LPT-A - Jednokanálový převodník plynu

Jednokanálový převodník plynu LPT-A

Převodník plynu s jedním instalovaným senzorem

Critical Environment Technologies

Jednokanálový převodník plynu LPT-A je plně vybavený převodník plynu s jedním instalovaným senzorem. Je vybaven LCD displejem, jedním analogovým výstupem 4-20 mA nebo 0-10 VDC a jedním nastavitelným spínacím relé. Podle požadavku na měření je instalován senzor převodníku (např. NH₃, CO, F₂, O₂,… viz. tabulka níže). Převodník LPT-A je univerzální, spolehlivý a cenově dostupný přístroj, který nachází své uplatnění ve výrobních podnicích, skladech, mrazírnách a garážích, stejně jako v nemocnicích a čistých prostorech.

Jednokanálový převodník plynu – vlastnosti:

 • široká škála senzorů pro měření plynů
 • možnost použití elektrochemických a katalytických senzorů
 • senzor integrovaný v převodníku nebo oddělený
 • interní teplotní senzor pro teplotní kompenzaci měření
 • podsvícený grafický LCD displej
 • alarmová LED dioda na skříni převodníku
 • krytí převodníku třídy IP54
 • pracovní teplota -20°C…+40°C
 • napájení 24 V (VDC/VAC)
 • lineární analogový výstup 4-20 mA nebo 0-10 V
 • nastavitelné spínací relé (2 A, 30 V)

Měřené plyny a koncentrace:

Plyn Chemická značka Rozsah měření
Amoniak NH3 0 – 500 ppm
Oxid dusnatý NO 0 – 100 ppm
Oxid uhelnatý CO 0 – 200 ppm
Kyslík O2 0 – 25 %
Chlór Cl2 0 – 5 ppm
Ozón O3 0 – 2 ppm
Oxid chloričitý ClO2 0 – 10 ppm
Fosfan PH3 0 – 5 ppm
Etylén C2H4 0 – 200 ppm
Silan SiH4 0 – 20 ppm
Ethylenoxid C2H4O 0 – 20 ppm
Oxid siřičitý SO2 0 – 20 ppm
Formaldehyd CH2O 0 – 10 ppm
Chladiva R22, R134A, R401A, R402A, R404A, R407C, R410A, R422A, R422D, R438A, R507A 0 – 2000 ppm
Fluor F2 0 – 1 ppm
Vodík H2 0 – 2000 ppm / 0 – 50 % DMV
Chlorovodík HCl 0 – 20 ppm
Těkavé organické látky (TVOC) 0 – 500 ppm
Kyanovodík HCN 0 – 100 ppm
Sulfan H2S 0 – 50 ppm
Metan CH4 0 – 50 % DMV
Oxid dusičitý NO2 0 – 10 ppm
Propan C3H8 0 – 50 % DMV

Dokument

Jazyk

Prospekt „LPT-A.pdf“ EN flag
Přehledový prospekt „201602 Critical_Enviroment.pdf“ EN flag