MiniPurge

Expo Technologies specialista

Jaromír Uher | +420 775 757 222 | juher@dex.cz

Expo Technologies má ucelenou řadu systémů pro zajištění ochrany pomocí vnitřního přetlaku. Všechny mají certifikáty do výbušného prostředí platné téměř na celém světě. Řada MiniPurge se vyznačuje kompaktními rozměry, nízkými náklady na instalaci a jednoduchým objednáváním. Je to ideální řešení pro různé aplikace závěru s vnitřním přetlakem.

Systém pro vyrovnávání ztrát je k dispozici pro tři rozsahy průtoku: 225Nl/min, 450Nl/min a 900Nl/min

Systém pro trvalý průtok je k dispozici pro osm rozsahů průtoku: od 10Nl/min do 225Nl/min

Závěr s vnitřním přetlakem se se liší podle zóny, ve které je chráněný prostor:

  • Typ Ex px vytvoří ze Zóny 1 bezpečné prostředí. Je vyžadována určitá úroveň automatizace. Přechod z provětrávání na vyrovnávání ztrát se děje automaticky, při ztrátě přetlaku se automaticky odpojuje elektrické zařízení.
  • Typ Ex py vytvoří ze Zóny 1 Zónu 2. Uvnitř chráněného prostoru mohou být jen přístroje, které vyhovují Zóně 2. Není to příliš běžná varianta.
  • Typ Ex pz vytvoří ze Zóny 2 bezpečné prostředí. Stačí jen ruční ovládání. Při ztrátě přetlaku upozorní alarm obsluhu a ta podnikne patřičná opatření.
 Katalogový list MiniPurge – type X – CF  EN flag
Katalogový list MiniPurge – type X – LC EN flag
Katalogový list MiniPurge – type X – Dust protection EN flag
Katalogový list MiniPurge – type Z – Dust protection EN flag
Katalogový list MiniPurge – type ZY – CF EN flag
Katalogový list MiniPurge – type ZY – LC EN flag