Regulátor tlaku ADDITEL 780S

ADT780S

Regulátor tlaku plynu s volitelnou elektrickou pumpou

Additel specialista

Daniel Beránek | +420 775 757 213 | dberanek@dex.cz

Regulátor tlaku Additel 780S je využitelný pro velmi širokou škálu aplikací, které vyžadují kalibrátor tlaku.
Additel 780 může být vybaven volitelnou elektrickou pumpou, můžete tak vytvářet tlaky až 70 bar bez potřeby láhve s tlakovým plynem.

Vlastnosti:

  • Rozsah tlaku od vakua až 3000 psi (200 bar)
  • Přesnost modelu Precision 0,005% RD + 0,005% FS
  • Přesnost standardního modelu 0,02% FS
  • Stabilita regulace 0,003% FS
  • Snadno použitelné uživatelské rozhraní založené na ikonách

Additel 780 nabízí dva základní rozsahy tlaku: do 70 bar a do 200 bar. Základní rozsah využívá maximální ovládací rozsah regulátoru. Každá konfigurace obsahuje řídící senzor, ke kterém můžete přiřadit snímač, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Mohou být použity vnější a vnitřní senzory, které umožňují rozšířit rozsah tlaku a přesnosti.

Modulární konstrukce

Každá jednotka je dodávána s jedním inteligentním tlakovým modulem. Standardní tlakové moduly (ADT160A-CPXXX) jsou křemíková tlaková čidla s přesností na 1 rok 0,02% FS. Přesné křemíkové senzory zlepšují 1 rok specifikaci přesností na 0,005% z hodnoty + 0,005% FS. Každý snímač je před montáží speciálně vystárnut a testován. Po montáži je každý senzor teplotně kompenzován v rozmezí -10 ° C až 50 °C. Additel 780 umožňuje montáž jednoho vnitřní snímače tlaku a jedoho vnějšího snímače tlaku. Modulární konstrukce tohoto zařízení umožňuje zaměnitelnost obou vnitřních a vnějších senzorů s jinými. Kromě inteligentních tlakových modulů má Additel 780 vestavěný barometrický senzor, který umožňuje přepínání mezi přetlakem na absolutním tlakem.

Technické údaje

Typ ADT780S-1K ADT780S-3K
Tlakový rozsah -0,95 až 70 bar -0,95 až 200 bar 1
Stabilita regulace 0,003 % FS
Přesnost
(včetně stability po dobu 1 roku)
Viz tabulka přesnosti tlaku
1 roční stabilita 0,01 % FS – pro snímače tlaku se standardní přesností
0,005 % FS – pro snímače tlaku se zvýšenou přesností
Media Čistý plyn
Indikace překročení rozsahu 103 % až 120 % (podle použitého snímače)
Rozlišení 4, 5, 6, nebo 7 míst (volitelné obsluhou) 2
Typ tlaku Relativní, absolutní
Zahřívací doba 15 minut
Typická doba ustálení tlaku (na 0,003%FS) 20 sekund (10 %FS změna tlaku při testovacím objemu 50 ml)
Jednotky volitelné obsluhou Pa, hPa, kPa, MPa, bar, mbar, psi, mmHg při 0°C, cmHg při 0°C, mHg při 0°C, inHg při 0°C, inH2O při 4°C, mmH2O při 4°C, cmH2O při 4°C, mH2O při 4°C,  mmH2O při 20°C, cmH2O při 20°C, mH2O při 20°C, kg/m2,   kg/cm2, mtorr, torr, atm, lb/ft2, tsi
Rozlišení regulace tlaku 3 0.0001 psi 0.001 psi

1) Pro dosažení tlaku 200 bar (3 000 psi) je použita elektrická pumpa nebo tlaková láhev. Elektrická pumpa se objednává zvlášť.
2) Volba počtu míst rozlišení je dostupná pouze u modelu se zvýšenou přesností – Precision.
3) Závisí na tlakovém modulu.

Měření tlaku

Snímač/mód Přetlak Absolutní tlak
ADT160A-02-CPXX 40 MPa 1
ADT160A-01-APXXQ 3 MPa 2

Barometrický rozsah {60-110) KPa, přesnost je 40 Pa (11 Pa je volitelná)
(1)  40 Pa nejistota (k; 2) zahrnuje kalibrační nejistotu, linearitua dlouhodoboué stabilitu (<30 Pa rok).
Barometrický rozsah 60 až 120 kPa.
(2). Kombinovaná linearita, hystereze a opakovatelnost. Přidat 3 Pa při použití v režimu měřidla. Při použití
snímače ADT1 60A-Ol -APXXQ s regulátorem ADT780 v měřicím přetlakovém režimu, regulace nulování změní nastavení
barometrické čtení, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího výsledku.

Fyzikální charakteristiky

Platnost specifikace pro: ADT780S-1K a ADT780S-3K
Napájení 100 – 240V,  50/60 Hz
Tlakové porty G1/8 F
Skladovací teplota -20 °C to 70 °C
Provozní prostředí 0-95% RH nekondenzující
Displej 7 inch (17,8 cm) barevný dotykový displej
Hmotnost 15 kg
Rozměry (D x W x H) 419 x 440 x 132 mm
Umístění Standardní stolní provedení, volitelně rack mount
Rázové přetížení 4 G
Vibrace 1 G   10 Hz~500 Hz

 

Další specifikace

WiFi specifikace 802.11 b, g, n
Indikátor stability Podle přání uživatele
Typická slew rate Doba přeběhu typicky 20 sekund
Provozní režimy Řízení, měření a ventilace
Režimy zobrazení Řídicí jednotka tlaku zobrazuje indikaci tlaku
ovládání kalibrátoru zobrazuje indikaci tlaku, ovládání a měření elektrických veličin
Lokalizace, jazykové verze Angličtina, čínština (zjednodušená), němčina, španělština, francouzština, italština, portugalština, ruština, japonština
Conformity CE
Kalibrační certifikáty NIST – návazný kalibrační certifikát včetně dat

Dokument

Jazyk

Additel 780S series pressure controller data sheet EN flag
780-1K-EPUMP Electrical Pump User Manual EN flag