D-Ex Instruments

Eaton

 Multiplexery řady MTL830


Multiplexery řady MTL830 s výstupem MODBUS odstraňují nutnost oddělení každé přístrojové smyčky. Informace o stavu senzorů v prostředí s nebezpečím výbuchu se přenášejí redundantní sběrnicí do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Tímto způsobem se dá ušetřit až 50% nákladů na kabeláž.

Vlastnosti:

  • Úspora nákladů na kabeláž v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Zkrácení času na instalaci, úspora prostoru a hmotnosti
  • Okamžitá detekce vzniklých problémů
  • Detekce poruchy senzoru a možnost „fail-safe“ reakce
  • Výstup do řídicího systému po sériové komunikaci
  • Úspora analogových vstupních karet řídicího systému
  • Redundantní komunikace mezi multiplexorem a demultiplexorem