Tlakové moduly PM500

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Tlakové moduly PM500

  Moduly PM500

  Specifikace je platná od 15 °C do 35 °C.

  Model Rozsah
  (SI jednotky)
  Měřicí mód2 1-roční nejistota
  (% z odečtu anebo % horní hodnoty rozsahu, která je větší) pokud není napsáno jinak
  1-roční drift
  % z horní hodnoty a rozsahu, RSS s jednoroční nejistotou1
  Nejistota přesnosti
  (% z odečtu anebo % horní hodnoty rozsahu, která je větší)
  PM500-G100K 0 kPa až 100 kPa přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G200K 0 kPa až 200 kPa přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G250K 0 kPa až 250 kPa přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G350K 0 kPa až 350 kPa přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G400K 0 kPa až 400 kPa přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G600K 0 kPa až 600 kPa přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-G700K 0 kPa až 700 kPa přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG1M -0.1 MPa až 1 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG1.4M -0.1 MPa až 1.4 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG2M -0.1 MPa až 2 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG2.5M -0.1 MPa až 2.5 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG3.5M -0.1 MPa až 3.5 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG4M -0.1 MPa až 4 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG7M -0.1 MPa až 7 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG10M -0.1 MPa až 10 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG14M -0.1 MPa až 14 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BG20M -0.1 MPa až 20 MPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 alebo 0.005 0.007 alebo 0.0035
  PM500-BA120K3 60 kPa až 120 kPa absolutní 0.01 % z odčítania 0.05 0.005 % z odčítania
  PM500-A120K3 0.08 kPa až  120 kPa absolutní 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A160K3 0.08 kPa až 160 kPa absolutní 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A200K3 0.08 kPa až 200 kPa absolutní 0.01 alebo 0.005 0.05 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A350K 0.08 kPa až 350 kPa absolutní 0.01 alebo 0.005 0.03 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A700K 0.08 kPa až 700 kPa absolutní 0.01 alebo 0.005 0.025 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A1.4M 0.035 MPa až 1.4 MPa absolutní 0.01 alebo 0.005 0.015 0.007 alebo 0.0035
  PM500-A2M 0.07 MPa až 2 MPa absolutní 0.01 alebo 0.005 0.015 0.007 alebo 0.0035
  (% z horní hodnoty rozsahu + % z odečtu) (% z horní hodnoty rozsahu + % z odečtu)
  PM500-G2.5K 0 kPa až 2.5 kPa přetlak 0.03 + 0.02 0.015 + 0.01
  PM500-G7K 0 kPa až 7 kPa přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-G14K 0 kPa až 14 kPa přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-G20K 0 kPa až  20 kPa přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-G35K 0 kPa až 35 kPa přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-G70K 0 kPa až 70 kPa přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-NG100K -100 kPa až 0 kPa podtlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG1.4K -1.4 kPa až 1.4 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.03 + 0.02 0.015 + 0.01
  PM500-BG2.5K -2.5 kPa až 2.5 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.03 + 0.02 0.015 + 0.01
  PM500-BG3.5K -3.5 kPa až 3.5 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG7K -7 kPa až 7 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG14K -14 kPa až 14 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG25K -25 kPa až 25 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG40K -40 kPa až 40 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  PM500-BG60K -60 kPa až 60 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 + 0.01 0.005 + 0.005
  % horní hodnoty rozsahu % horní hodnoty rozsahu
  PM500-BG100K -100 kPa až 100 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 0.005
  PM500-BG200K -100 kPa až 200 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 0.005
  PM500-BG250K -100 kPa až 250 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 0.005
  PM500-BG350K -100 kPa až 350 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 0.005
  PM500-BG400K -100 kPa až 400 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 0.005
  PM500-BG700K -100 kPa až 700 kPa obousměrný podtlak/přetlak 0.01 0.005
  Poznámky:

  1. Jednoroční nejistota je specifikována s nulovací technikou popsanou v návodu. Pokud není použita je nutné přidat dodatečnou nejistotu:
  2.Přetlakové nebo obousměrné moduly podporují absolutní měřicí mód, pokud jsou použity s barometrickým modulem. Nejistota pro přetlakové moduly použité v absolutním modu s použitím referenčního barometrického modulu je vypočten jako nejistota přetlakového modulu a barometrického modulu sečtená pod druhou odmocninou. Nejistota při měření přetlaku počítá s rutinním nulováním. Nejistota pro absolutně moduly zahrnuje jednoriční stabilitu nuly.
  3. Tento modul může být použit jako barometrický referenční modul.