D-Ex Instruments

Colder Products Company

Rychlospojky CPC


Rychlospojky CPC umožňují rychlé a snadné rozpojení i spojení dvou hadicových rozvodů. Jsou navrženy a otestovány tak, aby vydržely minimálně 5 - 10 tisíc spojení bez nežádoucího úniku média. Rychlospojky jsou vyráběny ve čtyřech základních řadách podle velikosti průtoku a z různých materiálů s možností použití rozdílných materiálů těsnění, aby je bylo možno použít pro všechny typy tekutin v průmyslových aplikacích, lékařství, potravinářství, chemickém a biochemickém průmyslu, tak i v biofarmacii, v polovodičovém průmyslu anebo v balicí technice. Dle požadavků zákazníka je možno umístit do spojky ventilek, aby se při rozpojení rychlospojky hadice uzavřela a nedocházelo ke ztrátám pracovního média. Rychlospojky CPC jsou jediné plastové rychlospojky s bezodkapovým provedením (při rozpojení spojky i při maximálním povoleném tlaku dojde k úniku méně než 0,1 ml kapaliny).