D-Ex Instruments
       
 • Přehled
 • Rozvaděče
 • Motory
 • Vysokonapěťové motory
 • Prostory
Expo Technologies

Závěr s vnitřním přetlakem


Závěr s vnitřním přetlakem pro:

 • motory
 • skříně
 • prostory

Jednoduché nasazení elektrických přístrojů, motorů a prostor v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Expo Technologies

Rozvaděče s vnitřním přetlakem


Závěr s vnitřním přetlakem Expo umožňuje instalaci necertifikovaných elektrických přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Expo Technologies

Závěr s vnitřním přetlakem pro motory


Provětrání

Provětrání krytu ochranným plynem s dostatečným průtokem a přetlakem sníží koncentraci výbušného plynu na přípustnou hodnotu.

Vnitřní přetlak

Brání vniknutí výbušného plynu, par nebo prachu do krytu motoru udržováním mírného přetlaku ochranného plynu.

Expo Technologies

Závěr s vnitřním přetlakem - Pre-Start Ventilation


Vysokonapěťové motory, které mají typ ochrany Ex e nebo Ex n mohou při svém startu jiskřit a způsobit tím požár nebo výbuch

Systém "Pre-Start Ventilation" sníží koncentraci výbušného plynu v prostoru motoru na takovou míru, aby při startu nemohlo dojít k jeho zapálení.

Expo Technologies

Závěr s vnitřním přetlakem pro prostory


Běžné aplikace pro přetlakové jednotky místností EXPO:

 • Dílny.
 • Odpočívárny.
 • Analysery.
 • Velíny.
 • Rozvodny.
 • Úkryty pro případ nouze.