D-Ex Instruments

 • Beamex bMobile
 • Použití
 • Technické údaje
Beamex

Mobilní elektronické řešení revizí a preventivní údržby.


Bojujete stále s prohlídkami preventivní údržby? Plánujete, provádíte a dokumentujete stále pracně a s chybami pomocí tužky a papíru vaše prohlídky preventivní údržby, bezpečnostní prohlídky, revize zabezpečovacích zařízení a elektrických instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu (a mnoho dalších kontrolních činností)?

Firma Beamex vyrábí kalibrátory více než čtyřicet let a kalibrační programy více než dvacet let. Jako dlouholetý dodavatel řešení kalibrační činnosti pro průmyslové podniky firma Beamex ví, že každý výrobní provoz má stanoveny různé pravidelné prohlídky revizí a preventivní údržby, a také, že tyto prohlídky mohou být velkým problémem.

Proto firma Beamex vyvinula nové mobilní elektronické řešení pro revizní a údržbářské činnosti, které je nyní součástí programu pro správu kalibračních činností Beamex CMX.

Ve výrobních podnicích se ve stanovených intervalech provádí různé postupy údržby a jejich výsledky se musí dokumentovat. Z několika průzkumů zadaných firmou Beamex vyplynulo, že mnoho prohlídek údržby se stále provádí "na papíře" s poznámkami vytvořenými v provozu s tužkou a papírem. Z průzkumu také vyplynulo, že ve většině případů provádí kalibraci přístrojů a prohlídky údržby jeden a ten samý technik. Proto byla do programu CMX nově přidána funkce nazvaná "Revize a preventivní údržba".

Pokud používáte program CMX pro revize a preventivní údržbu, můžete zde plánovat všechny vaše aktivity a pro každý plán prohlídek vytvářet podrobný popis činnosti. Jakmile najdete čas k provedení naplánovaných prohlídek, odešlete tuto zakázku (zakázky) do mobilního zařízení se systémem Android a odejdete do provozu. V provozu vás aplikace Beamex bMobile vede ve všech krocích a umožňuje provést vyhodnocení, zda je výsledek prohlídky vyhovující nebo nevyhovující. Můžete také přidat poznámku. Výsledky zkoušek se uloží do aplikace bMobile v mobilním zařízení. Po návratu do kanceláře se tyto výsledky stáhnou do programu CMX a automaticky se uloží do databáze. Tím se zakázky údržby automaticky aktualizují. Je-li to potřebné, je možno vytvořit, odeslat e-mailem nebo vytisknout Revizní zprávu.

Všechny moderní funkce kalibračního programu CMX, jako je např. elektronický podpis, dokumentace změn v databázi (Audit trail), správa uživatelů atd., jsou nyní k dispozici i pro správu revizí a preventivní údržby.

Video Úvod do aplikace Beamex bMobile (anglicky)

 

bMobil2
bMobile 3
bMobile 4
Beamex

Použití aplikace Beamex bMobile


Aplikace Beamex bMobile je vhodná pro různé prohlídky, revize, inspekce a kontroly, jako jsou např. tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, odborné a provozní prohlídky, výchozí a pravidelné revize, inspekční prohlídky, odborné zkoušky, kontroly provozuschopnosti, preventivní požární prohlídky.

Mezi typické aplikace patří:

 • jakékoli technické a odborné zákonné zkoušky, bezpečnostní prohlídky a kontroly,
 • revize zabezpečovacích zařízení,
 • revize a preventivní údržba elektrických instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu (zahrnuty předlohy prohlídek podle normy IEC60079-17),
 • preventivní kontroly údržby, revize vzduchotechniky, revize hasicích přístrojů,
 • kontrola únikových dveří a osvětlení,
 • inspekční prohlídky osobních a nákladních výtahů,
 • údržba motorů, čerpadel, ventilů, nástrojů, mazání a čištění zařízení, kontrola hladiny oleje,
 • jakýkoli druh zkoušek s vyhodnocením Vyhovuje / Nevyhovuje.
Beamex

Technické údaje aplikace Beamex bMobile


Plán prohlídek se vytváří, spravuje a plánuje v programu Beamex CMX. V okamžiku provedení naplánované prohlídky se nakonfigurovaný plán prohlídky odešle do aplikace bMobile v přenosném zařízení. Po ukončení prohlídky se výsledky stáhnou do programu CMX a je možné vytvořit dokumentaci.
Pro každé zařízení se specifikují prohlídky, které mají být provedeny. V CMX lze vytvořit předlohu pro opakovaně používané postupy, pomocí které se snadno vytvoří často používané kroky. Každý postup může obsahovat neomezený počet jednotlivých prohlídek. Každá prohlídka obsahuje popis činnosti (co se má zkoušet a jak), pole pro jakékoli potřebné poznámky a vyhodnocení prohlídky (Vyhovuje, Nevyhovuje, Vynecháno).

Technické údaje pro program Beamex CMX:

 • program Beamex CMX Professional nebo CMX Enterprise (operační systém Windows)
 • CMX verze 2.10 nebo vyšší
 • instalovaná volitelná funkce "Revize a preventivní údržba"

Technické údaje pro přenosné zařízení:

 • operační systém Android 4.4 (KitKat) nebo novější
 • doporučené minimální rozlišení displeje 1280 x 720
 • USB port pro komunikaci s programem CMX
 • aplikace je optimalizována pro tablety s minimální velikostí obrazovky 8″
 • aplikace bMobile je zdarma ke stažení na Google Play nebo www.beamex.com