D-Ex Instruments

Ham-Let

Typy šroubení Ham-Let


Šroubení je součást, sloužící pro mechanické spojení a utěsnění dvou rozdílných součástí, jež vytvoří montážní celek. Šroubení může spojovat dva shodné druhy zakončení, jako je například spojení dvou trubek bez závitu, nebo dva nestejné druhy, jako je spojení trubky zakončené závitem s trubkou bez závitu apod. Je možno též použít šroubení ke spojení trubky s ventilem nebo jiným prvkem instalace. Existuje mnoho typů šroubení. Volba vhodného typu však závisí výhradně na způsobu použití. Je možno volit v různých velikostech a tvarech v závislosti na druhu požadovaného spojení. Ne všechny typy šroubení jsou vyráběny ve všech rozměrech a tvarech, ale všeobecně je možno volit ze šroubení pro přímé spojení, 90 stupňové koleno, T-kus, kříž, redukci, šroubení pro panelovou montáž, nebo šroubení se závitem (vnitřním nebo vnějším) pro připojení např. ventilu či jiného prvku.

Dodáváme všechny typy šroubení izraelské firmy Ham-Let a to jak pro běžné průmyslové aplikace, tak i pro náročné podmínky či ultračisté provozy.

DRUHY ŠROUBENÍ HAM-LET

Šroubení (tvarovky), dodávaná naší firmou, dělíme podle provedení na tři typy, a to na kompresní šroubení Let-lok, závitová šroubení Pipe-line a šroubení pro přivaření.

Kompresní šroubení LET-LOK

Trubkové kompresní šroubení LET-LOK slouží obecně ke vzájemnému spojování tenkostěnných trubek bez závitu, nebo k připojení tenkostěnné trubky k silnostěnné trubce se závitem, či jinému prvku, například k ventilu. Velikost šroubení je určena průměrem spojované trubky.

Závitová šroubení PIPELINE

Šroubení Pipeline se používá ke spojení silnostěnných trubek, do nichž je možné vyřezat závit. Pro silnostěnné trubky není možno použít kompresní šroubení Let-lok.

Navařovací šroubení

Navařovací šroubení (Weld fittings) jsou navržena pro standardní přivaření.