D-Ex Instruments

 • Části šroubení
 • Montáž šroubení
 • Demontáž šroubení
 • Pro náročné aplikace
Ham-Let

Popis šroubení Let-Lok


Šroubení LET-LOK slouží pro spojení dvou tenkostěnných trubek bez závitu, nebo trubky k silnostěnné trubce se závitem či jinému prvku. Šroubení LET-LOK od firmy Ham-let jsou standardně vyráběna z nerezové oceli 316 nebo z mosazi. Na objednávku je možné vyrobit šroubení i z jiných materiálů. Velikost použitého šroubení je dána průměrem spojované trubky. Firma Ham-let vyrábí a nabízí šroubení v rozsahu průměrů od 1/16 palce do 1 palce nebo od 2 do 25 mm.

V nabídce jsou všechny základní tvary šroubení:

 • Přímá šroubení i redukce
 • Úhlové spojky a redukce
 • T-kusy
 • Křížové spojky
 • Komponenty, tj převlečné matice, svěrné kroužky (prstýnky), hadicové konektory a záslepky

Šroubení LET-LOK se skládá ze 4 částí:

 • těla šroubení, kterým proudí kapaliny či plyny
 • matky se závitem, opatřeným stříbrnou vrstvou, zamezující zapečení či zadření závitu
 • dvojice svěrných kroužků, které jsou vedeny mezi tělem šroubení a matkou. Zadní svěrný kroužek je veden proti kuželové ploše předního svěrného kroužku. Přední svěrný kroužek je vtlačován silou do kuželového otvoru těla šroubení.

Funkce šroubení:

řez šroubenímFunkce šroubení je postavena na dvou deformovatelných svěrných kroužcích. Jejich provedení je považováno za standard a je bráno jako nejlepší metoda k bezpečnému spojování trubek při běžných hodnotách teploty, tlaku a vibrací, které se vyskytují v běžných průmyslových aplikacích.

Svěrné kroužky jsou vtlačeny přímo do trubky, kde jsou těsně zakousnuté a vklíněné do kužele v dutině tělesa. Zadní svěrné kroužky šroubení od velikosti 1/4 palce výše mají speciální kalení vnějšího povrchu. Tato úprava, vyvinutá ve firmě Ham-Let, zajišťuje vytvoření ostřejšího zářezu při vnikání kroužku do trubky a zabráňuje tak možnosti stažení šroubení z trubky. Přední kroužek se při vtlačování mezi tělo šroubení a zadní svěrný koužek zařízne do trubky a vytvoří zcela těsnou dosedací plochu.

Ham-Let

Montáž šroubení šroubení Let-lok


Šroubení LET-LOK je dodáváno sešroubované, v poloze dotažené rukou a je připravené k okamžitému použití. Před použitím je zbytečné šroubení demontovat. Mohlo by až způsobit zanesení nečistot, které by mohly být příčinou případné netěsnosti šroubení.

Montážní postup

Kolmo uříznutou trubku zbavenou otřepů vložte do šroubení LET-LOK -obr. 1. Zkontrolujte, dosedne-li trubka na dno zahloubení v tělese šroubení, které slouží jako doraz trubky, a že je matice dotažená rukou tak, jak až jen lze. Tuto polohu matice označíme jako výchozí poloha (pozice 0) na matici i těle šroubení.

montáž letlokOznačte si pozici matice na tělese šroubení (případně i na trubce). Klíčem podržte těleso šroubení a matku dotáhněte o 1 a 1/4 otáčky - viz obr. A.
Šroubení trubek menších než 3/16" ( 1/16", 1/8" a 3/16", 2, 3 a 4 mm) utahujte pouze o 3/4 otáčky - viz. obr. B.
utaženíutažení 2

 

Ham-Let

Demontáž a opětovná montáž šroubení Let-lok


Demontáž:

Po instalaci je možné šroubení mnohokráte rozdělat a opětovně složit bez ztráty těsnosti či poškození závitu.

 1. Označte si polohu dotažené matice na matici a tělese šroubení. Pak klíčem povolte matici asi o 1/4 až 1/3 otáčky.
 2. Dále matici povojte prsty a šroubení rozdělejte.

Opětovná montáž:

 1. Trubku se svěrnými kroužky zasuňte do šroubení, aby přední svěrný kroužek dosedl do tělesa šroubení.
 2. Matici dotáhněte prsty a následně klíčem (asi o 1/4 otáčky) do označené dotažené polohy matice, či o nějaký úhlový stupeň více.

V případě, že nemáte označenou polohu dotažené matice, pozvolna dotahujte matici klíčem. Znatelný nárůst kroutícího momentu znamená dosažení požadované polohy. Nyní matici již jen jemně dotáhněte. Trubky menších rozměrů kladou menší odpor při dotahování než trubky větších rozměrů. Na velikost kroutícího momentu má vliv také tloušťka stěny trubky.

Ham-Let

Montáž šroubení šroubení Let-lok pro náročné aplikace


Náročnými aplikacemi rozumíme požití šroubení Let-lok pro spojování trubek s vysokým tlakem nebo při požadavku zvláště vysoké bezpečnosti spoje.

Montážní postup

Kolmo uříznutou trubku zbavenou otřepů vložte do šroubení LET-LOK -obr. 1. Zkontrolujte, dosedne-li trubka na dno zahloubení v tělese šroubení, které slouží jako doraz trubky, a že je matice dotažená rukou tak, jak až jen lze. Tuto polohu matice označujeme pro aplikace s vysokým tlakem, či aplikace s vysokým stupněm bezpečnosti jako poloha utažená rukou.

montáž letlokPoužitím klíče dotáhněte matici do polohy SNUG, která se vyznačuje tím, že trubkou vloženou do tělesa šroubení již nelze rukou otočit.
(V případě, že rotaci trubky nelze vyzkoušet, utáhněte matici klíčem přibližně o 1/8 otáčky z polohy utažené rukou.)

utaženíutažení 2Označte si pozici 1/4 nebo 3/4 na tělese šroubení (případně i na trubku). Klíčem podržte těleso šroubení a matku dotáhněte o 1 a 1/4 otáčky - viz obr. A.
Šroubení trubek menších než 3/16" (1/16", 1/8" a 3/16", 2, 3 a 4 mm) utahujte pouze o 3/4 otáčky - viz obr. B.