Pyranometry MS

pyranometry
pyranometrypyranometr MS-802Fpyranometry MS-802pyranometry MS-802pyranometr MS-602pyranometr MS-410pyranometr MS-402Fpyranometry MS-402pyranometr MS-402pyranometr MS-80pyranometr MS-80

Měření celkového záření

EKO Instruments specialista

Libor Dolák | +420 775 757 221 | ldolak@dex.cz

Pyranometry EKO měří celkovou energii slunečního záření, tedy základní veličinu ve většině jevů souvisejících s počasím zemského klimatického systému. Pyranometry EKO se používají převážně ve fotovoltaických a solárních tepelných aplikacích, stejně jako pro meteorologické a klimatologické aplikace. Mohou být také použity pro studium ekologie rostlin, zkoušky trvanlivosti materiálů, atd.
Technologie měření těchto senzorů je založena na termoelektrickém detektoru, který má plochou spektrální odezvu a polokulovité zorné pole. Proto se pyranometry také nazývají globální širokopásmové senzory. Měří celkové horizontální záření (GHI), difúzní horizontální záření (DHI) a celkové nakloněné záření (GTI).

Typické aplikace:

  • studie energetických slunečních zásob
  • měření slunečního záření ve FV aplikacích
  • solární referenční senzor pro výzkum FV a monitorování výkonnosti
  • měření difúzního horizontální záření (DHI)
  • venkovní testování materiálů
  • přesné měření slunečního záření
Model Charakteristika
MS-80 Pyranometer
EKO’s new generation sensors broke with the rules of traditional pyranometer architecture. The …
MS-802 Pyranometer The MS-802 Secondary Standard Pyranometer is the ultimate reference sensor to measure global solar …
MS-402 Pyranometer
The MS-402 Pyranometer is a unique ISO First class pyranometer and best in its category. As the only …
MS-410 Pyranometer The MS-410 pyranometer measures the broad-band global solar irradiance. The MS-410 is perfectly suited …
MS-602 Pyranometer Within the MS-series the MS-602 pyranometer is the smallest true thermopile pyranometer. It is …

Technické údaje pyranometrů EKO Instruments

MS-802(F) MS-402(F) MS-410 MS-602
Klasifikace ISO 9060 (třída) střední první první druhá
Doba odezvy (95%) <5 s <8 s <18 s <17 s
Posun nuly – tepelné záření (200 W/m²) +6 W/m² +6 W/m² +6 W/m² +10 W/m²
Posun nuly – změna teploty (5 K/hod) <2 W/m² <2 W/m² <2 W/m² <6 W/m²
Nestabilita (změna/rok) <0,5 % <0,5 % <1,5 % <1,7 %
Nelinearita (při 1000 W/m²) <0,2 % <0,2 % <1 % <1,5 %
Směrová odezva (při 1000 W/m²) <10 W/m² <20 W/m² <20 W/m² <25 W/m²
Spektrální selektivita (0,35 – 1,5 μm) <1 % <1 % <1 % <1 %
Teplotní odezva (pro 50 °C) <1 % <1 % <2 % <2 %
Odezva náklonu (při 1000 W/m²) <0,2 % <0,2 % <2 % <2 %
Citlivost (μV/W/m²) 7 7 7 7
Impedance (Ω) 500 500 20 – 140 20 – 140
Provozní teplota (°C) -40…80 -40…80 -40…80 -40 – 80
Rozsah vlnových délek (nm) (propustnost > 50 %) 305…2800 305…2800 305…2800 305…2800

Dokument

Jazyk

Přehledový prospekt „Eko_instr_prehled_scr.pdf“ CS Flag