u řídicího systému a zmenšení velikosti rozvaděče.

  Multiplexer MTL831C je navržen pro montáž v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 0 s krytím IP65 v blízkosti snímačů. Podporuje mV signály, signály z termočlánků a odporových teploměrů. V bezpečném prostředí je přijímač MTL838C, který zpracovává údaje z vysílače MTL831C a přes sériovou linku je předává do PLC, PC nebo DCS protokolem MODBUS.  Propojení mezi vysílačem a přijímačem se provádí jedním párem vodičů, které přenáší data a současně napájejí vysílač až do vzdálenosti 1km. Pokud je vysílač umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být oddělen od přijímače jiskrově bezpečným oddělovačem. Na jedné RS485 mohou být současně staré multiplexery MTL838B i nové MTL838C.

  Zapojením dvou vysílačů a jednoho přijímače přenáší multiplexer stav 32 senzorů. Snižuje tím počet vodičů vedoucích do výbušného prostředí na jeden pár. Ušetří se tím množství drahých kompenzačních kabelů termočlánků. U tří a čtyř drátových odporových teploměrů jsou vodiče ukončeny na vysílači a nejsou potřeba další propojovací prvky.

  Aplikace související s výrobcem Eaton-MTL

  ilustrační obrázek aplikace Oddělení jiskrově bezpečných obvodů pomocí galvanických oddělovačů

  Oddělení jiskrově bezpečných obvodů pomocí galvanických oddělovačů

  Jedním ze způsobu oddělení jiskrově bezpečných obvodů od navazujících elektrických zařízení je použití galvanických oddělovačů.. Jiskrově bezpečné oddělovače  zajišťují nejenom ochranu proti výbuchu, ale také umožňují převod nebo rozdělení signálu. Zamezují také zkreslení nebo rušení signálů v obvodu.  Předností u tohoto jiskrově bezpečného rozhraní je, že na rozdíl od Zenerových bariér nevyžadují zemnění  a že vstup, výstup a pomocné napájení je vzájemně galvanicky oddělené. 


  Novinky