Měření polohy, otáček a úhlů

Zařízení pro měření polohy, otáček, a úhlů od firem Wachendorff Automation GmbH & Co. KG a KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH zahrnují inkrementální (přírůstkové) a absolutní enkodéry a magnetické spínače. Enkodéry převádějí otáčivý pohyb na elektrický signál. ...pokračovat

Inkrementální enkodéry pracují na optickém nebo magnetickém principu. U optických enkodérů se využívá tzv. optické závory. Optická vazba optočlenu je zde vytvářena kotoučkem s průchozími nebo odraznými plochami. Kotouček se otáčí společně s hřídelí řízeného motoru a je zároveň prosvětlován LED diodou, z optického signálu je následně vyhodnocena poloha.

Absolutní enkodéry pak pracují výhradně na magnetickém principu, kde je detekována změny polarity magnetického pole točící se ho permanentního magnetu snímaného Hallovým snímačem. Mohou být jedno nebo víceotáčkové. Přední výhodou absolutních enkodérů je, že se informace o poloze neztratí ani po výpadku napájení, není zde použita ani záložní baterie.

Enkodéry nacházejí široké uplatnění např. ve výrobních a plnicích linkách, v obalovém, tiskařském a textilním průmyslu, manipulační technice nebo výtahářském průmyslu. Magnetické spínače lze uplatnit při monitorování a snímání polohy pohyblivých součástí, a to i jako bezpečnostní prvek systému. Jazýčkový kontakt je sepnut při přiblížení permanentního magnetu, což se využívá např. při kontrole otevřených a zavřených dveře u přístrojů.