Siréna DB12

Siréna DB12

Robustní siréna do průmyslového prostředí, akustický tlak 110 dB (A)

Sirény MEDC nabízejí širokou škálu nastavitelných tónů, hlasových zpráv, případně je možno zvolit tradiční zvonek.
Sirény se používají k upozornění na potenciálně nebezpečné situace, nebo k předávání instrukcí.
Jednotky akustické signalizace mohou pracovat samostatně, nebo mohou být začleněny do výstražných systémů. Vybírat je možné z mnoha výstupních úrovní zvuku a široké nabídky volitelné výbavy. Akustický výkon sirén a houkaček je udáván v dB (A) a měřen dle evropských norem ve vzdálenosti 1m.

Vlastnosti:

 • jmenovitý výstupní výkon až 110 dB(A)
 • stupeň krytí IP66 a IP67
 • pro použití v náročných průmyslových provozech
 • pro námořní použití
 • TR CU (EAC) – prohlášení o shodě
 • certifikovaná teplota okolí: –55°C až +70°C
 • materiál: polyester vyztužený skelnými vlákny
 • 27 uživatelsky nastavitelných tónů
 • přepínání mezi dvěma tóny změnou polarity (pouze stejnosměrná verze)
 • tóny odpovídají směrnicím UKOOA / PFEER
 • k dispozici verze vyhovující francouzské normě AFNOR NF S 32 001

Volitelné:

 • označovací štítek
 • barva těla
 • napájecí napětí: stejnosměrné 12 a 24 V, střídavé 115 a 230 V
 • k dispozici jiskrově bezpečná verze DB7 do prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 0, 1 a 2

Technické údaje:

 Certifikace TR CU (EAC) – prohlášení o shodě
 Klasifikace prostředí Prostředí bez nebezpečí výbuchu
 Teplota okolí  -55 °C až +70 °C
 Stupeň krytí  IP66 a IP67
 Materiál Skelnými vlákny vyztužený polyester
 Vstupy až 3 x 20 mm (vylamovací otvory)
 Hmotnost 1,2 kg (závisí na provedení)
 Volitelné Barva těla, označovací štítek, napájení 12 nebo 24 V DC, 115 nebo 230 V AC