Elektronické příslušenství

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Elektronické příslušenství Transmitters, head-mounted transmitters, set point relays, contact protection relays

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

  Pro převod odporových vstupů snímačů na proporcionální proudový analogový nebo digitální výstup a ochranu kontaktů proti přetížení.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  KSR Kuebler specialista

  • ikona parametru ---převodníky signálů
  • ikona parametru ---ochranná relé
  • ikona parametru ---spínací relé
  • ikona parametru ---řídicí jednotky
  • ikona parametru ---jiskrově bezpečné oddělovače

  Všeobecná charakteristika

  Doplňkový sortiment elektrického příslušenství KSR Kuebler zahrnuje širokou škálu doplňků k zařízením KSR Kuebler.

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Převodníky převádějí odporový vstup na proporcionální analogový nebo digitální výstup. Vstup, výstup a napájení jsou vzájemně izolovány. Převodníky jsou určeny zejména pro použití se snímači hladiny KSR Kuebler.

  Spínací relé monitorují limitní hodnoty při měření pomocí proudových/napěťových signálů. Tyto signály mohou být generovány převodníky.

  Pro spínání vyšších proudů se používají ochranná relé. Binární spínač připojený k řídicímu obvodu na vstupu spouští relé s vyšší jmenovitou spínací hodnotou. To výrazně zvyšuje životnost. Výstupní relé je beznapěťové. Vstupy jsou bezpečně odděleny od výstupů a napájecího napětí. Kontaktní ochranná relé jsou teplotně stabilizovaná a zaručují spolehlivý spínací provoz.


  Použití

  • převod signálů snímačů na napěťový nebo proudový výstupní signál
  • sepnutí kontaktu při určené hodnotě výstupního signálu
  • ochrana kontaktů proti přetížení

  Vlastnosti

  • volitelně ochrana proti výbuchu

  Aplikace související s výrobcem KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.

  ilustrační obrázek aplikace Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.

  ilustrační obrázek aplikace Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.


  Novinky