Doplňkový sortiment

Optické hladinové limitní spínače včetně vyhodnocovacích jednotek, závěsné plovákové spínače hladiny (tzv. hrušky), magnetické spínače a permanentní magenty, signalizátory průtoku (proudoznaky), tyčové limitní elektrody, převodníky signálů, jiskrově bezpečné oddělovače a ochranná relé.