D-Ex Instruments

  • Čerpací systémy
  • Vícenásobné rychlospojky
  • Hybridní rychlospojky
  • Inteligentní rychlospojky
  • Zákaznická řešení
Colder Products Company

Systém pro čerpání látek ze sudů, barelů a  lahví


Speciálně navržené rychlospojky sloužící pro snadné čerpání látek přepravovaných v sudech a barelech. Navržené řešení tvoří modulární systém, který umožňuje minimalizovat kontakt s kapalinou, připojení tlačného média i minimalizaci přístupu vzduchu k chemikálii a její znehodnocení, případně odvětrávání a zajištění průtoku tak, aby nedošlo k zamoření prostoru. Použití těchto rychlospojek, které se vyrábí pro celou řadu běžně dostupných barelů, zajišťuje úsporu nákladů při práci s takto dodávanými surovinami. Pro práci s velmi čistými látkami nabízíme rychlospojky řady DRUMQUICK PRO/PUR i takové, jejichž díly jsou čištěny a sestaveny v čistých prostorech či jsou konstruovány tak, aby nedošlo ke kontaktu smáčeného povrchu kapaliny s kovovou částí rychlospojky a tím i znehodnocení kapaliny.

sud
sudy
kanystr
nádrž
Colder Products Company

Rychlospojky Twin Tube™, Rychlospojky Sixtube™&Tentube®, Rychlospojky Multi Tube™


Charakteristika:

Umožňují současné spojování nebo rozpojování dvou nebo více odělených okruhů.

Používají se na pneumatickou regulaci, v polovodičovém průmyslu, obalových technologiích, testovacích zařízeních, lékařství, v robotice, letectví a kosmonautice atd.

twintube
sixtube
tentube
multitube
Colder Products Company

Rychlospojky Sixtube™&Tentube®


Hybridní konectory CPC eliminují potřebu více typů připojení a zjednodušují uživatelské rozhraní mezi vzdálenými nástroji a zařízeními. Díky snadno použitelné západce bezpečně připojí vše jedním jednoduchým pohybem, umožňují tak například rychlou změnu nebo nahradu modulárního nástroje, který vyžaduje kombinaci elektrického napájení, signálu a tlakového vzduchu nebo kapaliny.
Díky technologii suchého rozpojení hybridní konektory umožňují návrhářům použít jediný konektor pro tekutiny i elektroniku. Zjednodušené rozhraní umožňuje konstruktérům přizpůsobit produkty jejich potřebám s mnoha možnostmi přizpůsobení.
Ušetřete si své cenné technické zdroje tímto hotovým řešením na klíč nebo upravenou verzí pro vaši konkrétní aplikaci.

hybridní spojka 1
rychlospojka hybrid 2
Colder Products Company

Inteligentní rychlospojky


Rychlospojky IdentiQuick nabízejí kromě možnosti přenosu tekutin i přenos dalších informací o průtoku a tlaku přenášeného média, zaznamenaných na přiloženém čipu. Tyto informace je možno nejen zapisovat, ale i číst. Takto zapsané informace umožňují validaci připojení, validaci média, zabezpečení řízeného proplachu a minimalizaci rozlití nebezpečných tekutin, případně řízení dodávek média - zapisovat množství odebrané tekutiny, případně informovat o nutnosti výměny zdroje tekutin s definovaným předstihem, expiraci dané tekutiny a jiné možnosti dle přání zákazníka.

inteli1
inteli2
Colder Products Company

Zákaznická provedení rychlospojek


Nevyhovuje-li vám žádné z navržených standardních řešení, zvyšte modularitu produktu, zlepšete servisní schopnosti k čistějšímu, rychlejšímu a elegantnějšímu návrhu propojení a zvolte možnost zákaznického řešení propojení od firmy CPC. Vyškolený personál Vám navrhne a vyrobí speciální rychlospojky dle vašich přání, které se mohou stát standardem v dané oblasti, případně vaše řešení bude jedinečným řešením zobrazující invenci u vašich produktů.

inteligentní rychlospojka
zákaznická spojka
značení rychlospojek
zákaznické rychlospojky