HUMY 3000

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Vlhkoměr sypkých látek
Průtok sypkých látek

Muetec specialista

Jaromír Uher | +420 775 757 222 | juher@dex.cz

Vlhkoměr HUMY 3000 pro měření vlhkosti sypkých a granulovaných materiálů

Vlhkoměr HUMY 3000 je konstruován pro kontinuální in-line měření zbytkové vlhkosti sypkých látek. HUMY 3000 kontinuálně monitoruje tuto vlhkost i teplotu sledovaného materiálu a dává možnost automaticky anebo manuálně zasahovat do procesu.

Vlastnosti:

Měření vlhkosti je založeno na principu otevřeného vysokofrekvenčního rezonátoru kruhového tvaru z nerezavějící oceli. Snímač reaguje nejen na povrchovou vlhkost sypkého nebo granulovaného materiálu, ale i na vlhkost absorbovanou v kapilárách produktu. Nemusí být v přímém kontaktu s měřeným materiálem. Univerzálnost snímače je rozšířená možností výběru kontaktního materiálu senzoru jako je nerezavějící ocel, PTFE, guma nebo keramika. Snímač je v jiskrově bezpečném provedení ve třídě EExib II C T6.
Digitální výstupní signál snímače je přenášen trojžilovým nestíněným kabelem až do vzdálenosti 1000 m a následně zpracovaný jednotkou HUMY 3000. Samostatné měření teploty slouží na kompenzaci výstupního signálu. HUMY 3000 obsahuje paměť pro uchování parametrů od 8 do 24 různých produktů. Tato jednotka je volně programovatelná a vybavená alfanumerickým LCD displejem s vysokou rozlišovací schopností. Zároveň ve funkci „data logger“ je schopna uchovávat historické údaje v délce 720 hodin. Je vybavená reléovým výstupem s normálně rozepnutým nebo sepnutým kontaktem pro minimum nebo maximum naměřené hodnoty. Výstupní signál vlhkosti nebo teploty je 0/4 až 20 mA. Jednotka HUMY 3000 je vybavená sériovým rozhraním RS 232, na požádání RS 485.

Aplikace HUMY 3000 přináší následující výhody:

  • Řízení kvality: zbytková vlhkost je rozhodující faktor pro dobu skladování, konzistenci materiálu, aromatické vlastnosti a váhu výstupního produktu.
  • Šetření energií: možnost exaktního vysušení produktu na požadovanou hodnotu znamená úsporu energie.
  • Efektivní vynaložené náklady: při mísících procesech, když se jako aditivum přidává voda nebo jiné tekuté komponenty, je možné proces řídit efektivním způsobem.
  • Ekologické aspekty: snižování spotřeby energie na sušení nebo řízená spotřeba vody jednoznačně přispívají k ekologizaci výrobního procesu.
 Katalog HUMY 3000  EN flag
Přehled měřicích přístrojů Mütec EN flag
Přehled měřicích přístrojů Mütec CS Flag
Katalog HUMY 3000 CS Flag