Optický hladinový spínač OLS

Optoelektrický hladinový spínač
Optoelektrický hladinový spínač OLS-SVyhodnocovací jednotka pro optický hladinový spínač
Vyhodnocovací jednotka pro optický hladinový spínač

Modely spínačů:

OLS-S (standardní)
OLS-H (vysokotlaké)
OLS-C20 (kompaktní)
OSA-S (vyhodnocovač)

KSR Kuebler specialista

Všeobecná charakteristika

Optický hladinový spínač je limitní hladinoměr, který je umístěn z boku nebo shora do nádoby přímo v prostoru měření. V momentě, kdy se hladina měřeného média dostane na úroveň skleněného hrotu, dojde k signalizaci limitního stavu hladiny.

Popis

Měření hladiny optickými hladinoměry je nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapalin (hustota, dielektrická konstanta, vodivost, barva a index lomu). Spínače se skládají z infračervené LED diody a fototranzistoru. Světlo z LED diody je nasměrováno do skleněného hrotu. Pokud není hrot ponořen, vysílaný paprsek je odrážen jeho vnitřními stěnami a poskytuje tak plnou zpětnou vazbu fototranzistoru. Pokud se hrot ponoří, světlo při odrazech z části uniká do jiného optického prostředí. Zeslabení zpětného odrazu je zachyceno fototranzistorem a vyhodnoceno jako změna stavu. Využívá se tedy rozdílných indexů lomu kapalin a plynů (všechny plyny mají index lomu < 1,05 a kapaliny vždy > 1,25). Pro měření jedné hladiny se používá senzor s kuželovým hrotem, pro mezihladinu senzor se zaoblenou špičkou.


Použití

 • měření hladiny téměř všech kapalin
 • řízení a monitorování různých úrovní hladin (např. pro čerpání)
 • chemický a petrochemický průmysl
 • zařízení pro výrobu energie, elektrárny
 • zpracování pitné a odpadové vody

Vlastnosti

 • kompaktní konstrukce, žádné pohyblivé součásti
 • přístroj je umístěn přímo v prostoru měření
 • montážní poloha podle potřeby
 • použití pro teploty –269 °C až +400 °C, provozní tlak vakuum až 50 MPa
 • materiál těla spínače nerez, hrot z tvrzeného křemenného nebo safírového skla
 • procesní připojení přírubou nebo šroubením
 • schválení: WHG 19, DGRL, SIL1
 • krytí IP65