Optoelektronický hladinový spínač OLS

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
  • Doplňkový sortiment

    Doplňkový sortiment výrobce KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH zahrnuje další měřidla a příslušenství pro měření výšky hladiny a určení polohy. Naleznete v něm optické hladinové limitní spínače včetně vyhodnocovacích jednotek (měření nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapalin), závěsné plovákové spínače hladiny (tzv. hrušky), vhodné pro měření hladiny znečištěných a odpadních vod, magnetické spínače včetně permanentních magnetů pro monitorování a snímání polohy pohyblivých součástí, tyčové limitní elektrody, převodníky signálů, jiskrově bezpečné oddělovače a ochranná relé.

    Specialista kategorie doplňkový sortiment


    Novinky