Molekulární a částicové odlučovače

Molekulární a částicové odlučovače

molekulární a částicové odlučovače pro odstranění uhlovodíků a mikročástic

Nor-Cal Products

Všeobecná charakteristika

Molekulární odlučovače Nor-Cal zastávají v systému dvě funkce. Zeolit uvnitř nich odstraňuje uhlovodíky, které mohou kontaminovat systém a vakuovou pumu, a také redukuje vodní páry plynů, které by mohly rovněž vakuovou pumpu poškodit. Regenerace Zeolitu topným tělesem (volitelná výbava) může probíhat v závislosti na množství a druhu plynů dané aplikace. Částicové odlučovače Nor-Cal chrání vakuovou pumpu před poškozením malými částicemi. Tyto částice s velikostí nad 10 mikrometrů se zachycují s účinností až 98% ve filtru z polyesteru nebo skelného vlákna. Tělo obou dvou typů odlučovačů je vyráběno v přímém nebo rohovém provedení, které je možné demontovat pro snadnou údržbu.

Rohový molekulární odlučovačRohový molekulární odlučovač

odlučovač se Zeolitovým granulátem

 

katalogový list

Přímý molekulární odlučovačMolekulární odlučovač s protilehlými porty

odlučovač se Zeolitovým granulátem

 

katalogový list

Přímý molekulární odlučovačPřímý molekulární odlučovač

odlučovač se Zeolitovým granulátem

 

katalogový list

Náplň do molekulárního odlučovačeZeolitový granulát

granulát pro molekulární odlučovač

 

katalogový list

Topné těleso pro molekulární odlučovačTopné těleso

topné těleso pro molekulární odlučovač

 

katalogový list

Rohový částicový odlučovačRohový částicový odlučovač

odlučovač s filtrem z polyesteru a skelného vlákna

 

katalogový list

Koaxiální částicový odlučovačKoaxiální částicový odlučovač

odlučovač s filtrem z polyesteru a skelného vlákna

 

katalogový list

Filtr pro částicový odlučovačFiltr pro částicový odlučovač

odlučovač s filtrem z polyesteru a skelného vlákna

 

katalogový list

Průvodce výběrem odlučovače

Typ odlučovače S kovovou buničinou Molekulární Chladící Částicový
Filtrační materiál Nerezová ocel Měď Zeolit LN2 H2O  Polyester Skelné vlákno
Olej •• •• •• •••
Vodní pára •• •••
Organické složky ••  
Kyselinové výpary ••
Částice < 149 °C      ••• •••
Částice < 370 °C     •••
Páry kondenzující za nízkého tlaku  ••  ••  •••  •••
Páry kondenzující za vysokého tlaku      •••  

Legenda

  odlučovač není pro tuto aplikaci vhodný
•  odlučovač lze pro danou aplikaci použít
••  odlučovač je pro danou aplikaci vhodný
•••  odlučovač je pro danou aplikaci nejvhodnější

Formulář pro výběr odlučovače

Downstream-Solutions-Questionnaire.pdf

Dokument

Jazyk

Přehledový leták Nor-Cal CS Flag
Přehledová brožura Nor-Cal EN flag
Kompletní katalog Nor-Cal EN flag