Fluke 4188 / 4181 Infračervený kalibrátor

Přesný infra kalibrátor - černé těleso - pro kalibraci infračervených teploměrů

Fluke Calibration specialista

Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz

Zvyšte svou přesnost měření teploty pomocí nových přesných infra kalibrátorů od společnosti Fluke Calibration. Tyto infračervené teplotní kalibrátory poskytují konzistentnější, přesnější a spolehlivější kalibrace, protože emisivita je radiometrické kalibrovaná a velikost terče minimalizuje velikost chyby měření. Navíc tyto infračervené kalibrátory zjednodušují kalibraci, protože jednoznačně kompenzují chyby způsobené nastaveními emisivity teploměru.

 • Radiometricky kalibrované pro smysluplné a konzistentní výsledky.
 • K dispozici je akreditovaná kalibrace
 • Přesný, spolehlivý výkon od -15 °C do 500 °C
 • Na kalibraci většiny teploměrů je nutná velká velikost terče 152 mm (6 palců).
 • Snadno přenosný díky své hmotnosti 8,6 kg.
 • Intuitivní, snadno čitelné zobrazení, které indikuje, kdy je teplota stabilní.

Série přesných infračervených kalibrátorů pro infračervené teploměry a tepelné zobrazovače řady 4180 je rychlá, přesná a snadno se používá. Dodává se s akreditovanou kalibrací od jedné z nejdůvěryhodnějších kalibračních laboratoří na světě, vzory postupů kalibrace pro teploměry Fluke vestavěné přímo v přístroji a vše, co potřebujete, abyste začali provádět kalibrace infračervených teploměrů. Je to výborné řešení pro jakýkoliv infračervený teploměr nebo teplotní čidlo v rámci jeho teplotního rozsahu.

Infračervený teplotní kalibrátor 4180 dosahuje teploty od -15 ° C do 120 ° C a kalibrátor 4181 má teplotní rozsah od 35 ° C do 500 ° C. Uniformita je důležitá při infračervené kalibraci, protože infračervený teploměr „uvidí“ stejnou hodnotu jako je hodnota měřeného cíle, když je umístěn v příslušné kalibrační vzdálenosti.

Navíc s přesností ± 0,35 °C může řada 4180 splnit své specifikace bez dalších korekcí souvisejících s emisivitou, což vede k legitimnímu poměru nejistoty zkoušeného zařízení a standardu (TUR) až 4:1.

Emisivita, černé tělesa a šedé tělesa

Většina lidí spojuje kalibrační zdroj – černé těleso s kalibracemi infračervených teploměrů. Ačkoliv se slovo černé těleso výslovně vztahuje na ideální povrch, který vyzařuje a absorbuje elektromagnetické záření s maximálním možným výkonem při dané teplotě, mnoho kalibrátorů s ne právě ideálním povrchem se označuje také jako „černé těleso“. Zatímco ideální povrch by měl mít emisivitu rovnající se 1,00, mnohé z těchto „černých těles“ mají emisivitu přibližně 0,95 (výstižněji „šedé těleso“). Skutečným kalibračním zdrojem – černým tělesem by byla obvykle dlouhá dutina s úzkým otvorem. Bohužel, otvor je obvykle příliš úzký na to, aby byl použitelný pro kalibraci běžných infračervených teploměrů, které vyžadují velkou velikost cíle pro přesnou kalibraci. Výhodou skutečného kalibračního zdroje černého tělesa je, že emisivita je přesně známa. Zatímco tradiční kalibrátory mají emisivitu s nejistotou příliš velkou na smysluplné kalibrace většiny teploměrů. Proto jsou infračervené teploměry 418X kalibrované na korekci nejistot způsobených emisivitou a tepelnými ztrátami na povrchu kalibračního zdroje „černého tělesa“.

Rozsah teploty (při 23 °C okol. tepl., 0,95 emisivitě)
4180  –15 °C až 120 °C
4181  35 °C až 500 °C
Přesnost zobrazení 1
4180  ± 0.40 °C při–15 °C
 ± 0.40 °C při 0 °C
 ± 0.50 °C při 50 °C
 ± 0.50 °C při 100 °C
 ± 0.55 °C při 120 °C
4181  ± 0.35 °C při 35 °C
 ± 0.50 °C při 100 °C
 ± 0.70 °C při 200 °C
 ± 1.20 °C při 350 °C
 ± 1.60 °C při 500 °C
Stabilita
4180  ± 0.10 °C při –15 °C
 ± 0.05 °C při 0 °C
 ± 0.10 °C při 120 °C
4181  ± 0.05 °C při 35 °C
 ± 0.20 °C při 200 °C
 ± 0.40 °C při 500 °C
Uniformita (5.0″ odstup od centra terče)2
4180  ± 0.15 °C při –15 °C
 ± 0.10 °C při 0 °C
 ± 0.25 °C při 120 °C
4181  ± 0.10 °C při 35 °C
 ± 0.50 °C při 200 °C
 ± 1.00 °C při 500 °C
Uniformita (2.0″ odstup od centra terče)2
4180  ± 0.10 °C při -15 °C
 ± 0.10 °C při 0 °C
 ± 0.20 °C při 120 °C
4181  ± 0.10 °C při 35 °C
 ± 0.25 °C při 200 °C
 ± 0.50 °C při 500 °C
Čas zahřátí
4180  15 min: –15 °C na +120 °C
 14 min: 23 °C na 120 °C
4181  20 min: 35 °C na 500 °C
Čas chladnutí
4180  15 min: 120 °C na 23 °C
 20 min: +23 °C na –15 °C
4181  100 min: 500 °C na 35 °C
 40 min: 500 °C na 100 °C
Čas stabilizácie 10 minut
Nominální emisivita3  0,95
Kompenzace emisivity teploměru  0,9 až 1,0
Průměr terče  152,4 mm (6 in)
Připojení k PC  RS-232
Napájení
4180  115 V ac (± 10%), 6.3 A,
 50/60 Hz, 630 W
 230 V ac (± 10%), 3.15 A,
 50/60 Hz, 630 W
4181  115 V ac (± 10%), 10 A,
 50/60 Hz, 1000 W
 230 V ac (± 10%), 5 A,
 50/60 Hz, 1000 W
Pojistky
4180  115 V ac 6.3 A, 250 V, pomalá
 230 V ac 3.15 A, 250 V, T
4181  115 V ac 10 A, 250 V, rychlá
 230 V ac 5 A, 250 V, F
Rozměry
4180  356 mm x 241 mm x 216 mm
4181  356 mm x 241 mm x 216 mm
Hmotnost
4180  9.1 kg (20 lb)
4181  9.5 kg (21 lb)

1 Pre 8 µm až 14 µm teploměry spektrálního pásma s emisivitou nastavenou mezi 0.9 a 1.0

2 Specifikace uniformity udává jako infra teploměry s různou velikostí měřené plochy zaostřeno na střed terče budou měřit stejnou teplotu.

3 Terč má nominální emisivitu 0,95, ale je radiometricky kalibrován aby minimalizoval nejistoty měření emisivity.

4180 Infračervený kalibrátor, 152 mm (6 in), –15 °C až 120 °C

Standardní dodávka:

 • 4180 Infračervený kalibrátor
 • Kalibrační certifikát (NVLAP Akreditovaný)
 • Napájecí kabel
 • Návod
 • Dokumentace na CD
 • Kryt terče
 • RS-232 kabel
4181 Infračervený kalibrátor, 152 mm (6 in), 35 °C až 500 °C

Standardní dodávka:

 • 4181 Infračervený kalibrátor
 • Kalibrační certifikát (NVLAP Akreditovaný)
 • Napájecí kabel
 • Návod
 • Dokumentace na CD
 • Kryt terče
 • RS-232 kabel
4180-APRT Kryt, 50 mm (2 in), 4180 anebo 4181
4180-CASE Kufr  4180/4181
4180-DCAS Kufr s kolečky, 4180-81

Dokument

Jazyk

Katalogový list Infračervené kalibrátory 4180, 4181  EN flag
Přehľadový katalog Fluke Process Tools  EN flag