Magnetický spínač MSA

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
  • Doplňkový sortiment

    Doplňkový sortiment výrobce KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH zahrnuje další měřidla a příslušenství pro měření výšky hladiny a určení polohy. Naleznete v něm magnetické spínače včetně ovládacích permanentních magnetů pro monitorování a snímání polohy pohyblivých součástí, převodníky signálů, jiskrově bezpečné oddělovače a ochranná relé.

    Specialista kategorie doplňkový sortiment