CXT - Jiskrově bezpečný detektor plynů

Jiskrově bezpečný detektor plynů CXT

Monitorování výskytu toxických a hořlavých plynů

Critical Environment Technologies

Jiskrově bezpečný detektor plynů CXT monitoruje přesně a spolehlivě toxické a hořlavé plyny v potenciálně výbušném a vysoce náročném prostředí včetně rizikových oblastí. Skříň v nevýbušném provedení má robustní design, který nabízí zvýšenou ochranu před poškozením při nárazech a pádech.

Vlastnosti:

Jiskrově bezpečný detektor plynů CXT je vybaven programovatelnými topnými tělesy pro senzor a elektroniku, které se automaticky aktivují v okamžiku, kdy teplota klesne pod uživatelem nastavenou úroveň. Velký LCD displej ukazuje koncentrace plynu v technických jednotkách, ale také historická data za posledních 30 minut. Navigace v menu je řízena pomocí magnetické klávesnice, s jejíž pomocí může uživatel měnit zadávací hodnoty alarmů, konfigurace přístrojů nebo vstoupit do režimu údržby a provádět v něm neinvazivní kalibraci senzoru. Součástí LCD displeje jsou standardní LED diodové výstražné kontrolky, které signalizují, kdy jsou splněny podmínky pro alarm podprahové a nadprahové hodnoty. K dispozici je reléový panel, který disponuje třemi pětiampérovými relé sloužícími k řízení zvukových/optických alarmů nebo k zapnutí odsávacích ventilátorů. Chráněné menu snímače CXT umožňuje zadání autorizačního kódu, který brání neoprávněným osobám v přístupu ke kritickým parametrům.

Přednosti přístroje:

 • detekované plyny: NH3, CO2, CO, H2, H2S, CH4, NO2, O2, PH3, C3H8, SO2
 • velký grafický LCD displej pro rychlou kontrolu hodnot
 • grafický náhled hodnot za posledních 30 minut
 • vyhřívaná elektronika a senzor pro nízkoteplotní aplikace
 • analogový výstup 4-20 mA nebo digitální RS-485 (Modbus)
 • tři pětiampérová relé
 • kódem zabezpečený přístup do menu pro uzamčení kritických parametrů
 • robustní konstrukce s vysokou ochranu proti poškození nárazem
 • certifikát CSA & ATEX

Typické aplikace jiskrově bezpečného detektoru plynů:

 • mrazící skříně
 • chladiče
 • průjezdné garáže
 • průmyslové výrobní závody
 • elektrárny
 • čistírny odpadních vod
 • výroba pokrmů a nápojů
 • rafinérie a chemické závody
 • ropné a plynové stanice

Dokument

Jazyk

Prospekt „1410-CXT.pdf“ EN flag
Přehledový prospekt „201602 Critical_Enviroment.pdf“ EN flag