Seminář Prostředí s nebezpečím výbuchu

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Seminář Prostředí s nebezpečím výbuchu

  Registrace uzavřena z důvodu naplnění kapacity.

  Společnost D-Ex Instruments letos navazuje na již tradičně pořádaný seminář zaměřený na normy a principy používání přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu.

  I když se snažíme přicházet stále s něčím novým, základní principy zůstávají téměř stejné. To je ovšem to, co účastníky našich seminářů stále přitahuje. Proto bude i letos kladen důraz na principy používání přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nebude to ale samozřejmě kopie předchozího semináře. Přednášky budou zohledňovat nové normy a vývoj v problematice výbušného prostředí. Věnovat se budeme hlavně jiskrové bezpečnosti, ale přidáme i některé jiné metody. Kromě Výbušného prostředí řekneme také něco o funkční bezpečnosti, která neustále nabírá na důležitosti.

  Na pomoc jsme si pozvali odborníka z FTZÚ Ostrava-Radvanice, aby nás seznámil s novinkami v normách a předal nám zkušenosti z praxe.

  Letos se ovšem tento tradiční seminář nebude konat v hotelu Myslivna, který je v rekonstrukci, ale v hotelu Atlantis na Brněnské přehradě (https//hotel-atlantis.cz), který svou polohou poskytuje komfort a klid pro takovéto akce. Díky tomu, že je seminář dvoudenní, nabízí se příležitost vzájemné výměny zkušeností s kolegy z jiných podniků, s partnery a zákazníky.

   

  Termín konání:

  4. až 5. 10. 2023

  Lokalita:

  hotel Atlantis, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice

  Odborný garant akce:

  Ing. Jaromír Uher, email: juher@dex.cz, tel. +420 775757222

  Organizační garant akce:

  Šárka Beránková, email: sberankova@dex.cz, tel. +420 775757229

  Registrace na seminář:

  Registrace probíhá přes webový formulář níže a bude uzavřena v pátek 22.9.2023. Po uvedeném datu mohou být přijaty přihlášky pouze při volné kapacitě semináře. Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem. Pokud neobdržíte potvrzující e-mail, kontaktujte organizačního garanta akce.

  Program semináře

  Středa 4.10.2023
  •   8:00 Registrace účastníků
  •   9:00 Zahájení semináře
  •   9:15 – 12:00 Přednášky
  •   12:00 – 13:30 Oběd
  •   13:30 – 17:00 Přednášky
  •   18:00 Společenský večer

  Čtvrtek 5.10.2023
  •   9:00 – 13:00 Přednášky
  •   13:00 – 14:00 Oběd
  Na závěr semináře bude účastníkům vydán certifikát o jeho absolvování.

  Cena:

  •   Registrační poplatek v měně CZK – 4.000 Kč bez DPH (4.840 Kč vč. 21 % DPH)
  •   Registrační poplatek v měně EUR – 167 EUR bez DPH (202,07 EUR vč. 21 % DPH)

  Po registraci zašlete úhradu registračního poplatku:

  V měně CZK na účet č. 223387628 / 0300, IBAN: CZ09 0300 0000 0002 2338 7628, SWIFT: CEKOCZPP

  V měně EUR na účet č. 223387679 / 0300, IBAN: CZ09 0300 0000 0002 2338 7679, SWIFT: CEKOCZPP

  •   jako variabilní symbol uveďte IČ společnosti
  •   do poznámky jméno/jména účastníka/účastníků.

  Daňový doklad k přijaté platbě obdržíte, jakmile bude úhrada registračního poplatku připsána na jeden z uvedených účtů. Po ukončení semináře obdržíte finální fakturu. Faktury budou zaslány na email uvedený při registraci jako email určený pro zaslání faktury. Pokud pro účel úhrady požadujete zálohovou fakturu, kontaktujte organizačního garanta akce.

  Uhrazený registrační poplatek se nevrací. Místo původně přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradu. V případě neúčasti přihlášeného účastníka na semináři bez náhrady budou účastníkovi zaslány poskytnuté materiály.

  Kontaktní a fakturační adresa:
  D-Ex Instruments, s. r. o.
  Optátova 708/37, 637 00 BRNO
  IČ: 28256468, DIČ:CZ28256468

  Ubytování:

  Ubytování zajišťuje společnost D-Ex Instruments, s.r.o. na základě rezervace provedené v rámci registračního formuláře. Ubytování si hradí každý účastník semináře sám po příjezdu na místo.

  •  Jednolůžkový pokoj: 2.150 Kč (vč. 10 % DPH) / noc
  •  Dvoulůžkový pokoj: 2.550 Kč (vč. 10 % DPH) / noc
  •  Dále bude účtován poplatek z ubytování 20 Kč / os. / noc

  Parkování:
  zdarma u hotelu

  Zpracování osobních údajů:

  1. Účastník odesláním přihlášky bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje poskytnuté při registraci budou v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, v nezbytném rozsahu zpracovány oprávněnými zaměstnanci D-Ex Instruments, s.r.o. a to po dobu stanovenou pro archivaci.

  2. Účastník podáním přihlášky rovněž souhlasí s oprávněním pořadatele semináře (správce) pořizovat z průběhu konání semináře fotografie a s jejich uveřejněním v prezentacích a na webových stránkách (www.dex.cz).

  3. Účastník jako subjekt údajů je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy uplatnit vůči D-Ex Instruments, s.r.o. právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování; podat stížnost u dozorového úřadu.

   

  Registrace uzavřena z důvodu naplnění kapacity.

   


  Novinky