Seminář Myslivna 2018

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Seminář Myslivna 2018

  Seminář Myslivna

  Seminář je zaměřen na normy a principy používání přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu

  Seminář se bude konat 16.-17. 10. 2018 jako tradičně v příjemném prostředí hotelu Myslivna, který svou polohou uprostřed brněnských lesů poskytuje komfort a klid pro takovéto akce. Díky tomu, že je seminář dvoudenní, nabízí se příležitost vzájemné výměny zkušeností s kolegy z jiných podniků, s partnery a zákazníky.

  I když se snažíme přicházet stále s něčím novým, základní principy zůstávají téměř stejné. To je ovšem to, co účastníky našich seminářů stále přitahuje. Proto bude i letos kladen důraz na principy používání přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nebude to, samozřejmě kopie předchozího semináře. Přednášky budou zohledňovat nové normy a vývoj v problematice výbušného prostředí. Věnovat se budeme hlavně jiskrové bezpečnosti, ale přidáme i některé jiné metody. Kromě Výbušného prostředí řekneme také něco o funkční bezpečnosti, která neustále nabírá na důležitosti.
  Na pomoc jsme si pozvali odborníka z FTZÚ Ostrava-Radvanice, aby nás seznámil s novinkami v normách a předal nám zkušenosti z praxe.

  Úterý 16.10.2018

  8:00 – Registrace účastníků
  9:00 – Zahájení semináře
  9:15 – 12:00 Přednášky
  12:00 – 13:30 Oběd
  13:30 – 17:00 Přednášky
  18:00 – Společenský večer

  Středa 17.10.2018

  9:00 – 13:00 Přednášky
  13:00 – 14:00 Oběd
  Ukončení

  Témata přednášek

  • Základy prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Způsoby ochrany přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Princip a použití jiskrové bezpečnosti
  • Kybernetická bezpečnost v průmyslové automatizaci
  • Jiskrově bezpečný Ethernet
  • Základy funkční bezpečnosti
  • Novinky v legislativě a normalizaci v prostředí s nebezpečím výbuchu

  Místo konání:

  Hotel Myslivna
  Nad Pisárkami 1
  623 00 Brno
  www.hotelmyslivna.cz

   

  GPS:
  49°11’19.115″N
  16°33’12.607″E

  Termín konání:

  16. – 17. 10. 2018

  Registrační poplatek:

  Platby z ČR:

  Registrační poplatek je 4500,- Kč včetně DPH, prosíme zaslat na:
  č. účtu CZK: 223387628/0300,
  IBAN: CZ09 0300 0000 0002 2338 7628,
  ČSOB, a.s. Brno.
  Jako variabilní symbol uveďte prosím IČO organizace.

  Zahraniční platby:

  Registrační poplatek 167,- EUR posílejte, prosím, na:
  č. účtu 223387679 / 0300,
  IBAN: CZ87 0300 0000 0002 2338 7679,
  ČSOB, a.s. Brno.
  Jako variabilní symbol uveďte prosím IČO organizace.

  Uzávěrka přihlášek:

  Uzávěrka přihlášek je 5. 10. 2018.

  Přihlášky zasílejte vyplněním internetového formuláře – záložka „Přihláška“ na této stránce.

  Přihlášky po uvedeném datu uzávěrky mohou být přijaty pouze při volné kapacitě semináře.

  Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem.

  Děkujeme Vám za Váš zájem o seminář Myslivna 2018.

  Seminář proběhl ve dnech 16.-17. 10.2018.

  O konání dalšího semináře vás budeme včas informovat.


  Novinky