D-Ex Instruments

 • Zenerovy bariéry
 • MTL 7700
 • MTL700
 • MTL 9370-FB
Eaton

 Zenerovy bariéry


MTL je průkopníkem ve vývoji Zenerových bariér. Jsou až pasívní propojovací prvky, které obsahují Zenerovy diody, odpory a pojistky. Chrání zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu bezpečným svedením nadměrné energie do země. Brání tím vzniku jiskry nebo horkého povrchu. Jejich výhodou jsou nízké pořizovací náklady a schopnost přenášet analogová i digitální data.

MTL se stala světovou jedničkou v oblasti Zenerových bariér pro velikost sortimentu a pro zavádění této nové technologie. Pro svou kvalitu a spolehlivost se bariéry řady MTL700 brzy staly průmyslovým etalonem.

Řada MTL7700 nabízí veškeré parametry, které projektanti měření a regulace hledají u moderních Zenerových bariér.

Nejnovější řada fiedbusových bariér řady MTL9370-FB přináší revoluci v bezpečnosti, spolehlivosti a možnosti údržby u sběrnicových sítí v prostředí s nebezpečím výbuchu…. "High-energy Foundation Fieldbus" v zóně 1.

Přehled nejčastějších dotazů na Zenerovy bariéry najdete zde


Eaton

 Zenerovy bariéry - MTL7700


Zenerovy bariéry MTL7700 kráčí těsně ve stopách slavných MTL700, ale umožňují snadnou a rychlou montáž na DIN-lištu bez nutnosti speciálních doplňků. Odnímatelné konektory jsou užitečné při instalaci, údržbě a při rozpojování obvodu. Jejich natočení usnadňuje montáž vodičů i ve stísněných podmínkách. Bariéry MTL7700 se jednoduše a pevně „nacvaknou“ na normalizovanou DIN-lištu. Kromě pevného uchycení se tím vytvoří spolehlivé jiskrově bezpečné uzemnění. Pro aplikace, kde je zapotřebí napájet spínače nebo převodníky, má MTL7700 možnost sběrnicového napájení. Ve spojení s napájecím modulem MTL7798 má uživatel zajištěno plně chráněné a jištěné napájení pro několik bariér bez nutnosti dodatečného propojování.

Vlastnosti zenerových bariér MTL7700:

 • Odnímatelné konektory – pro snadnou instalaci
 • Sběrnicové napájení – úspora vodičů
 • Ochranný modul bariér
 • Vstupy pro přibližovací čidla
 • Moduly se dvěma kanály
 • Moduly s reléovým a elektronickým spínačem

Eaton

 Zenerovy bariéry - MTL700


Zenerovy bariéry řady MTL700 se pro svou robustní montáž a způsob uzemnění staly pomyslným průmyslovým standardem.

 • 1 nebo 2 kanály v jednom tenkém pouzdru
 • elektronická ochrana proti spálení pojistky
 • všechny typy odolné proti zkratu
 • příslušenství pro označování a uzemnění stínění
 • certifikáty podle světových norem

Pro nové projekty doporučujeme přejít na novou řadu MTL7700.


Eaton

 Zenerovy bariéry - Fiedbusové bariéry řady MTL 9370-FB


Fieldbusové bariéry jsou efektivním způsobem připojení polní instrumentace v zóně 1 nebo v zóně 0 prostředí s nebezpečím výbuchu na řídící systém sběrnicí Foundation FiedbusTM. Vytváří rozhraní mezi sběrnicovým kmenem a jiskrově bezpečnými odbočkami. Umožňují přivést vyšší energii do segmentu a použití delších kabelů bez ohledu na skupinu plynů. Připojení odboček je kompatibilní se sběrnicovými přístroji certifikovanými podle specifikace „entity“ nebo FISCO.

Fieldbusové bariéry řady 9370-FB nastavují nové měřítko pro sběrnicové systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zachovávají přednosti „High Energy Trunk“ a přitom odstraňují nevýhody spojené s dosavadní implementací fieldbusových bariér. Výsledkem jsou nižší náklady, bezpečnější provoz a vyšší spolehlivost během celého životního cyklu sběrnicové sítě. Přinášejí tím výhody nejenom pro provozovatele technologie, ale také pro partnerské firmy zapojené do projektování a instalace.

Unikátní řešení modularity základních součástí (Fiedbusová bariéra, terminátor, přepěťové ochrany) mohou být vyměňovány za provozu, a až bez odvětrávání prostředí nebo bez odpojování napájení. Toto řešení snižuje na minimum nebezpečí spojené s údržbou v prostředí s nebezpečím výbuchu, urychluje výměnu součástí a odstraňuje potřebu speciálně školených specialistů.

Vlastnosti barier MTL 9370-FB

 • Údržba za provozu sběrnic Foundation Fielbus TM v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Kompletní systém pro 6 nebo 12 jiskrově bezpečných odboček
 • Integrované přepěťové ochrany pro kmen i odbočky s možností dodatečné montáže
 • Instalace v zóně 1 (plyn) nebo 21 (prach) s odbočkami do zóny 0
 • Kompatibilní s přístroji certifikovanými podle specifikace „entity“ nebo FISCO
 • Skříň z nerezové oceli nebo GRP (polyester se skelnými vlákny)
 • Unikátní systém výměny součástí za provozu bez nutnosti hlídat prostředí

Novinka! Nyní možnost redundance

Redundance součástí fyzické vrstvy sběrnice se obvykle volí proto, aby se zabránilo přerušení výroby a tím způsobeným ztrátám. Nyní přichází MTL jako první s možností použití redundantní fieldbusové bariéry v segmentech, které jsou důležité pro nepřetržitý provoz.
Zdvojením funkce bariéry ve vzdálené skříňce jsou případné poruchy tolerovány bez přerušení provozu sběrnicového segmentu. Spojením s redundantními napáječi poskytují redundantní fieldbusové bariéry podstatné zvýšení pohotovosti a použitelnost i v těch nejkritičtějších aplikacích.