Siréna DB12

Siréna DB12 Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

Robustní siréna do průmyslového prostředí, akustický tlak 110 dB (A)

Sirény MEDC nabízejí širokou škálu nastavitelných tónů, hlasových zpráv, případně je možno zvolit tradiční zvonek.
Sirény se používají k upozornění na potenciálně nebezpečné situace, nebo k předávání instrukcí.
Jednotky akustické signalizace mohou pracovat samostatně, nebo mohou být začleněny do výstražných systémů. Vybírat je možné z mnoha výstupních úrovní zvuku a široké nabídky volitelné výbavy. Akustický výkon sirén a houkaček je udáván v dB (A) a měřen dle evropských norem ve vzdálenosti 1m.

Vlastnosti:

 • jmenovitý výstupní výkon až 110 dB(A)
 • stupeň krytí IP66 a IP67
 • pro použití v náročných průmyslových provozech
 • pro námořní použití
 • TR CU (EAC) – prohlášení o shodě
 • certifikovaná teplota okolí: –55°C až +70°C
 • materiál: polyester vyztužený skelnými vlákny
 • 27 uživatelsky nastavitelných tónů
 • přepínání mezi dvěma tóny změnou polarity (pouze stejnosměrná verze)
 • tóny odpovídají směrnicím UKOOA / PFEER
 • k dispozici verze vyhovující francouzské normě AFNOR NF S 32 001

Volitelné:

 • označovací štítek
 • barva těla
 • napájecí napětí: stejnosměrné 12 a 24 V, střídavé 115 a 230 V
 • k dispozici jiskrově bezpečná verze DB7 do prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 0, 1 a 2

Technické údaje:

 Certifikace TR CU (EAC) – prohlášení o shodě
 Klasifikace prostředí Prostředí bez nebezpečí výbuchu
 Teplota okolí  -55 °C až +70 °C
 Stupeň krytí  IP66 a IP67
 Materiál Skelnými vlákny vyztužený polyester
 Vstupy až 3 x 20 mm (vylamovací otvory)
 Hmotnost 1,2 kg (závisí na provedení)
 Volitelné Barva těla, označovací štítek, napájení 12 nebo 24 V DC, 115 nebo 230 V AC