Metrologické suché teplotní pícky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Metrologické suché teplotní pícky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173

  Fluke-917x_vložky

  Metrologické suché teplotní pícky s rozsahy od -45 °C do +700 °C.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Fluke Process Tools specialista

  Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz

  Dostatečně přesné pro použití v laboratoři i dostatečně robustní a přenosné pro použití v provozu

  • Nejvýkonnější průmyslové zdroje tepla na světě  (přesnost, stabilita, uniformita)
  • Hloubka ponoru až 203 mm
  • Volitelný vstup pro referenční standard s charakterizací ITS-90 s přesností odečítání PRT ± 0,006 °C
  • Rozsahy teplot od -45 °C do 700 °C

  Přesnost zobrazení

  Suchá teplotní pícka se obvykle kalibruje vložením kalibrovaného PRT do jednoho z otvorů a nastavením vnitřního regulačního senzoru na základě údajů z PRT. Takové nastavení má omezenou hodnotu, protože jedinečné charakteristiky referenčního PRT, které jsou v podstatě „kalibrované“ do kalibrátoru, jsou často zcela odlišné od teploměrů testovaných kalibrátorem. To je zkomplikované přítomností výrazných tepelných gradientů v teplotním bloku a nedostatečným ponořením snímačů do bloku, které jsou jednoduše příliš krátké.

  Metrologické teplotní pícky jsou odlišné. Teplotní gradienty, efekt zpoždění a hystereze byly minimalizovány, aby kalibrace displeje byla mnohem smysluplnější. Na kalibraci metrologických pícek používáme pouze akreditované kalibrované PRT s návazností a naše proprietární elektronika důsledně vykazuje opakovatelnou přesnost více než desetkrát lepší než naše specifikace v rozmezí od ± 0,1 °C při nejběžněji používaných teplotách do ± 0,25 °C při 661 °C .

  Pro ještě větší přesnost je možné objednat Metrologické teplotní pícky se zabudovanou elektronikou pro čtení externích PRT s charakterizací ITS-90.

  Stabilita

  Zdroje tepla firmy Fluke Calibration jsou již dlouho známé jako nejstabilnější zdroje tepla na světě. S metrologickými píckami je to jen lepší. Oba modely s nízkou teplotou (modely Fluke 9170 a Fluke 9171) jsou v celém rozsahu stabilní na ± 0.005 °C. Dokonce i model s rozsahem 700 °C (model 9173) dosahuje stabilitu ± 0,03 ° C. Lepší stabilitu lze nalézt již jen u teplotních lázní a primárních etalonů s pevným bodem. Řídicí jednotky, které používá většina výrobců suchých teplotních pícek nemohou poskytnout takovou úroveň stability.

  Axiální uniformita

  Dokument EA-10/13 doporučuje, aby suché pícky obsahovaly zónu s maximální teplotní uniformitou o délce 40 mm, obvykle na dně pícky. Metrologické pícky Fluke však kombinují naši unikátní elektroniku s dvouzónovou regulací a větší hloubkou ponoru, jak se vyskytuje v suchých pícek, aby poskytla homogenní zónu v délce 60 mm. Vertikální gradienty se v těchto zónách se pohybují od ± 0,02 °C při 0 °C do ± 0,4 °C při 700 °C.
  Navíc Metrologické pícky mají tyto specifikace zveřejněny pro každý model a výrobce je garantuje.

  Radiální uniformita

  Radiální uniformita je rozdíl v teplotě mezi jednotlivými otvory vložky. Při slabě navržených zdrojích tepla nebo při použití snímačů s velkým průměrem mohou být tyto rozdíly velmi velké. Pro metrologické pícky definujeme naši specifikaci jako největší teplotní rozdíl mezi vertikálními zónami jakýchkoli dvou otvorů o průměru 6,4 mm nebo menším. Modely s minusovým rozsahem (9170 a 9171) poskytují radiální uniformitu ± 0,01 °C a modely s plusovými rozsahy (9172 a 9173) se pohybují v rozmezí od ± 0,01 °C do ± 0,04 ° C (při 700 °C ).

  Zpoždění

  Zpoždění je definováno jako změna teploty zaznamenána referenčním teploměrem vloženým do dna pícky po tom, co se i zbylé otvory naplní teploměry.

  V metrologických topidel je efekt zpoždění minimalizován ze stejných důvodů, které minimalizují axiální uniformitu. Používáme hlubší vložky, než se nacházejí v suchých topidel a používáme vlastní dvouzónové regulátory. Vliv zpoždění je minimalizován na ±0.005 °C u modelů s minusovým rozsahem.

  Hystereze

  Tepelná hystereze existuje mnohem více v snímačích interní kontroly než v kvalitních PRT. Důkazem je rozdíl ve dvou vnějších měřeních téže požadované teploty, když je tato teplota nastavovaná ze dvou různých směrů (z tepla do studena a naopak) a je obvykle největší uprostřed teplotního rozsahu zdroje tepla. Existuje proto, že kontrolní snímače jsou typicky navrženy na robustnost a nemají charakteristiky „nepřetěžovaných“ SPRT nebo dokonce většiny PRT. Pro metrologické pícky se hystereze pohybuje od 0,025 °C do 0,07 °C.

  Hloubka ponoru

  Hloubka ponoru je velmi důležitá. Nejen pomáhá minimalizovat axiální uniformitu a zpoždění, ale pomáhá řešit jedinečné vlastnosti ponoru každého teploměru, který je kalibrován ve zdroji tepla. Mezi tyto vlastnosti patří umístění a velikost skutečného snímače uvnitř snímače, šířka a tepelná kapacita snímače a vodiče používané pro připojení snímače. Modely Fluke 9171, Fluke 9172 a Fluke 9173 mají hloubku ponoru 203 mm a model Fluke 9170 kvůli dosažení teploty – 45 ° C má hloubku ponoru 160 mm.

  Další skvělé funkce

  Velký LCD displej, numerická klávesnice a menu na obrazovce jsou při metrologických pícek jednoduché a intuitivní. Na displeji se zobrazuje teplota pícky, teplota vestavěného referenčního teploměru, vypínací teplota, kritéria stability a rychlost náběhové funkce. Uživatelské rozhraní může být nakonfigurováno na zobrazení v angličtině, francouzštině nebo čínštině.

  Všechny čtyři modely jsou vybaveny sériovým rozhraním RS-232.

  Dokonce i bez počítače mají Metrologické pícky čtyři různé předprogramované kalibrační úlohy, které umožňují až osm nastavených bodů teploty s „náběhovou funkcí a zpožděním“ mezi jednotlivými body. Je zde také automatická zkouška spínače, která nuluje na „mrtvém pásmu“ a jednoúčelové tlačítko °C / °F, které umožňuje snadné přepínání jednotek teploty.

  Každá ze šesti standardních vložek se může objednat s kteroukoliv vložkou, do které je možné umístit různé průměry snímačů metrické a palcové velikosti.

  Fluke 9170

  Model 9170 dosahuje nejnižší teploty z nabízených modelů, dosahuje -45 °C za normálních podmínek v místnosti. Model 9170 je stabilní na ± 0.005 °C v celém rozsahu teplot (do 140 °C) a má hloubku ponoru 160 mm. S axiální uniformitou ± 0,02 ° C a radiální uniformitou ± 0,01 °C tento model přináší mimořádně nízkou nejistotu měření a je ideální pro různé farmaceutické a jiné aplikace.

  Fluke 9171

  Pokud potřebujete větší hloubku ponoru, Model Fluke 9171 poskytuje ponor 203 mm při teplotách od -30 °C až do +155 °C se stabilitou v plném rozsahu ± 0.005 ° C. Stejně jako Fluke 9170 má i tato suchá teplotní pícka výjimečnou axiální a radiální uniformitu. Zobrazení přístroje Fluke 9171 je kalibrované s přesností ± 0,1 ° C v celém rozsahu.

  Fluke 9172

  Model Fluke 9172 poskytuje rozsah teplot od 35 ° C do 425 ° C s kalibrovaným displejem s přesností ± 0,2 ° C při 425 ° C. Kromě výjimečné přesnosti je pícka 9172 stabilní v rozmezí ± 0,005 ° C až ± 0,01 ° C v závislosti na teplotě. Díky ponoru s hloubkou 203 mm Fluke 9172 výrazně snižuje chyby vodivosti snímače při vysokých teplotách.

  Fluke 9173

  Při práci mezi 50 °C a 700 °C poskytuje model Fluke 9173 jedinečný výkon. Fluke 9173 má přesnost zobrazení ±0,25 °C při 700 °C a hloubku ponoru 203 mm. Stabilita a uniformita tohoto zařízení jsou dostatečné na to, aby dramaticky snížily nejistotu měření při kalibraci teploměrů při vysokých teplotách.

  Fluke Calibration vyrábí a bude i nadále vyrábět jedny z nejvýkonnějších, přenosných, rychlých suchých teplotních pícek. Jsou ideální pro rychlou kalibraci průmyslového snímače teploty.

  Specifikace

  9170 9171 9172 9173
  Rozsah
  (při okol. teplotě 23 °C )
  –45 °C až +140 °C –30 °C až +155 °C 35 °C až 425 °C 50 °C až 700 °C*
  Přesnost zobrazení ± 0.1 °C v celém rozsahu ± 0,1 °C: 35 °C až 100 °C
  ± 0,15 °C: 100 °C až 225 °C
  ± 0,2 °C: 225 °C až 425 °C
  ± 0,2 °C: 50 °C až 425 °C
  ± 0,25 °C: 425 °C až 660 °C
  Stabilita ± 0.005 °C v celém rozsahu ± 0,005 °C: 35 °C až 100 °C
  ± 0,008 °C: 100 °C až 225 °C
  ± 0,01 °C: 225 °C až 425 °C
  ± 0,005 °C: 50 °C až 100 °C
  ± 0,.01 °C: 100 °C až 425 °C
  ± 0,03 °C: 425 °C až 700 °C
  Axiální uniformita
  (60 mm)
  ± 0,1 °C při –45 °C
  ± 0,04 °C při –35 °C
  ± 0,02 °C při 0 °C
  ± 0,07 °C při 140 °C
  ± 0,025 °C při –30 °C
  ± 0,02 °C při 0 °C± 0,07 °C při 155 °C
  ± 0,05 °C: 35 °C až 100 °C
  ± 0,1 °C: 100 °C až 225 °C
  ± 0,2 °C: 225 °C až 425 °C
  ± 0,1 °C: 50 °C až 100 °C
  ± 0,.25 °C: 100 °C až  425 °C
  ± 0,4 °C: 425 °C až 700 °C
  Radiální uniformita ± 0,01 °C v celém rozsahu ± 0,01 °C: 35 °C až 100 °C
  ± 0,02 °C: 100 °C až 225 °C
  ± 0,025 °C: 225 °C až 425 °C
  ± 0.01 °C: 50 °C až 100 °C
  ± 0.025 °C: 100 °C až 425 °C
  ± 0.04 °C: 425 °C až 700 °C
  Zpoždění
  (s referenčním snímačom 6,35 mm a třemi snímači 6,35 mm)
  ± 0,02 °C při –45 °C
  ± 0,005 °C při –35 °C
  ± 0,01 °C při 140 °C
  ± 0.,005 °C při –30 °C
  ± 0,005 °C při 0 °C
  ± 0,01 °C při 155 °C
  ± 0.01 °C v celom rozsahu ± 0.02 °C při 425 °C
  ± 0.04 °Cpři 700 °C
  Hysteréze 0,025 °C 0,04 °C 0,07 °C
  Hloubka ponoru 160 mm 203 mm
  Rozlišení 0,001 °C
  Displej LCD, °C nebo °F, volitelné užívatelem
  Klávesnice
  Deset numerických kláves a tlačítkem +/-. Klávesnice pro funkce, menu a °C / °F.
  Čas chlazení 44 min: z +23 °C na –45 °C
  19 min: z 23 °C na –30 °C
  19 min: z 140 °C na 23 °C
  30 min: z +23 °C na –30 °C
  25 min: z 155 °C na 23 °C
  220 min: z 425 °C na 35 °C
  100 min: z 425 °C na 100 °C
  235 min: z 700 °C na 50 °C
  153 min: z 700 °C na 100 °C
  Čas zahřívání 32 min: z 23 °C na 140 °C
  45 min: z –45 °C na +140 °C
  44 min: z 23 °C na 155 °C
  56 min: z –30 °C na 155 °C
  27 min: z 35 °C na 425 °C 46 min: z 50 °C na 700 °C
  Rozměry (VxŠxH) 366 x 203 x 323 mm
  Hmotnost 14,2 kg 15 kg 13,2 kg 15 kg
  Napájení 115 V ac (± 10 %),
  230 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 550 W
  115 V ac (± 10 %),
  230 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 1025 W
  Komunikační rozhraní RS-232 Interface
  Kalibrace s návazností Údaje pri –45 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C, a 140 °C Údaje pri –30 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C, a 155 °C Údaje pri 100 °C, 150 °C, 250 °C, 350 °C, a 425 °C Údaje pri 100 °C, 200 °C, 350 °C, 500 °C, a 660 °C
  *Kalibrováno do 660 °C; referenční snímač teploty je doporučen při vyšších teplotách.

  Specifikace

  Vestavěný vstup pro referenční teploměr
  Teplotní rozsah –200 °C až 962 °C
  Rozsah odporu 0 Ω až 400 Ω, auto-rozsah
  Charakterizace ITS-90 podrozsahy 4, 6, 7, 8, 9, 10, a 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R0, a, b, d
  Přesnost odporu 0 Ω až 20 Ω: 0,0005 W
  20 Ω až 400 Ω: 25 ppm
  Přesnost teploty
  (nezahrnuje nejistotu snímače)
  10 Ω PRT:
  ± 0,013 °C při 0 °C
  ± 0,014 °C při 155 °C
  ± 0,019 °C při 425 °C
  ± 0,028 °C při 700 °C
  25 Ω a 100 Ω PRT:
  ± 0,005 °C při –100 °C
  ± 0,007 °C při 0 °C
  ± 0,011 °C při 155 °C
  ± 0,013 °C při 225 °C
  ± 0,019 °C při 425 °C
  ± 0,027 °C při 661 °C
  Rozlišení odporu 0 Ω až 20 Ω: 0.0001 Ω
  20 Ω až 400 Ω: 0.001 Ω
  Perioda měření 1 sekunda
  Připojení snímače 4-vodičové se stíněním, 5-pin DIN konektor
  Kalibrace NVLAP  akreditovaná kalibrace v standardní dodávce
  Názov popis
  9170-X Metrologická pícka, –45 °C až 140 °C, s vložkou/INSX
  (Viz obrázek s vložkami)
  9170-X-R Metrologická pícka, –45 °C až 140 °C, s vložkou/INSX a vestavěným vstupem pro referenční snímač teploty
  (Viz obrázek s vložkami)
  9171-X Metrologická pícka, –30 °C až 155 °C, s vložkou/INSX
  (Viz obrázek s vložkami)
  9171-X-R Metrologická pícka, –30 °C až 155 °C, s vložkou/INSX a vestavěným vstupem pro referenční snímač teploty
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  9172-X Metrologická pícka, 35 °C až 425 °C, s vložkou/INSX
  (Viz obrázek s vložkami)
  9172-X-R Metrologická pícka, 35 °C až 425 °C, s vložkou/INSX a vestavěným vstupem pro referenční snímač teploty
  (Viz obrázek s vložkami)
  9173-X Metrologická pícka, 50 °C až 700 °C, s vložkou/INSX
  (Viz obrázek s vložkami)
  9173-X-R Metrologická pícka, 50 °C až 700 °C, s vložkou/INSX a vestavěným vstupem pro referenční snímač teploty
  (Viz obrázek s vložkami)
  Názov Popis
  9170-CASE Transportní kufr
  9170-DCAS Transportní kufr s kolečky
  9170-INSA Vložka “A” 9170
  9170-INSB Vložka “B” 9170
  9170-INSC Vložka “C” 9170
  9170-INSD Vložka “D” 9170
  9170-INSE Vložka “E” 9170
  9170-INSF Vložka “F” 9170
  9170-INSZ Vložka “Z” 9170, bez děr
  9171-INSA Vložka “A” 9171
  9171-INSB Vložka “B” 9171
  9171-INSC Vložka “C” 9171
  9171-INSD Vložka “D” 9171
  9171-INSE Vložka “E” 9171
  9171-INSF Vložka “F” 9171
  9171-INSZ Vložka “Z” 9171, bez děr
  9172-INSA Vložka “A” 9172
  9172-INSB Vložka “B” 9172
  9172-INSC Vložka “C” 9172
  9172-INSD Vložka “D” 9172
  9172-INSE Vložka “E” 9172
  9172-INSF Vložka “F” 9172
  9172-INSZ Vložka “Z” 9172, bez děr
  9173-INSA Vložka “A” 9173
  9173-INSB Vložka “B” 9173
  9173-INSC Vložka “C” 9173
  9173-INSD Vložka “D” 9173
  9173-INSE Vložka “E” 9173
  9173-INSF Vložka “F” 9173
  9173-INSZ Vložka “Z” 9173, bez děr
  9170-INSY Vložka na požádání 9170
  Na zvláštní objednávku podle požadavů, max. 8 otvorů.
  9171-INSY Vložka na požádání 9171
  Na zvláštní objednávku podle požadavů, max. 8 otvorů.
  9172-INSY Vložka na požádání 9172
  Na zvláštní objednávku podle požadavů, max. 8 otvorů.
  9173-INSY Vložka na požádání 9170
  Na zvláštní objednávku podle požadavů, max. 8 otvorů. Otvory musí byt větší než 2 mm.
  HART DRYWELL CABLE Propojovací kabel pro automatizaci kalibrace a dokumentace pro připojení ke kalibrátoru Fluke 754.

  Dokument

  Jazyk

  Katalogový list Metrologické pícky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173  EN flag
  Přehledový katalog Fluke Process Tools   EN flag

  Novinky